A szolgáltatás eszközei

Nyelvválasztás

Az EU zászlaja

Navigációs útvonal

Menü

Frissítve : 01/03/2017

Autóvásárlás és -lízing külföldön – Magyarország

Fizethetek-e készpénzben az autóért?

Igen, a fogyasztók készpénzfizetését a törvény nem korlátozza. A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok és áfafizetésre kötelezett magánszemélyek készpénzfizetése azonban nem haladhatja meg a havi 1,5 millió forintot (kb. 5 ezer eurót). Az EU területén történő utazás során Önnek nincs készpénz-bejelentési kötelezettsége. Amennyiben azonban Ön 10 ezer euró vagy azt meghaladó összegű készpénzzel kíván belépni az EU területére, illetve elhagyni azt, köteles ezt az alábbi űrlap kitöltésével az összeget a vámhatóságnak bejelenteniEnglish .

Milyen szabályok vonatkoznak az áfafizetésre?

Unión belüli adásvétel során az új gépjárműveket nettó áron, azaz áfa (uniós szóhasználatban: hozzáadottérték-adó) felszámítása nélkül kell értékesíteni. Új autónak az a gépjármű minősül, amelyet hat hónapnál rövidebb ideje vettek először nyilvántartásba vagy amelyik 6000 km-nél kevesebbet futott. A gyakorlatban előfordulhat, hogy egyes autókereskedők az áfa összegét letétként megfizettetik a vásárlókkal, akik az összeget majd azután kapják vissza, hogy a kocsit hazájukban regisztráltatták. Beszélje meg jó előre az eladóval, hogy

miképpen kell visszaigényelni az áfát, azaz milyen dokumentumokat kell Önnek átadnia neki. Figyelem! Az áfát nem közvetlenül az adóhatóságtól, hanem a kereskedőtől kell visszaigényelni, ezért érdemes ezt minél előbb megtenni. Használt gépjárműveknek kell tekinteni az összes többi autót, tehát azokat, amelyeket hat hónapnál hosszabb ideje vettek nyilvántartásba vagy amelyek 6000 km-nél többet futottak. Ezeket az autókat a hivatásos kereskedők általában áfával (27%) együtt értékesítik, de ha az eladó magánszemély, a kocsi nem áfaköteles. Önnek nem kell áfát fizetnie hazájában.

Az eladónak le kell-e vizsgáztatnia az autót?

Nem, de az autó műszaki állapotáról és a szervizelésekről be kell mutatnia a megfelelő dokumentumokat. Magyarországon az új autók műszaki érvényessége az első forgalomba helyezéstől számított 4 év. A járműveket ezután kétévente újra kell vizsgáztatni. A műszaki vizsga díja általában: M1 kategóriájú járművek (személyszállító gépkocsik, a gépjárművezető ülésén kívül legfeljebb nyolc ülőhellyel) esetében 55 euró, M2 kategóriájú járművek (személyszállító gépkocsik, a gépjárművezető ülésén kívül több mint nyolc ülőhellyel) esetében 80 euró.

Elismerik-e hazámban a Magyarországon tett műszaki vizsgát?

Néhány ország elismeri. Érdeklődjön nemzeti hatóságánál, nehogy feleslegesen fizessen. További információkért lásd a regisztrációról szóló országismertetőket.

Megbízhatok-e egy szakértőt azzal, hogy a járműkereskedés helyszínén átvizsgálja az autót?

Igen, ha ebbe a kereskedő beleegyezik és ha a költségeket Ön állja. Nincs hivatalos weboldal vagy lista. A hozzáértő szakember szabadon felmérheti a jármű állapotát.

Mire figyeljek az adásvételi szerződés aláírásakor?

A szerződést alaposan tanulmányozza át, és csak akkor írja alá, ha megértette a benne foglaltakat. Előfordulhat, hogy egy kereskedő megpróbálja kizárni a szavatosságot a szerződésből arra hivatkozva, hogy vállalkozásközi szerződésről van szó vagy hogy az autót „garancia nélkül" értékesíti (az ilyen záradék ugyanis kizárólag vállalkozás és fogyasztó között kötött – azaz fogyasztói – szerződésekben tekinthető semmisnek). Figyeljen arra, hogy a kereskedő neve megegyezzen a forgalmi engedélyen szereplő névvel. Ellenkező esetben a kereskedőnek meghatalmazással kell rendelkeznie, hogy a tulajdonos nevében értékesíthesse az autót. Ha gépjármű-kereskedőtől vásárol, a szerződésben szerepelnie kell a vállalat nevének és áfaszámának.

Elállhatok-e a szerződéstől, ha már aláírtam?

 • Ha a szerződést az autókereskedésben írta alá, Önnek nincs joga a szerződéstől elállni (kivéve, ha a szerződés erről másképp nem rendelkezik).
 • Akkor állhat el a szerződéstől, ha az távértékesítési szerződés és 1) Ön még nem ment el az autóért a kereskedésbe vagy 2) az autó hazahozatala óta nem telt el 14 nap. Ha Ön az autót az autókereskedésből viszi haza, akkor rendszerint a szerződést is ott írja alá. Ebben az esetben a szerződés vagy 1) nem rendelkezik elállási időszakról, vagy 2) kizárja azt.

Milyen dokumentumokra van szüksége az eladónak?

 • Adásvételi szerződés vagy számla
 • Forgalmi engedély
 • Európai megfelelőségi nyilatkozat (nem kötelező, de az autó külföldi regisztrációjához ajánlott) – Ha nincs európai megfelelőségi nyilatkozat és az autó első ízben kerül forgalomba, az erre kijelölt szervek ellenőrzik, hogy a kocsi valóban új-e. Keresse meg, hogy hol lehet ilyen ellenőrzést végeztetni.

Ellenőrizze, hogy milyen egyéb dokumentumokra van szükség abban az országban, ahol az autót regisztráltatni kívánja.

Kell-e ideiglenes rendszámtáblát kérnem annak érdekében, hogy hazavezethessem a gépjárművet?

Az országot a „Z" betűvel kezdődő magyar rendszámokkal lehet elhagyni. Ön ilyen rendszámmal vezetheti haza autóját. Illetékes hatóság: Központi Okmányiroda, Budapest, 1133, Visegrádi utca 110-112. (XIII. kerület). Nyitva tartás : Árak: 5 500 forint/darab (+/- 18 euró) vagy 13 000 forint/2 darab (+/- 43 euró). Határidő: a rendszámtáblát azonnal kiadják. Érvényesség: 30 nap. Jó tudni: A forgalomból való kivonás díja 2 300 forint (+/- 7 euró).

Előfordulhat az is, hogy hazája átmeneti rendszámtáblát bocsáthat az Ön rendelkezésére. Érdeklődjön hazája hatóságainál.

Tagállami rendszámok

Ön úgy dönt, hogy az autón lévő magyar rendszámmal szeretne visszatérni hazájába. Köteles-e Ön visszaszolgáltatni a rendszámokat valamelyik regisztrációs hivatalnak (Magyarországon vagy hazájában)?A kereskedőnek értesítenie kell a magyarországi hatóságot, hogy az autót egy külföldön élő személynek adta el, és kérelmeznie kell, hogy a gépjárművet ideiglenesen vonják ki a forgalomból. Ehhez a rendszámtáblákat a hatóságnál le kell adni. Amikor Ön regisztráltatja hazájában az autót, az ottani hatóság erről értesíti a magyarországi hatóságot.

Kell-e ideiglenes biztosítást kötnöm?

Amikor hazavezeti az autót, Önnek olyan biztosítással kell rendelkeznie, amely lehetővé teszi, hogy a közutakon vezesse az autót. Kizárólag kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra van szükség, amelyet az EU bármelyik biztosítójánál megköthet. Az átmeneti rendszám kérelmezéséhez bizonyítania kell, hogy rendelkezik (átmeneti) biztosítási fedezettel.

Panasszal szeretnék élni egy külföldi vásárlás kapcsán. Hová forduljak?

Lépjen kapcsolatba a helyi Európai Fogyasztói KözponttalEnglish

Milyen peren kívüli vitarendezési testületek működnek Magyarországon?

Információk a Magyarországon működő 20 alternatív vitarendezési testületrőlEnglish (megyénként egy testület, illetve Budapest ).

Hová forduljak csalás esetén?

A kereskedő székhelyéhez legközelebb eső rendőrkapitánysághoz fordulhat.

 

Ezeket az információkat az Európai Fogyasztói Központok Hálózata bocsátotta rendelkezésre – kérjük, olvassa el jogi nyilatkozatunkat.

A témával kapcsolatos legfontosabb információk
Autóvásárlás és -lízing külföldön
Nyilvános konzultációk
  Részletesebben szeretne tájékozódni az egyes országokban érvényes szabályokról?
  Forduljon az illetékes tagállami szervhez
  Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
  Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz