Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 28/09/2017

Tjänstebil – Sverige

Om du vill använda en tjänstebil som är registrerad i ett annat EU-land i mer än 12 månader i Sverige kan ditt företag ansöka om undantag från registreringskravet hos Transportstyrelsen .

Den allmänna regeln är att du kan förlänga/återuppta rättigheten att använda den utländskregistrerade bilen genom att tillfälligt åka utomlands och sedan komma tillbaka till Sverige. I så fall måste du ha ett avtal som intygar din rätt att köra bilen.

Använda tjänstebilen privat

Du får bara använda din tjänstebil för privat bruk i Sverige i undantagsfall förutsatt att det klart framgår av ditt anställningsavtal. Du får högst använda bilen privat vid tio tillfällen och i högst 100 mil per år.

Låna ut din tjänstebil till en familjemedlem

Om du tillfälligt använder din tjänstebil i Sverige får du låna ut den till din make/maka eller dina barn förutsatt att det står i anställningsavtalet.

Läs mer på huvudsidan
Tjänstebil
Offentliga samråd
    Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?
    Fråga myndigheterna
    Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
    Få hjälp och råd