Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Επικαιροποίηση : 07/07/2017

Ανανέωση και ανταλλαγή άδειας οδήγησης – Κύπρος

Ανανέωση της άδειας οδήγησής σας

Ως πολίτης χώρας της ΕΕ που ζει στην Κύπρο, εάν επιθυμείτε την ανανέωση άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί σε άλλη χώρα της ΕΕ, μπορείτε να το πράξετε στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών έναντι ποσού 40 ευρώ.

Αν ζείτε στην Κύπρο και έχετε συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας σας, θα σας ζητηθεί να υποβάλετε πιστοποιητικό υγείας για την ανανέωση της άδειάς σας, το οποίο εκδίδεται δωρεάν.

Αντικατάσταση απολεσθείσας άδειας οδήγησης

Εάν χάσετε την άδεια οδήγησης, επικοινωνήστε με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Για να αντικαταστήσετε μια άδεια οδήγησης που έχει χαθεί, κλαπεί, φθαρεί ή καταστραφεί, πρέπει να προσκομίσετε τα ακόλουθα έγγραφα:

  • υπεύθυνη δήλωση ότι χάσατε την άδεια οδήγησης (TOM46B), και,
  • εάν είστε κάτοχος άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί σε άλλη χώρα της ΕΕ και είστε μόνιμος κάτοικος Κύπρου, απαιτείται επιστολή επιβεβαίωσης από την αρμόδια αρχή της χώρας έκδοσης.

Περισσότερα για την άδεια οδήγησης στην Κύπρο.

Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό
Ανανέωση και ανταλλαγή άδειας οδήγησης
Δημόσιες διαβουλεύσεις
    Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;
    Απευθυνθείτε στις εθνικές διοικητικές υπηρεσίες
    Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
    Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές