Available languages:

Nazadnje pregledano: 01/03/2017

Nakup vozila v Sloveniji

Ali je vozilo mogoče plačati v gotovini?

Da, v zvezi s tem ni nobenih omejitev. Če potujete v drugo državo EU, vam gotovine, ki jo vzamete s seboj, ni treba prijaviti na carini. Če vstopate v Evropsko unijo ali izstopate iz nje z 10 tisoč evri gotovine ali več, morate to prijavitien carinskim organom s posebnim obrazcem za prijavo gotovine .

Kako je s plačilom DDV?

Pri nakupu novega vozila znotraj EU vam davka na dodano vrednost ni treba plačati. Vozilo se šteje za novo, če je prodano v manj kot šestih mesecih od dneva prve registracije ali če ima manj kot 6 000 prevoženih kilometrov. Včasih lahko prodajalec zahteva plačilo DDV kot depozit, ki ga nato povrne, ko kupec registrira vozilo v svoji državi. Preverite pri prodajalcu, kako je z vračilom DDV oz. katere dokumente morate predložiti prodajalcu. Prodajalec običajno zahteva dokazilo o registraciji vozila v drugi državi članici EU, včasih tudi potrdilo o plačilu DDV.

Vozilo je rabljeno, kadar je od dneva prve registracije preteklo več kot 6 mesecev in ima več kot 6 000 prevoženih kilometrov. Če vozilo kupite pri podjetju, plačate DDV v višini 22 % (DDV se ne obračuna, kadar je prodajalec fizična oseba). V državi prebivališča vam DDV ni treba plačati.

Ali mora prodajalec pregledati vozilo?

NE, vendar trgovci z rabljenimi avtomobili pred prodajo običajno preverijo kakovost vozila.

Prvi redni tehnični pregled vozila je treba opraviti štiri leta od dneva, ko je bilo vozilo prvič registrirano, naslednja dva pregleda sta vsaki dve leti, nato pa je treba vozilo pregledati vsako leto (pravilo 4–2-2–1). Za vozila kategorije M1 (osebna vozila z največ devetimi sedeži) je strošek tehničnega pregleda 33,87 evra.

Ali tehnični pregled vozil v Sloveniji velja tudi v drugih državah EU?

Da, vendar samo v nekaterih. O tem se predhodno pozanimajte pri pristojnem organu v svoji državi in se izognite nepotrebnim stroškom.

Ali lahko strokovnjak pregleda vozilo v prostorih prodajalca?

Da, po dogovoru s prodajalcem. Pregled vozila omogoča nacionalna avtomobilska zveza AMZS . Za podrobnejši pregled vozila znašajo povprečni stroški od 100,65 do 182 evrov.

Na kaj je treba biti pozoren v prodajni pogodbi?

Pogodbo pazljivo preberite. Podpiše samo pogodbo, ki jo razumete. Nekateri trgovci poskušajo izključiti pravice do zakonske garancije s trditvijo, da gre za medpodjetniško pogodbo ali da se vozilo prodaja „brez jamstev" (v potrošniških pogodbah takšna klavzula velja za nično in neveljavno). Preverite, ali je ime prodajalca enako imenu v prometnem dovoljenju oziroma ali je prodajalec pooblaščen za prodajo vozila v imenu lastnika vozila. Če vozilo kupite pri trgovcu, preverite, ali sta v prodajni pogodbi navedena ime podjetja in DDV.

Ali lahko odstopim od podpisane pogodbe?

Katere dokumente mora predložiti prodajalec?

Preverite, ali v državi, v kateri boste vozilo registrirali, potrebujete še druge dokumente.

Ali naj zaprosim za začasne registrske tablice, da pripeljem vozilo domov?

Za informacije se obrnite na urad za registracijo vozil, ki ima dovoljenje pristojnega organa.

Mogoče lahko za začasne tablice zaprosite v svoji državi. Obrnite se na pristojni nacionalni organ.

Običajne registrske tablice

Če želite vozilo pripeljati domov z običajnimi registrskimi tablicami, ali jih morate vrniti pristojnemu uradu za registracijo v državi prvotne registracije ali v državi, kjer želite vozilo registrirati?

Če je kupec vozila tujec, mora prodajalec vozilo odjaviti iz prometa – registrske tablice je torej treba vrniti. Po potrebi lahko pridobite začasne tablice za vožnjo domov. Ali je potrebno začasno zavarovanje? Vozilo mora biti ves čas zavarovano za vožnjo po javnih cestah. Pozanimajte se pri svoji zavarovalnici ali njenem zastopniku v Sloveniji, ali vam lahko uredijo zavarovanje za krajši čas. Pri zahtevku za začasne tablice morate predložiti dokazilo o zavarovanju (začasnem).

Na koga se lahko obrnem v zvezi s pritožno glede čezmejnega nakupa?

Obrnite se na lokalni center ECC: EVROPSKI POTROŠNIŠKI CENTER SLOVENIJA, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Tel +386 1 400 3729

Kateri organ za zunajsodno reševanje sporov je na voljo v Sloveniji?

Obrnete se lahko na evropski center za reševanje sporoven – zasebno ustanovo za zunajsodno reševanje potrošniških sporov.

Komu lahko sporočim primere goljufij?

Spletne goljufije lahko prijavite lokalni policiji s klicem na številko za klic v sili 113 ali pisno na e-naslov gp.policija@policija.si.

 

Informacije mreže EPCen marca 2016 – glej pravno obvestilo.

Glej osnovne informacije o tem področju

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: