Available languages:

Ostatnio sprawdzono: 28/09/2017

Samochody służbowe – Polska

Prawo o ruchu drogowym w Polsce nie definiuje pojęcia „samochodów służbowych", zatem nie reguluje odrębnych warunków korzystania z takich pojazdów w ruchu drogowym ani obowiązków ich rejestracji.

Ustawa nie określa też zasad korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych, a jedynie reguluje na poziomie krajowym korzystanie z samochodów prywatnych (zarejestrowanych w PL) do celów służbowych.

Zasady użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych są zazwyczaj regulowane w umowach między firmą a pracownikiem.

Zobacz najważniejsze informacje na ten temat

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: