Available languages:

Göra affärer
Senast kontrollerat: 24/04/2019

Gäller mitt körkort utomlands? – Finland

Körkortets giltighet

Finska körkort gäller i 15 år.

Alla körkort som har utfärdats efter den 19 januari 2013 har begränsad giltighet på mellan 2 och 15 år (beroende på behörighet och innehavarens ålder). Om körkortet utfärdades före den 19 januari måste du förnya det innan du fyller 70 år eller senast den 18 januari 2033.

Läs mer om körkort i Finland.

Körkortets giltighetstid:

  • 15 år – behörighet A
  • 15 år – behörighet B

Körkortets giltighetstid för äldre förare (70 år eller äldre):

  • 5 år – behörighet A
  • 5 år – behörighet B

Om du har ett körkort med obegränsad giltighetstid som har utfärdats i ett annat EU-land, måste du förnya ditt körkort innan du fyller 70 eller senast den 18 januari 2033.

Körkort från länder utanför EU – utbyte och erkännande

Du måste byta ut ditt körkort från ett land utanför EU senast två år efter flytten till Finland.

Om ditt körkort är utfärdat i ett land som anslutit sig till Genève- eller Wienkonventionen om vägtrafik, kan du ansöka om att byta till ett finskt körkort med behörighet A1, A2, A eller B utan att avlägga ny förarexamen.

Läs mer om körkort i Finland.

Så här gör du för att byta ut ditt körkort från ett land utanför EU:

Du ska personligen gå till Ajovarmas serviceställen och ha med dig följande:
  • Två foton (men om du redan lämnat in foton för ett körkort efter den 1 januari 2010 krävs oftast inget nytt foto).
  • Ett läkarutlåtande för körkort (högst sex månader gammalt).
  • Ett omfattande läkarutlåtande, om du är 70 år eller äldre när du söker.
  • Ett giltigt körkort utfärdat av ett land som är part i någon av de båda konventionerna.
  • Om det utländska körkortet inte följer modellen i konventionen eller är på ett språk som polisen inte förstår, måste du lämna in både körkortet och en auktoriserad översättning av det på finska eller svenska.
  • Du måste fylla i den körkortsansökan som finns hos Ajovarma. I ansökan får du svara på om du redan har ett körkort som utfärdats i eller omfattats av ett körförbud i ett annat EU- eller EES-land. Du ska också intyga att du har kört bil i Finland i minst sex månader.

Om du har ett körkort som inte är utfärdat i ett EU- eller EES-land eller i ett land som är part i Genève- eller Wienkonventionen har du inte rätt att köra motorfordon i Finland om inget annat fastställs i ett internationellt avtal. Om du har ett sådant körkort ska du ansöka om körkortstillstånd, visa att du uppfyller förutsättningarna för det och avlägga förarexamen.

Läs mer om körkort i Finland.

Om du redan har bytt ut ditt körkort från ett land utanför EU till ett EU-körkort i ett annat EU-land, får du använda det körkortet i Finland.

Läs mer på huvudsidan

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: