Tools

Taalkeuzemenu

EU-vlag

Kruimelpad

Menu

Bijgewerkt : 01/03/2017

Erkenning en geldigheid van uw rijbewijs – Nederland

Geldigheidsduur van het rijbewijs in Nederland

In Nederland is het rijbewijs 10 jaar geldig.

De geldigheidsduur voor bestuurders ouder dan 75 jaar is 5 jaar en kan worden verkort als een medische keuring noodzakelijk is.

Als u in het bezit bent van een rijbewijs voor het leven (onbeperkte geldigheidsduur) dat in een ander EU-land is afgegeven, moet u dit rijbewijs 10 jaar na de datum van afgifte inwisselen.

Niet in de EU afgegeven rijbewijzen – Inwisseling en erkenning

Als uw rijbewijs van buiten de EU in aanmerking komt voor inwisseling voor een Nederlands rijbewijs, dan moet u het binnen 185 dagen (6 maanden) na uw verhuizing inwisselen (tenzij u in aanmerking komt voor de 30%-regeling van de belastingdienst).

Om uw rijbewijs in te wisselen:

 1. gaat u naar de gemeente in uw woonplaats, en
 2. dient u de volgende documenten in:
 • een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier 3 E 0397
 • een pasfoto
 • uw buitenlands rijbewijs
 • uw vorige Nederlands rijbewijs (voor zover u dat al had)
 • een verklaring van geschiktheid van het CBR
 • de beschikking van de belastingdienst in Heerlen, waaruit blijkt dat u voor de 30%-regeling in aanmerking komt

Als u al eerder in een ander EU-land een rijbewijs van buiten de EU heeft ingewisseld, mag u dat EU-rijbewijs in Nederland gebruiken, maar alleen als u uw oorspronkelijke rijbewijs tegen een Nederlands rijbewijs had kunnen inwisselen.

Algemene informatie hierover
Erkenning en geldigheid van uw rijbewijs
Openbare raadpleging
  Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?
  Vraag het aan de nationale instanties
  Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
  Vraag hulp of advies