Available languages:

Podnikání
Poslední kontrola: 26/11/2018

Obnovení nebo výměna řidičského průkazu – Česko

Obnova řidičského průkazu

Chcete-li si jako občanka EU žijící v České republice nechat obnovit platnost svého řidičského průkazu vydaného v jiné zemi Unie, můžete tak učinit na obecním úřadě podle místa svého obvyklého bydliště nebo místa studia v ČR. Správní poplatek činí 50 Kč (průkaz bude vydán do 20 dnů) nebo 500 Kč (průkaz bude vydán do 5 dní).

Při obnovení platnosti řidičského průkazu nemusíte podstupovat žádné dodatečné zkoušky, musíte však podstoupit lékařskou prohlídku 6 měsíců před dosažením 65 a 68 let věku nebo nejpozději pak v den 65. a 68. narozenin. Následně musíte na lékařské prohlídky chodit každé dva roky.

Náhrada ztraceného řidičského průkazu

Pokud ztratíte řidičský průkaz, obraťte se na Policii České republiky.

K náhradě řidičského průkazu, který jste ztratili, byl vám odcizen nebo došlo k jeho poškození či zničení, musíte předložit tyto doklady:

  • informace o svém řidičském průkazu
  • platný průkaz totožnosti
  • pokud nemáte v České republice trvalý pobyt, musíte předložit dokumenty, které dokládají vaše obvyklé bydliště na území České republiky
  • jednu fotografii o rozměrech 35 x 45 mm (typ cestovní pas)
  • potvrzení, že vám v jiné zemi EU nezakázali řídit motorové vozidlo ani vám nebyla pozastavena, omezena či podmíněna platnost vašeho průkazu nebo vám nebyl odňat
  • doklad o zaplacení správního poplatku.

Zobrazit obecné informace k tomuto tématu

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: