Senast kontrollerat: 24/01/2019

Köpa och leasa bil

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Storbritannien är fortfarande fullvärdig EU-medlem och alla rättigheter och skyldigheter som följer av medlemskapet fortsätter att gälla.

Som EU-medborgare får du köpa bil var du vill i hela EU.

Din rätt till konsumentskydd

Dina rättigheter, och hur mycket moms du ska betala, när du köper bil utomlands beror på om

I allmänhet har du starkast konsumentskydd när du köper en ny bil från en bilhandlare baserad i EU.

Enligt EU-reglerna för konsumentskydd gäller garantin i två år för att du ska kunna upptäcka om bilen du köpt är defekt eller inte överensstämmer med säljarens beskrivning.

I vissa EU-länder kan det hända att garantitiden endast är ett år för begagnade bilar. Köparen och säljaren måste komma överrens om detta i samband med köpet.

Tänk på att EU:s konsumentlagstiftning inte gäller privatköp. Du bör därför vara ytterst försiktig om du köper bil från en privatperson.

Kontrollera bilhandlingarna

När du köper bil utomlands måste du förvissa dig om att försäljaren ger dig alla handlingar som krävs för att registrera bilen i det land där du bor. Kontrollera att du får originalhandlingarna till bilen.

Transportera din nyinköpta bil

När du köper bil i ett annat EU-land måste du tänka på hur du ska transportera hem den eftersom den ännu inte är registrerad i det land där du bor. Du har följande alternativ:

Kolla upp så att försäkringen är giltig och nummerplåtarna gäller i alla de länder som du måste köra igenom. Eftersom det inte finns ett enhetligt EU-system för tillfälliga registreringsskyltar kan det vara svårt att få tag på skyltar eller att få dem godkända i ett annat EU-land. Fråga försäkringsbolaget och registreringsmyndigheten hur det fungerar.

En permanent registreringsskylt får du i det land där du registrerar bilen. Vanligtvis är det landet du bor i eller där du är fast bosatt.

Exempel från verkligheten

Irina har köpt en bil i Tyskland och vill köra hem den till Deva i Rumänien. Säljaren hjälper henne att skaffa tillfälliga registreringsskyltar och en försäkring som gäller i de fyra länder som hon kommer att köra igenom.

Dessvärre stoppas hon av ungersk polis som säger att hon inte får köra bilen genom Ungern med de skyltar som hon har. Det visar sig att de gula skyltarna bara är giltiga i Tyskland. Hon får böter och skyltarna konfiskeras. Det slutar med att hon måste anlita ett transportföretag som tar bilen till Rumänien. 

Flytta utomlands med en leasad bil

Var medveten om att det kan vara svårt att flytta utomlands med en leasad bil. När du leasar en bil har du rätt att använda den under hela leasingperioden. Du har även möjlighet att köpa ut bilen då avtalet löper ut. Innan du köper ut bilen är det dock personen eller företaget som du leasar bilen av som äger den.

Eftersom du måste försäkra och registrera bilen i det land där du bor, kan du också få problem om försäkringen inte gäller i det land du ska flytta till.

Personen du leasar bilen av eller leasingföretaget kanske inte heller går med på att du registrerar bilen i ett annat EU-land.

Exempel från verkligheten

Zoltan har fått ett nytt jobb i Tyskland. Han flyttar dit med sin familj och tar med sig en leasad bil. Efter sex månader får han reda på att han behöver registrera bilen i Tyskland för att få fortsätta köra den.

Det är ännu tre månader kvar av leasingperioden och den ungerska banken som han hyrt bilen av går inte med på att avregistrera den i Ungern. I slutändan är Zoltan tvungen att avsluta avtalet i förtid och betala extra avgifter.

Närmare anvisningar hittar du i rekommendationerna gällande köp av bil över gränsernaen som getts ut av nätverket av europeiska konsumentcentrum.

Kolla också upp reglerna gällande besiktning, säljarens ansvar, köpeavtal, tillfälliga registreringsskyltar och vem du kan kontakta om du skulle råka ut för tvister eller bedrägeri i det land där du köper bilen:

Välj land

* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: