Available languages:

Zakendoen
Laatste controle: 01/03/2017

Een auto kopen in Nederland

Mag ik de auto cash betalen?

Ja, hiervoor gelden geen beperkingen. Maar bepaalde instanties en beroepsgroepen zijn wel verplicht ongebruikelijke transacties te melden en de identiteit en andere gegevens van de betrokken persoon door te geven.

Als u binnen de EU reist, hoeft u contact geld dat u bij zich heeft niet aan te geven bij de douane. Wanneer u de EU binnenkomt of verlaat, moet u aangifte bij de douaneen doen als u 10 000 euro of meer aan contact geld bij zich heeft. Hiervoor moet u een speciaal formulierpdfen gebruiken.

Moet ik btw betalen?

Als u een nieuwe auto in een ander EU-land koopt, hoeft u in het land van aankoop geen btw te betalen. Een auto wordt als nieuw beschouwd als hij minder dan zes maanden geleden ingeschreven is of als hij minder dan 6000 km gereden heeft. In de praktijk vragen sommige verkopers u de btw toch te betalen als waarborg, die pas wordt terugbetaald zodra de auto in uw land is ingeschreven. Vraag de verkoper van tevoren welke documenten u nodig heeft om de betaalde btw terug te krijgen.

Alle andere auto's worden als tweedehands beschouwd (meer dan zes maanden geleden ingeschreven én meer dan 6000 km op de teller). Als u een tweedehands auto van een handelaar koopt, betaalt u wel btw (21%). Koopt u een tweedehands auto van een particulier, dan hoeft u geen btw te betalen. Ook in uw eigen land betaalt u dan geen btw meer.

Moet de verkoper de auto laten keuren?

Nee, in Nederland wordt een auto pas 4 jaar na de eerste inschrijving voor het eerst gekeurd. De volgende twee keuringen vinden twee en vier jaar later plaats. Daarna moet een auto elk jaar worden gekeurd.

Wordt een Nederlands keuringsbewijs erkend in mijn land?

Niet in alle EU-landen. Controleer dit vooraf om onnodige kosten te voorkomen.

Kan ik een de auto bij de de verkoper laten keuren door een expert?

Ja, maar u moet toestemming krijgen van de verkoper en u draait meestal zelf voor de kosten op. De ANWB kan een expert sturen om de auto te keuren. Deze zal, als derde partij, een onafhankelijk advies geven. De ANWB heeft ook twee keuringsstations:

Gemiddelde kosten: 160-350 euro

Waarop moet ik letten in het koopcontract?

Lees het contract zorgvuldig en teken het alleen als u alles begrijpt. Sommige verkopers proberen namelijk onder de wettelijke garantie uit te komen door in het contract op te nemen dat het om een contract tussen ondernemingen gaat of dat de auto "zonder enige garantie" wordt verkocht. Bij verkoop aan particulieren is zo'n bepaling echter niet rechtsgeldig. Controleer of de naam van de verkoper dezelfde is als de naam op het inschrijvingsdocument of dat de verkoper een volmacht heeft om de auto namens de eigenaar te verkopen. Als u een auto van een handelaar koopt, controleer dan of de naam van het bedrijf in het contract staat en of er iets over de btw wordt vermeld.

Kan ik een ondertekend contract nog annuleren?

Welke documenten moet de verkoper u geven?

Ga na welke documenten u nodig heeft om de auto in uw eigen land in te schrijven.

Moet ik tijdelijke kentekenplaten aanvragen om met de auto naar huis te mogen rijden?

Als een auto die u in Nederland koopt geen Nederlandse kentekenplaten heeft, moet u uitvoerkentekenplaten aanvragen. Deze mogen in alle EU-landen gebruikt worden. Ze zijn 14 dagen geldig. Als de auto Nederlandse kentekenplaten heeft, moet u in eigen land navragen of u daarmee mag rijden of dat ze vervangen moeten worden. Ga ook na of u met deze platen mag rijden in de landen waar u op weg naar huis doorheen rijdt.

Bevoegde autoriteit: Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) Tel: +31 598 39 33 30

Prijs: 10,77 euro

Levertijd: onmiddellijk

Geldigheid: 14 dagen

U kunt van tevoren kentekenplaten voor één dag aanvragen via de website van de RDW. Soms kunt u ook in eigen land transitplaten aanvragen. U kunt dit navragen bij de desbetreffende autoriteit in uw land.

Gewone nummerplaten

Als u naar huis wilt rijden met de oorspronkelijke Nederlandse nummerplaten, bent u verplicht deze platen terug te sturen naar de RDW.

Als u een auto met Nederlandse kentekenplaten uitvoert, moet u de inschrijving van de auto bij de RDW annuleren. Daarvoor moet u naar een RDW-garage gaan. De RDW annuleert de inschrijving dan en de kentekenplaten moeten onmiddellijk ingeleverd worden. Omdat de auto nu geen kentekenplaten meer heeft, kunt u zelf het oude kenteken op witte nummerplaten schrijven of zelf kentekenplaten laten maken. Zo mag u er nog maximaal twee weken mee in Nederland rijden.

Moet ik een tijdelijke verzekering afsluiten?

Ja, zonder verzekering mag u niet op de openbare weg mag rijden.

Ik heb een klacht over een aankoop in een ander EU-land. Waar kan ik terecht?

Neem contact op met een Europees Consumentencentrum. www.eccnederland.nlen

Kan ik in Nederland een geschil ook buiten de rechter om regelen?

Ja, door de Geschillencommissie Voertuigen (Postbus 90600, 2509 LP Den Haag). Deze commissie behandelt geschillen over nieuwe auto's, tweedehandsauto's die voor 30 maart 2002 door een BOVAG-liden (brancheorganisatie van Nederlandse autohandelaren en garagehouders) verkocht zijn voor minstens 3403 euro, tweedehands auto's die op of na 30 maart 2002 door een BOVAG-lid verkocht zijn voor minstens 4500 euro, reparaties en onderhoud, keuring en schadebeoordeling door een garage en klachten over nieuwe of tweedehands onderdelen.

Waar kan ik fraude melden?

Fraude kunt u melden bij de fraudehelpdesk (telefonisch of onlineen ) U kunt eventuele fraude ook bij de politie melden (op het bureau, per telefoon of door een formulieren in te vullen). Contactgegevens politieen voor wie geen Nederlands spreekt.

 

Informatie afkomstig van ECC-Neten (maart 2016). Lees ook onze juridische mededeling.

Algemene informatie hierover

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: