Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Επικαιροποίηση : 01/03/2017

Αναγνώριση και ισχύς άδειας οδήγησης – Κύπρος

Ισχύς της άδειας οδήγησης στην Κύπρο

Οι άδειες οδήγησης ισχύουν για 15 χρόνια.

Οι άδειες οδήγησης για αρχάριους οδηγούς ηλικίας 18 ετών ισχύουν για:

 • 15 χρόνια - κατηγορία A
 • 15 χρόνια - κατηγορία B

Οι άδειες οδήγησης για ηλικιωμένους οδηγούς ηλικίας άνω των 70 ετών ισχύουν για:

 • 3 χρόνια - κατηγορία A
 • 3 χρόνια - κατηγορία B

Αν είστε κάτοχος άδειας οδήγησης αορίστου διάρκειας (δηλαδή με διοικητική ισχύ για απεριόριστο χρονικό διάστημα) που έχει εκδοθεί από άλλη χώρα της ΕΕ, δεν υποχρεούστε να την ανανεώσετε σε περίπτωση που αλλάξετε τον συνήθη τόπο διαμονής σας.

Άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από χώρα εκτός ΕΕ - αντικατάσταση και αναγνώριση

Πρέπει να αντικαταστήσετε την άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από χώρα εκτός ΕΕ μέσα σε 6 μήνες από την εγκατάστασή σας στη νέα χώρα.

Για να αντικαταστήσετε την άδεια οδήγησής σας που έχει εκδοθεί από χώρα εκτός ΕΕ:

 1. πηγαίνετε στο Τμήμα Οδικών ΜεταφορώνEnglish
 2. καταθέστε τα ακόλουθα έγγραφα:
 • άδεια οδήγησης,
 • ροζ έντυπο (που έχει εκδοθεί από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης) ,
 • διαβατήριο

Εάν έχετε στο παρελθόν αντικαταστήσει άδεια οδήγησης που είχε εκδοθεί από χώρα εκτός ΕΕ με ευρωπαϊκή άδεια σε άλλη χώρα της ΕΕ, μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτή την άδεια στην Κύπρο. Ωστόσο, η άδεια οδήγησης μπορεί να αντικατασταθεί μόνον αν έχει εκδοθεί από χώρα με την οποία η κυβέρνηση της Κύπρου έχει συνάψει αμοιβαία συμφωνία αναγνώρισης για τις άδειες οδήγησης.

Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό
Αναγνώριση και ισχύς άδειας οδήγησης
Δημόσιες διαβουλεύσεις
  Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;
  Απευθυνθείτε στις εθνικές διοικητικές υπηρεσίες
  Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
  Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές