Available languages:

Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος : 01/03/2017

Αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα

Μπορώ να πληρώσω για ένα αυτοκίνητο τοις μετρητοίς;

Ναι, για ποσά ύψους έως 1.500 ευρώ. Πέραν του ορίου αυτού, οι πληρωμές πρέπει να γίνονται με τραπεζικό έμβασμα, επιταγή ή πιστωτική/χρεωστική κάρτα. Αν ταξιδεύετε εντός της ΕΕ, πρέπει να δηλώνετεen οποιοδήποτε χρηματικό ή ισοδύναμο ποσό. Όταν εισέρχεστε ή εξέρχεστε από την ΕΕ, πρέπει να δηλώνετε στο τελωνείο οποιοδήποτε χρηματικό ή ισοδύναμο ποσό από 10.000 ευρώ και άνω, χρησιμοποιώντας το ειδικό έντυπο . Κατά τη στιγμή της σύνταξης του παρόντος εγγράφου, ισχύουν στην Ελλάδα ειδικοί περιορισμοί που οφείλονται σε ελέγχους στην κίνηση κεφαλαίων.

Τι γίνεται με την καταβολή του ΦΠΑ;

Στις συναλλαγές που γίνονται εντός ΕΕ τα καινούργια αυτοκίνητα πρέπει να πωλούνται χωρίς ΦΠΑ. Ένα αυτοκίνητο θεωρείται καινούργιο εάν δεν έχουν περάσει περισσότεροι από 6 μήνες από την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησής του, ή αν η χιλιομετρική ένδειξη δεν υπερβαίνει τα 6.000 χλμ. Στην πράξη, ενδέχεται κάποιοι πωλητές να ζητούν την καταβολή του ΦΠΑ ως εγγύηση, η οποία επιστρέφεται μόλις το αυτοκίνητο ταξινομηθεί στη χώρα του αγοραστή. Συζητήστε εκ των προτέρων με τον πωλητή πώς θα ζητήσετε επιστροφή του ΦΠΑ, δηλαδή ποια δικαιολογητικά θα χρειαστεί ο πωλητής από σας. Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν μπορείτε να προβάλετε καμία άμεση αξίωση έναντι των φορολογικών αρχών, αλλά μόνον έναντι του πωλητή και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να ζητήσετε την επιστροφή των χρημάτων σας γρήγορα. Όλα τα άλλα οχήματα θεωρούνται μεταχειρισμένα (πάνω από 6 μήνες μετά την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησης και χιλιομετρική ένδειξη άνω των 6.000 χλμ.). Συνήθως, στην τιμή πώλησης περιλαμβάνεται και ο ΦΠΑ (23%) εάν ο προμηθευτής είναι επαγγελματίας έμπορος (η πώληση του αυτοκινήτου δεν υπόκειται σε ΦΠΑ εάν ο προμηθευτής είναι ιδιώτης). Δεν χρειάζεται να πληρώσετε ΦΠΑ στη χώρα κατοικίας σας.

Υποχρεούται ο πωλητής να εξασφαλίζει τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος;

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το θέμα αυτό. Στην Ελλάδα ο πρώτος περιοδικός τεχνικός έλεγχος πρέπει να γίνεται 4 χρόνια μετά την πρώτη ταξινόμηση του οχήματος και, στη συνέχεια, κάθε 2 χρόνια (μέσο κόστος: 55 ευρώ).

Αναγνωρίζεται ο ελληνικός τεχνικός έλεγχος του οχήματος στη χώρα μου;

Ορισμένες χώρες τον αναγνωρίζουν. Ενημερωθείτε εκ των προτέρων από την αρμόδια αρχή της χώρας σας για να αποφύγετε περιττές δαπάνες.

Μπορώ να ζητήσω από εμπειρογνώμονα να ελέγξει το αυτοκίνητο στις εγκαταστάσεις του πωλητή;

Τεχνικό έλεγχο μπορούν να διενεργούν τα κέντρα εξυπηρέτησης αυτοκινήτων και οι πραγματογνώμονες, ανάλογα με το τι θα συμφωνηθεί με τον πωλητή. Συνήθως, θα πρέπει να πληρώσετε για τον τεχνικό έλεγχο (μέσο κόστος: 80 ευρώ)

Τι πρέπει να προσέχω στη σύμβαση πώλησης;

Διαβάστε προσεκτικά τη σύμβαση και υπογράψτε μόνο αν την κατανοείτε. Ορισμένοι έμποροι προσπαθούν να εξαιρέσουν τα δικαιώματα εγγύησης που προβλέπονται από τον νόμο, ισχυριζόμενοι ότι πρόκειται για σύμβαση μεταξύ επιχειρήσεων ή ότι το αυτοκίνητο πωλείται «χωρίς εγγυήσεις» (μόνο στις συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών θεωρείται η εν λόγω ρήτρα άκυρη). Βεβαιωθείτε ότι το όνομα του πωλητή είναι το ίδιο με το όνομα που αναγράφεται στο πιστοποιητικό ταξινόμησης, ή ότι ο πωλητής έχει πληρεξούσιο για την πώληση του αυτοκινήτου εξ ονόματος του καταχωρισμένου ιδιοκτήτη. Αν αγοράσετε το αυτοκίνητο από έμπορο, βεβαιωθείτε ότι το όνομα της επιχείρησης αναφέρεται στη σύμβαση και ότι υπάρχει αναφορά σχετικά με τον ΦΠΑ.

Μπορώ να ακυρώσω μια σύμβαση που έχει υπογραφεί;

Τι έγγραφα πρέπει να παραδώσει ο πωλητής;

Πρέπει να ζητήσω προσωρινές πινακίδες για να οδηγήσω το αυτοκίνητο πίσω στη χώρα μου;

Προσωρινές πινακίδες μπορείτε να λάβετε από την Ελλάδα και να τις χρησιμοποιήσετε για να διασχίσετε τα σύνορα και να φτάσετε στη χώρα διαμονής σας. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε προσωρινές πινακίδες από τη χώρα σας. Ενημερωθείτε σχετικά από την αρμόδια αρχή της χώρας σας.

Εθνικές πινακίδες

Εάν επιθυμείτε να οδηγήσετε το αυτοκίνητο πίσω στη χώρα σας έχοντας ακόμη τις εθνικές πινακίδες, μήπως υποχρεούστε να τις επιστρέψετε στα γραφεία της αρμόδιας αρχής ταξινόμησης είτε στη χώρα όπου έγινε η προηγούμενη ταξινόμηση είτε στη χώρα ταξινόμησης;

Εάν κατοικείτε στην Ελλάδα και αγοράσετε αυτοκίνητο από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, θα πρέπει να ταξινομήσετε το αυτοκίνητο στην Ελλάδα και να λάβετε νέες πινακίδες κυκλοφορίας. Κατά την ταξινόμηση, καταθέτετε τις πινακίδες κυκλοφορίας της χώρας της προηγούμενης ταξινόμησης και λαμβάνετε πιστοποιητικό που αναφέρει ότι το όχημα είναι πλέον ταξινομημένο στην Ελλάδα. Εν συνεχεία, θα πρέπει να ενημερώσετε σχετικά το κράτος μέλος της προηγούμενης ταξινόμησης. Εάν κατοικείτε σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και αγοράσετε αυτοκίνητο από την Ελλάδα, ισχύουν οι ίδιοι κανόνες, δηλαδή πρέπει να ταξινομήσετε το όχημα στη χώρα κατοικίας σας και να επιστρέψετε τις πινακίδες κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 

Χρειάζομαι προσωρινή ασφάλιση;

Εάν οδηγήσετε το αυτοκίνητό σας πίσω στη χώρα σας, πρέπει να διαθέτετε ασφάλιση που να σας επιτρέπει να οδηγείτε σε δημόσιο οδικό δίκτυο. Για να λάβετε προσωρινές πινακίδες, πρέπει να προσκομίσετε απόδειξη ασφαλιστικής κάλυψης. Οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να ασφαλίζουν το αυτοκίνητό τους σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ μέσω ασφαλιστικής εταιρείας η οποία είτε έχει την έδρα της στην συγκεκριμένη χώρα είτε είναι εξουσιοδοτημένη να πωλεί ασφαλίσεις εκεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ασφάλιση καλύπτει τη διαδρομή επιστροφής.

Πού μπορώ να αποταθώ για καταγγελία σχετικά με αγορά εκτός της χώρας μου;

Επικοινωνήστε με το τοπικό Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών - info@eccgreece.gr

Ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας για εξωδικαστική επίλυση διαφορών (ΕΕΔ) στην Ελλάδα;

Η ΕΕΔ στην Ελλάδα είναι προσβάσιμη μέσω του Συνηγόρου του Καταναλωτή. Τηλ. +30 210 6460862, +30 210 6460814, Φαξ +30 210 6460414, e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr

Πού μπορώ να καταγγείλω περιπτώσεις απάτης;

Αρμόδια αρχή για τις διαδικτυακές απάτες είναι η μονάδα ηλεκτρονικού εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας . Μπορείτε να καταγγείλετε μια απάτη στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας, τηλεφωνικώς (11188), με φαξ (+30 210 6476462) ή με e-mail (ccu@cybercrimeunit.gov.gr).

 

Πληροφορίες που παρείχε το ECC-Net τον Μάρτιο 2016 – βλ. ανακοίνωση νομικού περιεχομένου.

Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: