Available languages:

Yrittäjänä EU:ssa
Tarkistettu viimeksi: 28/02/2018

Ajokortin tunnustaminen ja voimassaolo – Suomi

Ajokortin kelpoisuus

Ajokorttien voimassaoloaika on 15 vuotta.

Kaikki 19.1.2013 jälkeen myönnetyt ajokortit ovat määräaikaisia, ja niiden voimassaoloaika on 2–15 vuotta (riippuen luokasta ja ajokortin haltijan iästä). Jos ajokortti on myönnetty ennen 19.1.2013, se on uusittava ennen kuin kortin haltija täyttää 70 vuotta, mutta viimeistään 18.1.2033 mennessä.

Lisätietoa ajokorteista Suomessa.

Ajokortti on pääsääntöisesti voimassa

 • 15 vuotta – luokka A
 • 15 vuotta – luokka B

Yli 70-vuotiaiden kuljettajien ajokortti on voimassa

 • 5 vuotta – luokka A
 • 5 vuotta – luokka B

Jos sinulla on elinikäinen ajokortti (eli kortti, joka on hallinnollisesti voimassa rajoittamattoman ajan) ja se on myönnetty jossain toisessa EU-maassa, on sinun uusittava ajokorttisi ennen kuin täytät 70 vuotta tai viimeistään 18.1.2033 mennessä.

EU:n ulkopuolisessa maassa myönnetyt ajokortit – vaihtaminen ja tunnustaminen

Sinun on vaihdettava EU:n ulkopuolisessa maassa myönnetty ajokortti 2 vuoden sisällä siitä, kun muutat Suomeen.

Jos ajokortti on myönnetty maassa, joka on mukana Geneven tai Wienin tieliikennesopimuksessa, se voidaan vaihtaa hakemuksesta suomalaiseen A1-, A2-, A- tai B-luokan korttiin ilman uutta kuljettajantutkintoa.

Lisätietoa ajokorteista Suomessa.

Vaihtaaksesi EU:n ulkopuolisessa maassa myönnetyn ajokortin:

 1. Mene henkilökohtaisesti Ajovarma Oy:n palvelupisteeseen.
 2. Toimita seuraavat asiakirjat:
 • 2 passivalokuvaa (uusia kuvia ei kuitenkaan yleensä vaadita, jos olet toimittanut valokuvat ajokorttia varten 1.1.2010 jälkeen)
 • enintään 6 kuukautta vanha lääkärinlausunto ajokorttia varten tai
 • laajennettu lääkärinlausunto, jos hakija on vähintään 70-vuotias hakemuksen jättämishetkellä
 • voimassa oleva ajokortti, jonka myöntänyt maa on mukana edellä mainituissa tieliikennesopimuksissa
 • jos ulkomainen ajokortti ei ole yhteneväinen sopimuksessa määritellyn mallin kanssa tai se on tehty kielellä, jota ei ymmärretä poliisilaitoksella, on hakijan toimitettava sekä alkuperäinen ajokortti että sen virallinen suomen- tai ruotsinkielinen käännös
 • ajokorttihakemus, jonka voit täyttää Ajovarma Oy:n palvelupisteessä. Hakijan on ilmoitettava lomakkeessa, onko hänelle jo myönnetty ajokortti tai onko hänelle määrätty ajokielto toisessa EU- tai ETA-maassa. Lomakkeessa hakija myös vahvistaa, että hän on ajanut autoa Suomessa vähintään 6 kuukauden ajan.

Ajokortit, joita ei ole myönnetty EU- tai ETA-maassa tai maassa, joka ei ole mukana Geneven tai Wienin tieliikennesopimuksessa, eivät oikeuta ajamaan moottoriajoneuvoilla Suomessa, ellei kansainvälisissä sopimuksissa ole toisin sovittu. Kyseisten ajokorttien haltijoiden on haettava ajokorttilupaa sekä osoitettava, että he täyttävät ajokorttiluvan myöntämisen kriteerit ja heidän on suoritettava kuljettajantutkinto.

Lisätietoa ajokorteista Suomessa.

Jos olet aiemmin vaihtanut EU:n ulkopuolisessa maassa myönnetyn ajokortin toisen EU-maan ajokorttiin, voit käyttää sitä Suomessa.

Aiheen pääsivulle

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: