Podnikanie
Posledná kontrola: 09/04/2019

Kúpa a lízing vozidla

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Ako občan Únie máte právo kúpiť si vozidlo alebo ho predať kdekoľvek v EÚ.

Právo na právnu ochranu

Vaše práva pri kúpe vozidla v zahraničí vrátane výšky DPH, ktorú musíte zaplatiť, závisia od toho, či:

Vo všeobecnosti sa na vás vzťahuje najvyššia úroveň právnej ochrany, ak kupujete nové vozidlo od profesionálneho predajcu so sídlom v EÚ.

Podľa právnych predpisov EÚ o ochrane spotrebiteľa máte nárok na minimálne dvojročnú záruku, ktorú si môžete uplatniť, ak je zakúpené vozidlo poruchové alebo nezodpovedá opisu.

V niektorých krajinách EÚ sa záručná lehota na ojazdené vozidlá môže skrátiť na najmenej 1 rok. Kupujúci a predávajúci sa na tejto skutočnosti musia dohodnúť v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Upozornenie: Právne predpisy EÚ o ochrane spotrebiteľa sa neuplatňujú na súkromný predaj, preto by ste mali byť pri kúpe vozidla od súkromnej osoby mimoriadne opatrní.

Skontrolujte si doklady od vozidla

Pri kúpe vozidla v zahraničí sa uistite, že vám predajca dal všetky doklady, ktoré potrebujete na jeho prihlásenie do evidencie v krajine vášho bydliska. Skontrolujte si, či máte originály dokladov k vozidlu.

Prevoz nového vozidla

Pri kúpe nového vozidla v inej krajine EÚ musíte starostlivo uvážiť jeho prevoz späť domov, pretože ešte nie je prihlásené do evidencie v krajine vášho bydliska. Máte tieto možnosti:

Uistite sa, že poistenie je platné vo všetkých krajinách, cez ktoré budete s vozidlom prechádzať, a že vám v týchto krajinách uznajú prevozné značky. Keďže dočasné prevozné značky nie sú harmonizované právnymi predpismi EÚ, môžete sa pri ich získavaní alebo uznávaní v iných krajinách EÚ stretnúť s problémami. Viac informácií získate od príslušných orgánov zodpovedných za poistenie a evidenciu vozidiel.

O vydanie trvalých značiek by ste mali požiadať v krajine, v ktorej vozidlo prihlasujete do evidencie, t. j. obvykle v krajine vášho bydliska alebo trvalého pobytu.

Príklad

Irina si v Nemecku kúpila auto, ktoré si chcela priviezť domov do Rumunska. Predajca jej pomohol vybaviť dočasné prevozné značky a poistenie platné v štyroch krajinách, cez ktoré bude s autom prechádzať.

V Maďarsku ju však nanešťastie zastavila polícia, že s týmito značkami v krajine jazdiť nemôže. Žlté značky, ktoré mala na vozidle, skutočne platia iba v Nemecku. Polícia jej dala pokutu a značky zadržala. Irina si nakoniec na prevoz auta do Rumunska musela najať dopravnú spoločnosť. 

Sťahovanie do zahraničia s vozidlom na lízing

Ak sa chystáte s takýmto vozidlom presťahovať do inej krajiny, môže to byť problém. Lízing znamená dlhodobý prenájom vozidla s možnosťou jeho odkúpenia na konci zmluvného obdobia. Zákonným vlastníkom vozidla pred jeho odkúpením je však osoba alebo spoločnosť, ktorá vám auto prenajíma.

Keďže každý majiteľ auta je povinný svoje vozidlo poistiť a prihlásiť do evidencie v krajine svojho bydliska, v prípade lízingu sa môžete tiež stretnúť s problémami, ak vaše poistenie nebude platné v novej krajine.

Osoba alebo spoločnosť, ktorá vám vozidlo prenajíma, takisto nemusí súhlasiť s jeho evidenciou v inej krajine EÚ.

Príklad

Zoltán dostal novú prácu v Nemecku. Spolu s rodinou do Nemecka priviezol aj auto, ktoré mal na lízing. Po šiestich mesiacoch zistil, že ho mal prihlásiť do evidencie v Nemecku, aby na ňom ďalej mohol v rámci krajiny jazdiť.

Jeho lízingová zmluva mala vypršať až o tri mesiace a lízingová spoločnosť, ktorou bola maďarská banka, nesúhlasila s odhlásením auta v Maďarsku. Zoltán musel nakoniec predčasne vypovedať lízingovú zmluvu a zaplatiť ďalšie poplatky.

Podrobnejšie informácie a odporúčania týkajúce sa cezhraničnej kúpy vozidlaen nájdete na stránkach siete európskych spotrebiteľských centier.

Prečítajte si tiež pravidlá týkajúce sa kontroly vozidiel, zodpovedností predajcu, kúpnej zmluvy, dočasných prevozných značiek a informácie o tom, na koho sa treba obrátiť v prípade sporu alebo podvodu v krajine nadobudnutia:

Výber štátu

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: