Twettiq ta' negozju
L-aħħar verifika: 27/03/2019

Rikonoxximent u validità tal-liċenzji tas-sewqan

Deċiżjoni tar-Renju Unit li tinvoka l-Artikolu 50 tat-TUE: Aktar informazzjoni

Liċenzji tas-sewqan tal-UE

Liċenzja tas-sewqan valida maħruġa f' pajjiż tal-UE hija rikonoxxuta madwar l-UE kollha. 

Għalhekk jekk tmur tgħix f'pajjiż ieħor tal-UE, normalment ma jkollokx tibdel il-liċenzja tiegħek. Tista' ssuq fil-pajjiż il-ġdid tiegħek bil-liċenzja li għandek bħalissa sakemm:

Il- kategoriji AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D u DE huma rikonoxxuti wkoll f' pajjiżi oħra tal-UE.

Iċċekkja r-regoli u l-eċċezzjonijiet dwar it-tiġdid u l-iskambju tal-liċenzja tas-sewqan meta tmur tgħix f'pajjiż ieħor tal-UE.

Format standard

Mill-2013 'l hawn, il-liċenzji tas-sewqan kollha maħruġin fl-UE għandhom format standard – kard tal-plastik, f'forma ta' kard tal-kreditu b'ritratt, b'aspetti tas-sigurtà aħjar.

Xorta tista' tuża l-liċenzja l-antika, iżda meta tmur iġġedded il-liċenzja eżistenti tiegħek tinħariġlek bil-format il-ġdid, u l-antika ma tistax tibqa' tużaha wara l-2033.

Jekk għandek liċenzja tas-sewqan li hija valida għal għomrok, iċċekkja mal- awtoritajiet nazzjonali meta trid tibdilha għall-mudell standard il-ġdid.

Hemm aktar minn 110 tipi ta' liċenzji tas-sewqan Ewropej validi fl-UE.

Skopri aktar dwar it-tip tal-liċenzja tiegħek , inkluż kif inhi, l-aspetti tas-sigurtà tagħha, u l-intitolamenti u l-kategoriji ta' vetturi elenkati fiha.

Validità fil-pajjiżi differenti tal-UE

Meta l-liċenzja tas-sewqan tiegħek tiskadi, għandek iġġeddidha fil-pajjiż tar- residenza abitwali tiegħek.

Il-liċenzja l-ġdida tiegħek jista' jkollha perjodu ta' validità differenti u tkun suġġetta għal kwalunkwe restrizzjonijiet jew kundizzjonijiet li japplikaw fil-pajjiż ġdid tiegħek.

10 snin: il-Belġju, il-Bulgarija, il-Kroazja, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, l-Italja, Spanja, l-Ungerija, l-Irlanda, il-Litwanja, il-Latvja, il-Lussemburgu, Malta, in-Netherlands, il-Portugall, ir-Rumanija, is-Slovenja, l-Iżvezja, ir-Renju Unit

15-il sena: l-Awstrija, Ċipru, il-Ġermanja, id-Danimarka, il-Finlandja, Franza, il-Greċja, il-Polonja, is-Slovakkja

Liċenzji tas-sewqan proviżorji

Il-liċenzji proviżorji jew temporanji, permessi tas-sewqan internazzjonali (jew kwalunkwe ċertifikat maħruġ f'pajjiżek) mhumiex regolati fil-livell tal-UE u jistgħu ma jkunux rikonoxxuti f'pajjiżi oħra tal-UE.

Għandek liċenzja tas-sewqan proviżorja u se tmur tgħix f'pajjiż ieħor tal-UE? Iċċekkja r-regoli mal- awtorità nazzjonali tal-liċenzji tas-sewqan fil-pajjiż fejn se tmur tgħix.

Rikonoxximent ta' liċenzji tas-sewqan tal-UE maħruġa minflok liċenzja mhux tal-UE

Jekk għandek liċenzja tas-sewqan tal-UE li nħarġet biex tieħu post liċenzja mhux tal-UE, u tixtieq tmur f'pajjiż ieħor tal-UE bil-liċenzja mibdula tiegħek, għandek tkun taf li l-liċenzja ġdida tiegħek tista' ma tkunx rikonoxxuta hemmhekk. Dan jiddependi minn kull pajjiż tal-UE.

Trid tiċċekkja mal- awtoritajiet lokali fil-pajjiż il-ġdid tiegħek liema huma l-kundizzjonijiet għar-rikonoxximent tal-liċenzji mhux tal-UE.

Il-liċenzja tas-sewqan tal-UE li nħarġitlek meta tajthom il-liċenzja mhux tal-UE għandu jkollha kowd li jindika l-pajjiż fejn inħarġet oriġinarjament (eż. 70.0123456789.NL).

Storja bħala eżempju

Angeles hi Ċilena li marret tgħix Spanja ftit snin ilu. Peress li Spanja tirrikonoxxi l-liċenzji tas-sewqan Ċileni, Angeles setgħet tibdel il-liċenzja tagħha ma' waħda Spanjola wara ftit formalitajiet amministrattivi.

B'din il-liċenzja ġdida, Angeles tista' ssuq fl-UE kollha. Madankollu, jekk qatt tiddeċiedi li minn Spanja tmur tgħix f'pajjiż ieħor tal-UE, ikollha tiċċekkja mal-awtoritajiet t'hemmhekk jekk jirrikonoxxux il-liċenzja Spanjola tagħha.

Jekk il-pajjiż il-ġdid jirrikonoxxi awtomatikament il-liċenzja Ċilena oriġinali tagħha, tista' tkompli ssuq bil-liċenzja Spanjola mibdula tagħha. Jekk le, ikollha titlob formalment li l-liċenzja Ċilena tagħha tiġi rikonoxxuta jew mibdula fil-pajjiż il-ġdid.

Informazzjoni speċifika għall-pajjiż

Iċċekkja r-regoli dwar ir-rikonoxximent u l-validità tal-liċenzji tas-sewqan fil-pajjiż fejn tgħix:

Agħżel il-pajjiż
 • il-Litwanjaltenlt
 • il-Lussemburguludeenfr
 • il-Pajjiżi l-Baxxinlennl
 • il-Polonjaplenpl
 • il-Portugallptenpt
 • il-Ġermanjadedeen
 • in-Norveġjanoen
 • ir-Renju Unitgben
 • ir-Rumanijaroenro
 • is-Slovakkjaskensk
 • is-Slovenjasi

* Informazzjoni li għadha ma ġietx ipprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali

Il-Kummissjoni Ewropea mhix responsabbli għall-kontenut tas-siti web esterni.

Leġiżlazzjoni tal-UE

Bżonn ta' aktar tagħrif dwar ir-regoli f'pajjiż speċifiku?

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: