Available languages:

Senast kontrollerat: 01/03/2017

Köpa bil i Sverige

Kan jag betala kontant?

Svensk lag säger inget om detta, men betalningssättet kanske regleras i kontraktet. Bilhandlaren behöver inte godta kontanter men måste i så fall upplysa dig om detta före försäljningen. När du reser till eller från EU måste du deklareraen belopp på 10 000 euro eller mer med hjälp av en särskild blankett.

Måste jag betala moms?

Inom EU säljs nya bilar för export utan moms. En bil räknas som ny om det har gått mindre än sex månader sedan bilen registrerades för första gången eller om den har körts mindre än 600 mil. En del bilhandlare vill ändå ha momsen som handpenning. Du får tillbaka pengarna när du har registrerat bilen i ditt hemland. Kolla i förväg med säljaren hur du får tillbaka momsen, dvs. vilka papper du ska skicka till säljaren. Normalt vill säljaren ha bevis på att du har registrerat bilen i ett annat EU-land och betalat moms där.

En bil räknas som begagnad om det har gått över sex månader sedan bilen registrerades för första gången eller om den har körts mer än 600 mil. Bilhandlaren tar ut moms (25 procent) när du köper en begagnad bil (gäller inte privatköp). Du behöver inte betala moms i ditt hemland.

Måste säljaren besiktiga bilen?

Inte enligt lag, men det är god sed. En ny bil ska besiktigas för första gången tre år efter registreringen, sedan efter ytterligare två år och därefter varje år. Det kostar runt 43 euro (400 kronor).

Erkänns svensk besiktning i mitt hemland?

I en del länder erkänns svensk besiktning. Hör med myndigheterna i ditt land för att slippa onödiga kostnader.

Kan jag låta en sakkunnig kolla bilen i säljarens lokaler?

Ja, om säljaren är införstådd. Du kan t.ex. ta med en bilmekaniker eller kontakta en besiktningsman via Sveriges handelskamrar. Eventuellt kan även besiktningsorganen hjälpa dig. Priserna varierar beroende på typ av kontroll. En bildiagnos kostar runt 170 euro (1 600 kronor).

Vad ska jag tänka på innan jag skriver på kontraktet?

Läs igenom avtalet noga och skriv bara under om du är säker på att du har förstått allt. Det finns bilhandlare som försöker kringgå reklamationsrätten genom att påstå att kontraktet är ett avtal mellan företag eller att bilen säljs utan reklamationsrätt (i avtal mellan näringsidkare och konsument är sådana bestämmelser ogiltiga). Förvissa dig om att säljarens namn är samma som i registreringsbeviset eller att säljaren har fullmakt att sälja bilen. Om du köper av en bilhandlare ska företagets namn finnas med och momsen nämnas i kontraktet.

Kan jag häva ett undertecknat kontrakt?

Vilka handlingar ska säljaren tillhandahålla?

Kolla om ditt land kräver fler handlingar.

Var får jag tillfälliga registreringsskyltar för att köra hem bilen?

Allt du behöver veta om tillfällig registrering hittar du på Transportstyrelsens webbplatsen .

Behörig myndighet: Transportstyrelsenen , Tunnlandsgatan 5, 701 97 Örebro, tfn +46 771 503 503, mejladress: kontakt@transportstyrelsen.se

Leveranstid: 3 arbetsdagar

Giltighet: 3, 6 eller 12 månader för nya bilar, 1 månad för begagnade bilar

Eventuellt kan du beställa skyltarna från ditt hemland. Kontrollera med de behöriga myndigheterna.

Ordinarie registreringsskyltar

Jag vill köra hem bilen med de ordinarie skyltarna på. Måste jag skicka tillbaka skyltarna? Vart ska de skickas i så fall?

Bilägaren måste skicka tillbaka skyltarna till Transportstyrelsen när bilen säljs för att föras ut ur Sverige. Om skyltarna saknas måste transportstyrelsen informeras om detta.

Behöver jag en tillfällig försäkring?

Du måste ha en trafikförsäkring för att kunna köra hem bilen. Fråga din försäkringsgivare eller deras representant i Sverige om de kan erbjuda dig en tillfällig försäkring. När du ansöker om tillfälliga skyltar måste du bifoga ett bevis på (tillfällig) trafikförsäkring.

Vem ska jag kontakta vid klagomål om köp i ett annat land?

Kontakta Konsument Europa: www.konsumenteuropa.seen

Vem kan hjälpa mig med tvistlösning utanför domstol i Sverige?

Vänd dig till Allmänna reklamationsnämndenen

Vem anmäler jag bedragare till?

Kontakta polisen via telefon, mejl eller nätet eller gå direkt till en polisstation.

 

Informationen uppdaterad av ECC-nätverketen i mars 2016 – se det rättsliga meddelandet.

Läs mer på huvudsidan

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: