Available languages:

Poslední kontrola: 26/11/2018

Koupě vozidla v České republice

Můžu za auto zaplatit v hotovosti?

Limit pro platby v hotovosti je 350 000 Kč (přibližně 14 000 EUR) na den. Pokud cestujete po zemích EU, nemusíte na celním úřadu hlásit, kolik máte s sebou peněz. Při vstupu na území Unie či jeho opouštění však máte povinnost celním orgánům prostřednictvím zvláštního formuláře nahlásiten jakoukoli peněžní částku ve výši 10 000 EUR a více.

Jak je to s placením DPH?

Transakce v rámci EU by u nových automobilů měly probíhat bez placení DPH. Vozidlo se považuje za nové, pokud od data jeho první registrace uběhlo maximálně 6 měsíců nebo pokud nemá najeto více než 6 000 km. Ve skutečnosti mohou někteří prodejci zaplacení DPH požadovat jako záruku, která bude vrácena, jakmile je automobil registrován v zemi kupujícího. Dopředu se s prodávajícím dohodněte, jakým způsobem můžete vrácení DPH požadovat, tzn. jaké dokumenty bude od vás potřebovat. Upozornění: nemáte žádný přímý nárok vůči daňovým orgánům, pouze vůči prodávajícímu. Měli byste proto proplacení případné záruky požadovat rychle zpět. Všechna ostatní vozidla jsou požadována za ojetá (tzn. pokud od data první registrace uběhlo více než 6 měsíců nebo pokud mají najeto více než 6 000 km). Ta se obvykle prodávají s DPH (21 %), pokud je prodávajícím obchodník (DPH se neplatí, pokud je prodávajícím soukromá osoba). V zemi svého bydliště DPH platit nemusíte.

Je prodávající povinen před prodejem provést technickou kontrolu vozidla?

Ne. V České republice se musí první technická prohlídka provést 4 roky od data registrace nového vozidla a následně pak každé 2 roky (kontrola stojí přibližně 40 EUR). 

Uznají mi doma technickou kontrolu vozidla provedenou v České republice?

Některé země ji uznávají. Obraťte se však předem na příslušný vnitrostátní orgán ve vaší zemi, abyste předešli zbytečným nákladům.

Mohu si s sebou vzít odborníka, aby zkontroloval technický stav vozidla?

Ano, ale budete si muset najít svého vlastního (neexistuje žádný konkrétní seznam) a uhradit taky vzniklé náklady (přibližně 20–40 EUR). Návštěva servisu kvůli důkladnější kontrole v rámci zkušební jízdy může být ještě dražší.

Na co bych si měla v kupní smlouvě dávat zejména pozor?

Pozorně si smlouvu přečtěte a podepište ji, pouze pokud ji plně rozumíte. Někteří obchodníci se snaží vyloučit právní záruku tvrzením, že se jedná o smlouvu mezi firmami nebo že se auto prodává „bez záruky" (tato doložka by se považovala za neplatnou pouze ve smlouvě uzavřené mezi podnikatelem a spotřebitelem). Ujistěte se, že jméno prodávajícího je stejné jako jméno uvedené v osvědčení o registraci, nebo že prodávající má plnou moc prodat vozidlo zaregistrované na jméno majitele. Kupujete-li auto od obchodníka, ujistěte se, že je ve smlouvě uveden název společnosti a její DIČ.

Mohu od podepsané smlouvy odstoupit?

Jaké doklady mi musí prodávající poskytnout?

Měla bych zažádat o dočasné poznávací značky, abych si mohla auto odvést domů?

Informace vám poskytne příslušný orgán, kterým je obecní úřad. Cena: 800 Kč (+/- 32 EUR). Lhůta: vydáno na místě. Platnost: maximálně 3 měsíce. O dočasnou SPZ můžete zažádat i ve své domovské zemi. Obraťte se na příslušný vnitrostátní orgán.

Potřebuji dočasné pojištění?

Při převozu vozidla domů musíte mít sjednáno pojištění, které vám umožní řídit na veřejných komunikacích. Můžete použít standardní pojištění vozidla. V každém případě však musíte při podání žádosti o vydání dočasné SZP prokázat, že (dočasné) pojištění sjednáno máte.

Pokud se setkám s problémy a budu si chtít stěžovat, na koho se mohu obrátit?

Obraťte se na příslušné . evropské spotřebitelské centrum (ESC)

Existuje v České republice nějaký orgán pro mimosoudní řešení sporů?

Žádný orgán pro mimosoudní řešení sporů v Česku není.

Kam mám nahlásit případný podvod?

Podvody lze nahlásit na kterékoli policejní stanici.

 

Informace poskytla síť ESC v březnu 2016 – viz naše právní upozornění.

Zobrazit obecné informace k tomuto tématu

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: