Available languages:

Twettiq ta' negozju
L-aħħar verifika: 01/03/2017

Rikonoxximent u validità tal-liċenzji tas-sewqan – Malta

Validità tal-liċenzja tas-sewqan f'Malta

Il-liċenzji tas-sewqan huma validi għal 10 snin.

Il-liċenzji tas-sewqan għal sewwieqa ġodda huma validi għal:

  • 3 snin - kategorija A
  • 3 snin - kategorija B

Il-liċenzji tas-sewqan għal sewwieqa anzjani ta' 70 sena jew aktar huma validi għal:

  • 5 snin - kategorija A
  • 5 snin - kategorija B

 

Liċenzji tas-sewqan mhux tal-UE - skambju u rikonoxximent

Tista' ssuq b'liċenzja tas-sewqan valida tal-UE sakemm din tibqa' valida. Matul l-istess perjodu għandek l-għażla li tiskambja l-liċenzja tiegħek għal faċilità ta' tiġdid u kopji f'każ ta' telf jew serq.

Il-liċenzji tas-sewqan validi kollha tal-UE jistgħu jintużaw f'Malta.

L-Awtorità tiskambja l-liċenzji kollha maħruġa fl-UE, dawn il-każijiet huma trattati individwalment.

L-Awtorità tista' tqis li tiskambja liċenzji mhux tal-UE oħra jekk Malta għandha ftehim ta' rikonoxximent reċiproku mill-pajjiż ta' oriġini.

Iċċekkja għal aktar informazzjoni dettaljata dwar kif tiskambja l-liċenzja tas-sewqan barranija tiegħek f'Maltaen u kif tikseb il-formoli rilevanti, jekk disponibbli.

Ara l-informazzjoni prinċipali dwar dan is-suġġett

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: