Available languages:

Utolsó frissítés: 12/04/2019

Autóvásárlás Magyarországon

Fizethetek-e készpénzben az autóért?

Igen, a fogyasztók készpénzfizetését a törvény nem korlátozza. A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok és áfafizetésre kötelezett magánszemélyek készpénzfizetése azonban nem haladhatja meg a havi 1,5 millió forintot (kb. 5 ezer eurót). Ha Ön az EU területén belül utazik, nem kell a vámon nyilatkoznia arról, hogy mennyi készpénzt visz magával. Ha azonban átlépi az EU határát (nem uniós országból érkezik, vagy nem uniós országba tart), és 10 ezer euró értékű vagy annál több készpénz van Önnél (euróban vagy más pénznemben), köteles azt az erre szolgáló külön űrlap kitöltésével a vámhatóságnak bejelenteni .

Milyen szabályok vonatkoznak az áfafizetésre?

Unión belüli adásvétel során az új gépjárműveket nettó áron, azaz áfa (az uniós jogban: hozzáadottérték-adó, röviden: héa) felszámítása nélkül kell értékesíteni. Új autónak az a gépjármű minősül, amelyet hat hónapnál rövidebb ideje vettek először nyilvántartásba, vagy amelyik 6000 km-nél kevesebbet futott. A gyakorlatban előfordulhat, hogy egyes autókereskedők az áfa összegét letétként megfizettetik a vásárlókkal, akik az összeget visszakapják, miután regisztráltatták a kocsit hazájukban. Beszélje meg előre az eladóval, hogyan kell visszaigényelni az áfát, azaz milyen dokumentumokat kell Önnek átadnia neki. Figyelem! Az áfát nem közvetlenül az adóhatóságtól, hanem a kereskedőtől kell visszaigényelni, ezért érdemes ezt minél előbb megtenni. Használt gépjárműveknek kell tekinteni az összes többi autót, tehát azokat, amelyeket hat hónapnál hosszabb ideje vettek nyilvántartásba, vagy amelyek 6000 km-nél többet futottak. Ezeket az autókat a hivatásos kereskedők általában áfával (27%) együtt értékesítik, de ha az eladó magánszemély, a kocsi nem áfaköteles. Önnek nem kell áfát fizetnie a lakóhelye szerinti országban.

Az eladónak le kell-e vizsgáztatnia az autót?

Nem, de át kell adnia az autó műszaki állapotáról és a szervizelésekről készült dokumentumokat. Magyarországon az új autók műszaki érvényessége 4 év az első forgalomba helyezéstől számítva. A járműveket ezután kétévente kell vizsgáztatni. A műszaki vizsga díja általában: az M1 kategóriájú járműveknél (személyszállító gépkocsik, a gépjárművezető ülésén kívül legfeljebb nyolc ülőhellyel) 55 euró, az M2 kategóriájú járműveknél (személyszállító gépkocsik, a gépjárművezető ülésén kívül több mint nyolc ülőhellyel) 80 euró.

Elismerik-e a lakóhelyem szerinti országban a Magyarországon tett műszaki vizsgát?

Néhány ország elismeri. Érdeklődje ezt meg hazája illetékes hatóságánál, hogy elkerülje a felesleges költségeket. További információkért lásd a nyilvántartásba vételről szóló országismertetőket.

Megbízhatok-e egy szakértőt azzal, hogy a járműkereskedés helyszínén átvizsgálja az autót?

Igen, ha a kereskedő beleegyezik – de ennek a költségét Önnek kell állnia. Nincs hivatalos weboldal vagy lista. Gépkocsiszerelő szakemberek elvégezhetik a jármű állapotának felméréséhez szükséges ellenőrzéseket.

Mire kell figyelni az adásvételi szerződés aláírásakor?

A szerződést alaposan tanulmányozza át, és csak akkor írja alá, ha megértette a benne foglaltakat. Előfordulhat, hogy a kereskedő megpróbálja kizárni a kötelező szavatosságot a szerződésben arra hivatkozva, hogy vállalkozásközi szerződésről van szó, vagy hogy az autót „garancia nélkül" értékesíti (az ilyen záradék kizárólag vállalkozás és fogyasztó között kötött – azaz a fogyasztói – szerződésekben tekinthető semmisnek). Figyeljen arra, hogy az eladó neve megegyezzen a forgalmi engedélyen szereplő névvel. Ellenkező esetben az eladónak meghatalmazással kell rendelkeznie, hogy a tulajdonos nevében értékesíthesse az autót. Ha gépjármű-kereskedőtől vásárol, a szerződésben szerepelnie kell a cég nevének, és az áfával kapcsolatos tudnivalóknak.

Elállhatok-e a szerződéstől, ha már aláírtam?

Milyen dokumentumokat kell kapnom az eladótól?

Ellenőrizze, hogy a fentieken kívül milyen dokumentumokra van szükség abban az országban, ahol az autót nyilvántartásba kívánja vetetni.

Kell-e ideiglenes rendszámtáblát kérnem ahhoz, hogy hazavezethessem a gépjárművet?

Az országot „Z" betűvel kezdődő magyar rendszámmal lehet elhagyni. Ön ilyen rendszámmal vezetheti haza autóját. Illetékes hatóság: Központi Okmányiroda, Budapest, 1133, Visegrádi utca 110-112. (XIII. kerület). Nyitva tartás: hu Árak: 5500 forint/darab (+/- 18 euró) vagy 13 000 forint/2 darab (+/- 43 euró). Határidő: a rendszámtáblát azonnal kiadják. Érvényesség: 30 nap. Jó tudni: A forgalomból való kivonás díja 2300 forint (+/- 7 euró).

Előfordulhat az is, hogy Ön hazájában is igényelhet átmeneti rendszámtáblát. Érdeklődjön hazája illetékes hatóságainál.

Tagállami rendszámok

Ha Ön úgy dönt, hogy magyar rendszámmal utazik haza autójával, köteles-e visszaszolgáltatni a rendszámtáblákat valamelyik gépjármű-nyilvántartási hivatalnak (Magyarországon vagy hazájában)?


A kereskedőnek értesítenie kell a magyarországi hatóságot, hogy az autót egy külföldön élő személynek adta el, és kérelmeznie kell, hogy a gépjárművet ideiglenesen vonják ki a forgalomból. Ehhez a rendszámtáblákat a hatóságnál le kell adni. Amikor Ön regisztráltatja hazájában az autót, az ottani hatóság erről értesíti a magyarországi hatóságot.

Kell-e ideiglenes biztosítást kötnöm?

Amikor hazautazik az autóval, Önnek olyan biztosítással kell rendelkeznie, amely lehetővé teszi, hogy a közutakon vezesse az autót. Csak a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra van szükség, amelyet az EU bármelyik biztosítójánál megköthet. Az átmeneti rendszám kérelmezésekor bizonyítania kell, hogy rendelkezik (átmeneti) biztosítási fedezettel.

Panasszal szeretnék élni egy külföldi vásárlás kapcsán. Hová forduljak?

Lépjen kapcsolatba a helyi Európai Fogyasztói Központtalen.

Milyen peren kívüli vitarendezési testületek működnek Magyarországon?

Információk a Magyarországon működő 20 alternatív vitarendezési testületrőlen (megyénként egy-egy testület, valamint Budapesten egy hu).

Hová forduljak csalás esetén?

A kereskedő székhelyéhez legközelebb eső rendőrkapitánysághoz fordulhat.

Ezeket az információkat az Európai Fogyasztói Központok Hálózata bocsátotta rendelkezésre 2016 márciusában – kérjük, olvassa el jogi nyilatkozatunkat.

A témával kapcsolatos legfontosabb információk

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: