Available languages:

Zakendoen
Laatste controle: 01/03/2017

Erkenning en geldigheid van uw rijbewijs – Nederland

Geldigheidsduur van het rijbewijs in Nederland

In Nederland is het rijbewijs 10 jaar geldig.

De geldigheidsduur voor bestuurders ouder dan 75 jaar is 5 jaar en kan worden verkort als een medische keuring noodzakelijk is.

Als u in het bezit bent van een rijbewijs voor het leven (onbeperkte geldigheidsduur) dat in een ander EU-land is afgegeven, moet u dit rijbewijs 10 jaar na de datum van afgifte inwisselen.

Niet in de EU afgegeven rijbewijzen – Inwisseling en erkenning

Als uw rijbewijs van buiten de EU in aanmerking komt voor inwisseling voor een Nederlands rijbewijs, dan moet u het binnen 185 dagen (6 maanden) na uw verhuizing inwisselen (tenzij u in aanmerking komt voor de 30%-regeling van de belastingdienst).

Om uw rijbewijs in te wisselen:

  1. gaat u naar de gemeente in uw woonplaats, en
  2. dient u de volgende documenten in:
  • een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier 3 E 0397
  • een pasfoto
  • uw buitenlands rijbewijs
  • uw vorige Nederlands rijbewijs (voor zover u dat al had)
  • een verklaring van geschiktheid van het CBR
  • de beschikking van de belastingdienst in Heerlen, waaruit blijkt dat u voor de 30%-regeling in aanmerking komt

Als u al eerder in een ander EU-land een rijbewijs van buiten de EU heeft ingewisseld, mag u dat EU-rijbewijs in Nederland gebruiken, maar alleen als u uw oorspronkelijke rijbewijs tegen een Nederlands rijbewijs had kunnen inwisselen.

Algemene informatie hierover

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: