Available languages:

Senast kontrollerat: 01/08/2017

Köpa bil i Finland

Kan jag betala kontant?

Finsk lag säger inget om detta, men kolla med bilhandlaren först. Vid resor inom EU behöver du inte deklarera kontanter. När du reser till eller från EU måste du deklareraen belopp på 10 000 euro eller mer med hjälp av en särskild blankett.

Måste jag betala moms?

Inom EU säljs nya bilar för export utan moms. En bil räknas som ny om det har gått mindre än sex månader sedan bilen registrerades för första gången eller om den har körts mindre än 6 000 km. Om du köper en ny bil ska du betala moms i ditt hemland. En bil räknas som begagnad om det har gått över sex månader sedan bilen registrerades för första gången eller om den har körts mer än 600 mil. Bilhandlaren tar ut moms (24 procent) när du köper en begagnad bil (gäller inte privatköp). Du behöver inte betala moms i ditt hemland.

Måste säljaren besiktiga bilen?

Nej, men kolla alltid den senaste besiktningens datum och rapport för begagnade bilar. Bilar äldre än fem år ska besiktigas varje år. Om bilens besiktning gjordes nyligen kan du vara rätt så säker på att den är trafiksäker. En besiktning kostar i snitt 75 euro. Du kan hitta extraerbjudanden på nätet.

Erkänns finsk besiktning i mitt hemland?

I en del länder erkänns finsk besiktning. Hör med myndigheterna i ditt land för att slippa onödiga kostnader.

Kan jag låta en sakkunnig kolla bilen i säljarens lokaler?

Ja, om du betalar själv och säljaren är införstådd.

Vad ska jag tänka på innan jag skriver på kontraktet?

I Finland utfärdas ett köpekontrakt bara om du köper på avbetalning. Om du betalar hela beloppet med en gång får du i stället ett köpe- eller överlåtelsebrev. Förvissa dig om att säljarens namn är samma som i registreringsbeviset. Köp bara av fordonets registrerade ägare för att slippa problem med ägarskap, bilförsäkring och skatter. Kolla att fordonsskatten är betald. Det kan du göra gratis på nätet. För mer information vänd dig till Trafiksäkerhetsverket (Trafi).

Kan jag häva ett undertecknat kontrakt?

Vilka handlingar ska säljaren tillhandahålla?

Kolla om ditt land kräver fler handlingar.

Var får jag tillfälliga registreringsskyltar för att köra hem bilen?

Kontakta Trafi för information. Behörig myndighet: Trafi, mejladress: kirjaamo@trafi.fi. Eventuellt kan du beställa skyltarna från ditt hemland. Kontrollera med myndigheterna i ditt land.

Ordinarie registreringsskyltar

Jag vill köra hem bilen med de ordinarie skyltarna på. Måste jag skicka tillbaka skyltarna? Vart ska de skickas i så fall?

En bil som ska föras ut ur landet och inte längre användas i Finland måste avregistreras. Bilen kan avregistreras innan den transporteras utomlands. Registreringsskyltarna behöver inte skickas tillbaka till de finska myndigheterna. När fordonet bevisligen har transporterats utomlands kan det avregistreras vid ett besiktningsställe i det nya landet. För detta krävs ett utländskt registreringsbevis eller en tullklarering från finska tullen där förflyttningen från Finland bekräftas. När ett fordon avregistreras för att flyttas utomlands upphör skyldigheten att betala fordonsskatt och försäkringspremier i Finland. Om fordonet flyttas till ett annat EES-land för att registreras där ska registreringsmyndigheten i det nya landet anmäla registreringen till Trafi. Fordonet avregistreras då i Finland.

Behöver jag en tillfällig försäkring?

Du måste ha en trafikförsäkring för att kunna köra hem bilen. Du måste visa att du är försäkrad för att få tillfälliga registreringsskyltar. För mer information vänd dig till finska tullen eller Trafi.

Vem ska jag kontakta vid klagomål om köp i ett annat land?

Kontakta Konsument Europa

Vem kan hjälpa mig med tvistlösning utanför domstol i Finland?

Vänd dig till Konsumenttvistenämnden, Tavastvägen 3, PB 306, 00531 Helsingfors, fax +358 29 566 5249, mejladress: kril@oikeus.fi, tfn +358 29 566 5200 (växel).

Vem anmäler jag bedragare till?

Kontakta polisen på nätet eller direkt på en polisstation. Du kan fylla i en brottsanmälan på polisstationen eller skriva ut en blankett själven.

 

Informationen uppdaterad av ECC-nätverketen i mars 2016 – se det rättsliga meddelandet.

Läs mer på huvudsidan

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: