Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 07/07/2017

Juhiloa uuendamine ja vahetamine – Eesti

Juhiloa uuendamine

Kui olete Eestis elav ELi kodanik ja soovite uuendada oma teises ELi liikmesriigis väljaantud juhiluba, siis saate seda teha Maanteeameti teenindusbüroos või helistades numbril +372 620 1200.

See on võimalik üksnes juhul, kui olete Eestis alaliselt elanud vähemalt 6 kuud. Vaja on hiljutist fotot ja tervisetõendit (maksumus 26 eurot).

Kaotatud juhiloa asendamine

Kui kaotate juhiloa, võtke ühendust kohaliku politseiga. Nad võivad välja anda ajutise dokumendi, millega saate piiratud ajal sõita.

Ajutisi juhilube ja tõendeid, mis on väljastatud kaotatud või varastatud juhilubade ajutiseks asendamiseks, ei tunnustata teistes ELi liikmesriikides automaatselt.

Kaotatud, varastatud, kahjustada saanud või hävinud juhiloa asendamiseks peate esitama järgmised dokumendid:

 • juhi kehtiv tervisetõend,
 • isikut tõendav dokument (isikutunnistus, pass),
 • politsei või muu pädeva asutuse tõend, kui juhiluba läks kaduma, sai kahjustada või hävis,
 • kehtiv digifoto ja -allkiri, mida saab anda Maanteeameti teenindusbüroodes.

 

Lisateave selle teema kohta
Juhiloa uuendamine ja vahetamine
Avalikud arutelud
  Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?
  Küsige riiklikelt haldusasutustelt
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid