Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 28/09/2017

Služební automobily – Česká republika

Použití služebních vozidel není zákony ČR upraveno.

Povinnost registrace po 6 měsících je dána obecně zákonem 56/2001 S., (§ 6), bez ohledu na to, zda se jedná o osobní či firemní vozidlo.

Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo provozované na pozemních komunikacích musí být zapsáno v registru silničních vozidel, pokud má osoba, která ho provozuje, na území České republiky

a) trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl,

b) sídlo, jedná-li se o právnickou osobu, nebo

c) odštěpný závod, jedná-li se o zahraniční právnickou osobu.

Zobrazit obecné informace k tomuto tématu
Služební automobily
Veřejné konzultace
    Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?
    Obraťte se přímo na příslušný úřad dané země.
    Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
    Požádat o poradenství