Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 07/07/2017

Obnovení nebo výměna řidičského průkazu – Česká republika

Obnova řidičského průkazu

Chcete-li si jako občanka EU žijící v České republice nechat obnovit platnost svého řidičského průkazu vydaného v jiné zemi Unie, můžete tak učinit na obecním úřadě podle místa svého obvyklého bydliště nebo místa studia v ČR. Správní poplatek činí 50 Kč (průkaz bude vydán do 20 dnů) nebo 500 Kč (průkaz bude vydán do 5 dní).

Při obnovení platnosti řidičského průkazu nemusíte podstupovat žádné dodatečné zkoušky, musíte však podstoupit lékařskou prohlídku 6 měsíců před dosažením 65 a 68 let věku nebo nejpozději pak v den 65. a 68. narozenin. Následně musíte na lékařské prohlídky chodit každé dva roky.

Náhrada ztraceného řidičského průkazu

Pokud ztratíte řidičský průkaz, obraťte se na Policii České republiky.

K náhradě řidičského průkazu, který jste ztratili, byl vám odcizen nebo došlo k jeho poškození či zničení, musíte předložit tyto doklady:

 • informace o svém řidičském průkazu
 • platný průkaz totožnosti
 • pokud nemáte v České republice trvalý pobyt, musíte předložit dokumenty, které dokládají vaše obvyklé bydliště na území České republiky
 • jednu fotografii o rozměrech 35 x 45 mm (typ cestovní pas)
 • potvrzení, že vám v jiné zemi EU nezakázali řídit motorové vozidlo ani vám nebyla pozastavena, omezena či podmíněna platnost vašeho průkazu nebo vám nebyl odňat
 • doklad o zaplacení správního poplatku.
Zobrazit obecné informace k tomuto tématu
Obnovení nebo výměna řidičského průkazu
Veřejné konzultace
  Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?
  Obraťte se přímo na příslušný úřad dané země.
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství