Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 01/03/2017

Uznání řidičských průkazů z jiných zemí a jejich platnost – Česká republika

Platnost řidičského průkazu v České republice

Platnost řidičského průkazu vydaného v ČR je 10 let.

Od 19. ledna 2013 vydává Česká republika rovněž řidičské průkazy s dobou platnosti 5 let, pokud průkaz také osvědčuje kategorii C1, C1 + E, C, C + E, D1, D1 + E, D nebo D + E. U ostatních kategorií AM, A1, A2, A, B1, B, B + E a T se řidičský průkaz vydává na dobu 10 let.

Řidičské průkazy pro seniory platí stejnou dobu, ale jejich držitelé musí podstoupit lékařskou prohlídku 6 měsíců před dosažením 65 a 68 let věku (nejpozději pak v den 65. a 68. narozenin). Následně musí na lékařské prohlídky chodit každé dva roky.

Pokud vám byl v jiné zemi EU vydán řidičský průkaz s neomezenou platností, nebudete si jej muset po přestěhování do ČR obnovovat.

Uznávání a výměna řidičských průkazů vydaných v zemích mimo EU

Pokud jste na území České republiky přihlášeni k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu na dobu delší než jeden rok, budete si muset nechat svůj průkaz vydaný v zemi mimo EU vyměnit do 3 měsíců po přestěhování.

Výměna řidičského průkazu vydaného v zemi mimo EU:

 1. Navštivte příslušný obecní úřad podle místa obvyklého bydliště nebo místa studia v České republice.
 2. Vezměte si s sebou tyto dokumenty:
 • platný doklad totožnosti spolu s povolením k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu na dobu delší než 1 rok
 • svůj dosavadní řidičský průkaz
 • jednu fotografii o velikosti 35 x 45 mm (typ cestovní pas).

Pokud jste už dříve v jiné zemi EU vyměnili svůj starý řidičský průkaz vydaný v zemi mimo Unii za průkaz EU, můžete s ním řídit i v České republice.

Zobrazit obecné informace k tomuto tématu
Uznání řidičských průkazů z jiných zemí a jejich platnost
Veřejné konzultace
  Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?
  Obraťte se přímo na příslušný úřad dané země.
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství