Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 01/03/2017

Juhiloa tunnustamine ja kehtivus – Eesti

Juhiloa kehtivus Eestis

Juhiload kehtivad 10 aastat.

16–17-aastaste algajate juhtide juhiload kehtivad seni, kuni juht saab 18-aastaseks (B-kategooria).

Eakate juhtide juhiload kehtivad kõigi kategooriate puhul 10 aastat.

Kui Teil on kogu elu kehtiv juhiluba (s.t selline, mis kehtib tähtajatult), mille on väljastanud teine ELi liikmesriik, siis pärast oma alalise elukoha muutmist ei pea Te seda uuendama.

ELi mittekuuluvates riikides väljastatud juhiload – vahetamine ja tunnustamine

Te peate vahetama oma ELi mittekuuluvas riigis väljastatud juhiloa kohaliku vastu 12 kuu jooksul pärast riiki elama asumist.

ELi mittekuuluvas riigis väljastatud juhiloa vahetamiseks:

 1. minge Maanteeameti teenindusbüroosseEnglish (või helistage numbril +372 620 1200);
 2. esitage järgmised dokumendid:
 • kehtiv tervisetõend;
 • üks foto elektroonilisel kujul ja allkirjanäidis (võimalik anda teenindusbüroos);
 • vahetatav ELi mittekuuluvas riigis väljastatud juhiluba;
 • asjakohane tasu.

Kui olete varem mõnes teises ELi liikmesriigis vahetanud ELi mittekuuluvas riigis väljastatud juhiloa ELi juhiloa vastu, siis Te võite seda Eestis kasutada.

Lisateave selle teema kohta
Juhiloa tunnustamine ja kehtivus
Avalikud arutelud
  Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?
  Küsige riiklikelt haldusasutustelt
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid