Available languages:

Последна проверка : 01/03/2017

Покупка на автомобил в България

Мога ли да платя за автомобила в брой?

Да, когато сумата е до 9 999 лева (приблизително 5 110 евро). Над този праг плащанията трябва да се извършват по банков път. Когато влизате в България или излизате от нея, трябва да деклариратеen суми в размер на 10 000 евро или повече пред митниците, като използвате специален формуляр .

Заплаща ли се ДДС?

При трансакция в рамките на ЕС новите автомобили трябва да се продават без ДДС. За нов се смята автомобил, който е регистриран за пръв път преди не повече от 6 месеца или е изминал не повече от 6000 км. На практика някои продавачи може да изискват плащане на ДДС като депозит, който трябва да бъде възстановен, когато автомобилът бъде регистриран в страната на купувача. Проверете предварително при продавача как да поискате да ви бъде възстановен ДДС, тоест какви документи трябва да предоставите на продавача. Опитът на европейския потребителски център в България показва, че продавачът може да изисква доказателство, че автомобилът е регистриран в страната на купувача и че е платен ДДС. Имайте предвид, че не можете да отправите пряко искане към данъчните органи, а само към продавача, така че трябва бързо да поискате средствата да ви бъдат възстановени. Всички останали автомобили се смятат за „втора употреба" (повече от 6 месеца от датата на първата регистрация и километраж над 6000 км). По принцип те се продават с включен ДДС (20 %), ако продавачът е търговец (продажбата не подлежи на облагане с ДДС, ако продавачът е частно лице). Не трябва да плащате ДДС във вашата страна на пребиваване.

Продавачът задължен ли е да осигури технически преглед на автомобила?

Продавачът не е задължен да предостави на потребителя отчет за техническото състояние на автомобила. Той трябва да му предостави само документ за преминат технически преглед. В България автомобилите трябва да преминат технически преглед за пръв път 3 години след първата им регистрация и след това — всяка година (средна цена: 20 евро).

Признава ли се в моята страна техническият преглед, извършен в България?

В някои страни се признава. Проверете предварително във вашия национален орган дали това е така, за да избегнете ненужни разходи.

Може ли специалист да провери автомобила в помещенията на продавача?

Ще трябва да намерите лице, което да извърши тази проверка. Не съществува официална организация, която се занимава с това, нито има списък с такива специалисти. Вероятно продавачът ще се съгласи колата да бъде прегледана от техник или автомобилен сервиз, ако прецени, че имате сериозно намерение да купите автомобила и поемете разходите (около 25-50 евро).

За какво трябва да внимавам в договора за продажба?

В България не е възможно да купите автомобил онлайн, тъй като по закон договорът трябва да бъде писмен и в него трябва да бъдат посочени данните на двете страни, цената и описанието на автомобила. Подписите на двете страни по договора трябва да бъдат поставени в присъствието на нотариус. Прочетете договора внимателно и подписвайте само договори, които разбирате. Някои търговци се опитват да изключат правото на законова гаранция, като твърдят, че става въпрос за договор между предприятия или че автомобилът е продаден „без гаранции" (подобна клауза ще бъде считана за нищожна само в договори между предприятия и потребители).

 

Мога ли да анулирам подписан договор?

 

Какви документи трябва да предостави продавачът?

Проверете дали в страната, в която смятате да регистрирате автомобила, са необходими други документи.

 
 

Трябва ли да подам заявление за временни регистрационни номера, за да откарам автомобила в моята страна?

Можете да подадете заявление за транзитни регистрационни номера до компетентния орган: районното поделение на отдел „Пътна полиция" (в сътрудничество с Министерството на вътрешните работи); Тел.: +359 2 9824901 (районно поделение — София), данни за контакт с други районни поделения , тел.: +359 2 9825000 (Министерство на вътрешните работи) Приблизителна цена: 30 лева (около 15 евро); Срок: издават се незабавно Валидност: 30 дни. Възможно е също така да подадете заявление за транзитни регистрационни номера във вашата страна. Проверете това в съответния национален орган.

 

Постоянни национални регистрационни номера

Ако искате да откарате във вашата страна автомобила с националните регистрационни номера на него, на коя държава сте задължен да ги върнете — на компетентните национални служби в държавата, където е била направена предишната регистрация, или на службите в държавата по регистрация?

Когато купувате автомобил в България с регистрационните номера на него, трябва регистрацията му да бъде прекратена, да върнете номерата на българската пътна полиция и след това да го откарате във вашата страна на пребиваване с транзитни номера. Ако решите да използвате постоянните български номера за връщането си във вашата страна, те трябва да бъдат върнати в регистрационната служба на вашата страна, която след това ще ги изпрати с копие от доказателство за регистрация до България, където регистрацията на автомобила ще бъде прекратена.

 

Нужна ли ми е временна застраховка?

Когато откарвате автомобила във вашата страна, трябва да имате застраховка, даваща ви право да шофирате по обществени пътища. Ще трябва да представите доказателство за застраховка, за да получите транзитни регистрационни номера. Можете да помолите продавача да се погрижи за транзитните номера и застраховката, в противен случай ще трябва да уредите това от вашата страна на пребиваване. Ако продавачът предлага българска транзитна застраховка, тя обикновено е валидна 30 дни. Цената варира в зависимост от застрахователната компания и вида на автомобила.

При проблем с трансгранична покупка, към кого да се обърна?

Свържете се с местния европейски потребителски центърen

 

Кой е органът за извънсъдебно уреждане на спорове в България?

Помирителната комисия (адрес: Площад „Славейков" 4a, София, България). Можете също така да се свържете с европейския потребителски център, за да проверите дали оттам могат да ви помогнат.

Към кого да се обърна в случай на измама?

Изпратете писмо до местната полиция или прокуратура.

 

Информация, предоставена от мрежата на европейските потребителски центровеen през март 2016 г. — вж. нашата правна информация

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: