Available languages:

Развиване на бизнес
Последна проверка: 12/02/2020

Подмяна и признаване на шофьорски книжки в ЕС – България

Засегнати сте от Брексит?

Валидност на свидетелството за управление на моторно превозно средство (МПС) /СУМПС/ в Р България

Свидетелства за управление на МПС за категории АМ, А1, А2, А, В, В1 и ВЕ са валидни за срок от 10 години ;

Свидетелства за управление на МПС за категории C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E и T са валидни за срок от 5 години ;

Свидетелства за управление на МПС на лица с трайни увреждания се издават за срок до 5 години ;

Ако притежавате свидетелство за управление за цял живот (т.е. такова, което остава административно валидно за неограничено време), което е издадено от друга държава-членка на ЕС, можете да го подновите след установяване на обичайното си пребиваване в Република България.

Управление на моторно превозно средство на територията на Р България със СУМПС, издадено от договаряща страна по Конвенцията за движението по пътищата и отговарящо на изискванията на приложение № 6 към конвенцията.

Българските граждани могат да управляват моторни превозни средства на територията на Република България с чуждестранно национално свидетелство за управление на МПС /СУМПС/, когато то не е издадено от държава-членка на ЕС или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария в срок до 3 месеца от датата на влизането им в страната .

Чужденци, дългосрочно пребиваващи в Република България, могат да управляват моторни превозни средства на територията на страната със свидетелство, което не е издадено от държава-членка на ЕС или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария в срок до една година от датата на влизането им в страната .

Подмяна на СУМПС, издадено извън ЕС

Подмяна на СУМПС, издадено извън ЕС, или от друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария – признаване и подмяна на свидетелства, издадени от договаряща страна по Конвенцията за движението по пътищата и отговарящо на изискванията на приложение № 6 към конвенцията.:

 

  1. Подмяната на такова СУМПС се извършва въз основа на представено чуждестранно СУМПС в звената „Пътна полиция" по постоянен адрес.
  2. Необходимо е да представите следните документи:
  • Заявление по образец, предоставено от звеното „Пътна полиция";
  • Карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност на МПС;
  • Копие на удостоверение за психологическа годност за издаване на СУМПС от категории C1, C, D1, D и Ттм /трамвайна мотриса/;
  • Декларация, че обичайното пребиваване не е в друга държава-членка на ЕС и, че не притежава валидно СУМПС, издадено от държава-членка на ЕС;
  • Копие от документ за завършено най-малко основно образование, а в случай че образованието е завършено в чужда държава – копие на удостоверение за признаване на най-малко основно образование, издадено по реда на Наредба № 2/2003г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави.


Ако преди това сте подменили СУМПС в друга държава-членка на ЕС можете да управлявате МПС на територията на Р България с притежаваното валидно национално СУМПС.

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: