Available languages:

Utolsó frissítés: 01/03/2017

Járművezetői engedély elismerése és érvényessége – Magyarország

A járművezetői engedélyek érvényessége Magyarországon

Magyarországon a járművezetői engedélyek érvényességi ideje fő szabály szerint 10 év. 50 éves életkor felett a kiadott okmány legfeljebb 5 évig érvényes. Amennyiben az egészségügyi alkalmasságot igazoló adatok érvényességi ideje lejár, de maga a magyar hatóság által kiadott okmány még érvényes, akkor az nem jogosít gépjárművezetésre, csak magyarországi személyazonosításra használható (állampolgárságot nem igazol, külföldi személyazonosításra nem alkalmas).

Más EGT-állam által kiadott vezetői engedélyt Magyarországon a magyar hatóság az ügyfél vagy meghatalmazottja kérelmére kicserél, nem szükséges honosítást kezdeményezni. Az ügyintézésre lehetőség van bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalnál működő okmányirodában vagy kormányablaknál, és a KEKKH Személyes Ügyfélszolgálatán is.

A friss járművezetői engedélyek érvényességi ideje legfeljebb 10 év.

A magyar jogszabály (a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet) két alkalmassági csoportot határoz meg.

Az 1. alkalmassági csoportba kell sorolni azt a közúti járművezetőt, aki aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti „A1" kategóriába, „A2" kategóriába, „A" korlátozott kategóriába, „A" kategóriába, „B1" kategóriába, „B" kategóriába, „BE" kategóriába tartozó járművet vezet vagy kíván vezetni.

Az 1. alkalmassági csoportba tartozó közúti járművezetők közül az, aki
a) az 50. életévét még nem töltötte be, 10 évenként;

b) az 50. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem töltötte be, 5 évenként;

c) a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem töltötte be, 3 évenként;

d) a 70. életévét betöltötte, 2 évenként

A 2. alkalmassági csoportba kell sorolni azt a közúti járművezetőt, aki „C1", „C1E", „C", „CE", „D1", „D1E", „D", „DE" kombinált vagy „TR" trolibusz kategóriába tartozó járművet vezet vagy kíván vezetni, illetve közúti közlekedési szolgáltatás keretében közúti járművet, megkülönböztető jelzéssel ellátott közúti járművet vezet vagy kíván vezetni, valamint akit közúti járművezetői munkakörben foglalkoztatnak, függetlenül a vezetni kívánt jármű kategóriájától. Az egészségi alkalmasságot arra a csoportra vonatkozóan kell megállapítani, amelyre azt az orvosi vizsgálaton megjelent személy kérte. Az 1. alkalmassági csoportra vonatkozóan alkalmasnak minősített személy nem folytathat olyan járművezetői tevékenységet, amelyhez a 2. alkalmassági csoport szerinti egészségi alkalmasság megállapítása szükséges. A 2. alkalmassági csoportba sorolt személyt, egészségi alkalmasságának megállapítása esetén, alkalmasnak kell tekinteni az 1. alkalmassági csoport tekintetében is.

A 2. alkalmassági csoportba tartozó közúti járművezetők közül az, aki

a) a 60. életévét nem töltötte be, 5 évenként;

b) a 60. életévét betöltötte, 2 évenként

köteles időszakos egészségi alkalmassági vizsgálaton megjelenni.

Amennyiben Ön olyan, más EU-s tagállam hatósága által kiadott vezetői engedéllyel rendelkezik, aminek az érvényességi ideje nem jár le (csak a járművezetéshez szükséges egészségügyi alkalmassági érvényesség ideje), Magyarországon kérheti az okmány cseréjét. Ehhez be kell mutatnia érvényes személyazonosság igazolására alkalmas okmányát, lakcímét igazoló hatósági igazolványt ("lakcímkártya"), tanfolyammentes vizsga letételéről szóló vizsgaigazolás (ha a hiteles magyar fordítást követően sem állapítható meg a járművezetési jogosultság tartalma).

 

Ügyintézéshez csatolandó okmányok:

  • a külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély
  • egészségi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény
  • a vezetői engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolás
  • külföldi vezetői engedély hiteles magyar nyelvű fordítása (ha az az ország, ahol a vezetői engedélyt kiadták, nem csatlakozott az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez)

A más EGT-állam hatósága által kiállított vezetői engedély cseréjének illetéke 4000 HUF. Amennyiben az igénylő az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy az egészségügyi hatóság előírása alapján a vezetői engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb időtartam, az eljárás illetéke 1500 HUF.

Amennyiben tanfolyammentes vizsga letétele szükséges, úgy annak a közlekedési igazgatási hatóság által történő engedélyezéséért vizsgánként 4500 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

Az ügyintézés határideje 8 nap, a tényállás tisztázásának szükségessége vagy hiánypótlás esetén 21 nap.

Nem EU-s vezetői engedélyek - honosítás és elismerés

Nem EGT-államból származó vezetői engedély honosításának szándéka esetén Magyarországon kizárólag a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalában (1133 Budapest XIII., Visegrádi utca 110-112.) van lehetősége ügyintézésre. Ehhez ugyanazokat a dokumentumokat kell bemutatnia, mint az EGT-államokból érkező kérelmezőknek, továbbá a lakcímkártyával nem rendelkező kérelmezők esetén az idegenrendészeti hatóság által kiállított, tartózkodási jogot igazoló okmány (tartózkodási engedély).

Amennyiben a vezetői engedély nem EGT-s államban került kiállításra, a külföldi vezetői engedély honosításának díja 6200 HUF.

Amennyiben Ön korábban már lecserélte vagy honosította nem EU-s vezetői engedélyét egy másik EU-tag államban, azt használhatja vezetésre Magyarországon is, ha megfelel a mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak.

Az ügyintézés határideje szintén 8 nap, illetve a tényállás tisztázásának szükségessége vagy hiánypótlás esetén 21 nap.

A témával kapcsolatos legfontosabb információk

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: