Podnikanie
Posledná kontrola: 27/03/2019

Platnosť a uznávanie vodičského preukazu

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Vodičské preukazy EÚ

Vodičský preukaz vydaný v jednej krajine EÚ sa uznáva za platný v celej Únii.  

Ak sa presťahujete do inej krajiny EÚ, zvyčajne si nebudete musieť vymeniť preukaz. Svoj vodičský preukaz môžete v novej krajine používať, ak:

Skupiny AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE sú uznávané aj v iných krajinách EÚ.

V prípade presťahovania sa do inej krajiny EÚ si overte pravidlá a výnimky týkajúce sa obnovenia platnosti a výmeny vodičského preukazu.

Štandardný formát

Od roku 2013 majú všetky vodičské preukazy vydané v EÚ štandardný formát plastového preukazu s fotografiou vo veľkosti kreditnej karty, ktorého súčasťou sú zdokonalené bezpečnostné prvky.

Svoj starý vodičský preukaz môžete používať aj naďalej, ale pri ďalšom obnovení jeho platnosti (najneskôr však v roku 2033) vám bude vydaný nový formát.

Ak máte vodičský preukaz s neobmedzenou platnosťou, informujte sa u vnútroštátnych orgánov, kedy si ho musíte vymeniť za nový štandardný formát.

V Európe sa používa vyše 110 typov vodičských preukazov, ktoré platia v EÚ.

Viac informácií o type vášho vodičského preukazu vrátane tvaru, bezpečnostných prvkov a oprávnení a skupín, ktoré sú na ňom uvedené.

Platnosť v iných krajinách EÚ

Keď sa skončí platnosť vášho vodičského preukazu, musíte si ju obnoviť v krajine, v ktorej máte obvyklý pobyt.

Váš nový vodičský preukaz môže mať iné obdobie platnosti a bude podliehať všetkým obmedzeniam/podmienkam, ktoré sa uplatňujú vo vašej novej krajine.

10 rokov: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Švédsko, Španielsko, Taliansko

15 rokov: Cyprus, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko

Dočasné vodičské preukazy

Dočasné vodičské preukazy alebo medzinárodné vodičské preukazy (alebo osvedčenia vydané vo vašej domovskej krajine) nie sú regulované na úrovni EÚ a nemusia byť uznané v iných krajinách EÚ.

Máte dočasný vodičský preukaz a sťahujete sa do inej krajiny EÚ? Informujte sa u príslušných vnútroštátnych orgánov vo vašej novej krajine o podmienkach uznávania týchto vodičských preukazov.

Uznávanie vodičských preukazov EÚ vydaných výmenou za vodičský preukaz krajiny, ktorá nie je členom EÚ

Ak vám bol váš terajší vodičský preukaz EÚ vystavený ako náhrada za pôvodný preukaz vydaný mimo EÚ a chcete sa s ním presťahovať do inej krajiny EÚ, mali by ste mať na pamäti, že vám váš vodičský preukaz nemusia uznať. Rozhodnutie je vo výlučnej kompetencii každej krajiny EÚ.

Informujte sa u miestnych orgánov vo vašej novej krajine o podmienkach uznávania vodičských preukazov vydaných v krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ.

Vodičský preukaz EÚ, ktorý vám bol vydaný výmenou za pôvodný preukaz vydaný mimo EÚ, by mal obsahovať kód krajiny, ktorá pôvodný preukaz vydala (napríklad 70.0123456789.NL).

Príklad

Angeles je Čiľanka, ktorá sa pred niekoľkými rokmi presťahovala do Španielska. Keďže Španielsko uznáva čilské vodičské preukazy, Angeles si mohla po splnení niekoľkých administratívnych formalít vymeniť svoj vodičský preukaz za španielsky.

S týmto novým vodičským preukazom môže jazdiť po celom území EÚ. Ak sa však presťahuje do inej krajiny EÚ, bude si musieť overiť, či jej nová krajina španielsky vodičský preukaz uzná.

Ak jej nová krajina čilské vodičské preukazy automaticky uznáva, bude môcť naďalej používať svoj španielsky vodičský preukaz. Ak nie, bude musieť vo svojej novej krajine pravdepodobne požiadať o formálne uznanie svojho čilského vodičského preukazu alebo o jeho výmenu.

Informácie pre jednotlivé krajiny

Skontrolujte si pravidlá týkajúce sa platnosti a uznávania vodičských preukazov v krajine, v ktorej žijete:

Výber štátu
  • Rumunskoroenro
  • Slovenskoskensk
  • Slovinskosi
  • Spojené kráľovstvogben
  • Talianskoitenit
  • Írskoieen
  • Českoczcsen
  • Španielskoesenes
  • Švédskoseensv

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Európska komisia nezodpovedá za obsah externých webových sídel.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: