Available languages:

Ostatnio sprawdzono: 01/03/2017

Zakup samochodu w Polsce

Czy mogę zapłacić za samochód w gotówce?

Tak, w przypadku kwot do wysokości 15 tys. euro (62 242 zł). Przy wjeździe do Polski i przy wyjeździe z Polski zasadniczo musisz zgłosićen służbom celnym wszelkie przewożone przez Ciebie kwoty pieniędzy w gotówce od wysokości 10 tys. euro przy pomocy specjalnego formularza . Obywatele krajów strefy Schengen nie muszą składać deklaracji dewizowej.

Czy muszę zapłacić VAT?

Przy sprzedaży nowych samochodów w obrębie UE VAT nie powinien być naliczany. Samochód jest uznawany za nowy, jeśli nie upłynęło jeszcze więcej niż 6 miesięcy od jego pierwszej rejestracji lub jeśli jego przebieg nie przekracza 6 tys. km. W praktyce niektórzy sprzedawcy mogą wymagać uiszczenia VAT-u jako depozytu, który zostanie zwrócony po tym, jak samochód zostanie zarejestrowany w kraju kupującego. Dowiedz się wcześniej od sprzedawcy, jak możesz ubiegać się o zwrot VAT-u, tj. jakich dokumentów potrzebuje od Ciebie sprzedawca.

Wszystkie pozostałe samochody są uznawane za używane (po upływie 6 miesięcy od daty pierwszej rejestracji i z przebiegiem ponad 6 tys. km). Zazwyczaj ich cena obejmuje podatek VAT (23 proc.), jeżeli sprzedawca prowadzi sprzedaż samochodów jako podmiot gospodarczy (VAT nie jest naliczany, jeśli sprzedawca jest osobą prywatną). Nie będziesz musiał zapłacić VAT-u w swoim kraju zamieszkania.

Czy sprzedawca ma obowiązek przedstawić zaświadczenie o przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu?

Nie, sprzedawca nie jest zobowiązany do przedstawienia takiego zaświadczenia. Jeśli samochód znajduje się w punkcie sprzedaży, nie powinien mieć żadnych wad. Na mocy przepisów polskiego prawa samochody osobowe muszą być poddawane badaniu technicznemu raz w roku.

Koszt badania technicznego w Polsce regulują przepisy i w przypadku pojazdów przewożących do 15 osób wynosi obecnie 98 zł (ok. 24 euro).

Czy badanie pojazdu przeprowadzone w Polsce zostanie uznane w moim kraju?

W niektórych krajach tak. Sprawdź z wyprzedzeniem w odpowiednim urzędzie w swoim kraju, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów.

Czy mogę zlecić ekspertowi kontrolę samochodu w punkcie sprzedaży?

Tak. Tego rodzaju kontrolę mogą przeprowadzić stacje kontroli pojazdów, jej koszt wynosi średnio 50 euro (250 euro za bardziej szczegółowe badanie).

Na co powinienem zwrócić uwagę przy sprawdzaniu umowy sprzedaży?

Przeczytaj dokładnie umowę i podpisz ją tylko, jeśli zrozumiałeś warunki. Niektórzy sprzedawcy próbują unieważnić przewidziane prawem gwarancje, zaznaczając w umowie, że jest ona zawarta między przedsiębiorstwami lub że samochód jest sprzedawany „bez rękojmi" (taka klauzula zostanie uznana za nieważną tylko w przypadku umów między przedsiębiorcą a konsumentem). Upewnij się, że nazwa sprzedającego jest taka sama jak nazwa podana w dowodzie rejestracyjnym i ewentualnie czy sprzedawca ma pełnomocnictwo do sprzedaży samochodu w imieniu właściciela, na którego pojazd został zarejestrowany. Jeżeli kupujesz od przedsiębiorcy, upewnij się, że nazwa firmy została podana w umowie oraz że zawarto w niej informację dotyczącą VAT-u.

Czy mogę unieważnić podpisaną umowę?

Jakie dokumenty powinien mi dostarczyć sprzedawca?

Sprawdź, czy kraj, w którym zamierzasz zarejestrować samochód, wymaga też innych dokumentów.

Czy powinienem złożyć wniosek o tymczasowe tablice, aby móc pojechać zakupionym samochodem do domu?

W Polsce nie są wydawane tymczasowe tablice. Dowiedz się w odpowiednim urzędzie, czy może Ci je wydać Twój kraj.

Czy potrzebne mi jest ubezpieczenie tymczasowe?

Aby wrócić zakupionym samochodem do swojego kraju, musisz mieć ubezpieczenie, które umożliwi Ci poruszanie się po drogach publicznych. Zapytaj swojego ubezpieczyciela lub jego przedstawiciela w Polsce, czy mogą Ci wydać krótkoterminowe ubezpieczenie.

Do kogo powinienem złożyć skargę dotyczącą zakupu dokonanego za granicą?

Skontaktuj się z lokalnym Europejskim Centrum Konsumenckim: www.konsument.gov.plen

Jakie organy w Polsce zajmują się pozasądowym rozstrzyganiem sporów?

Spory dotyczące pojazdów są rozstrzygane na drodze pozasądowej przez wojewódzkie inspektoraty inspekcji handlowej, które mają biura w całej Polsce. Inspektoraty zajmują się mediacją w wielu różnych sektorach i nie specjalizują się w kwestiach dotyczących kupna pojazdów.

Do kogo należy zgłaszać przypadki oszustw?

Oszustwo powinieneś zgłosić na komisariacie policji lub w prokuraturze.

 

Informacje dostarczone przez Sieć Europejskich Centrów Konsumenckichen w marcu 2016 – zobacz zastrzeżenia prawne

Zobacz najważniejsze informacje na ten temat

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: