Last checked: 23-11-2022

Švýcarsko - Pravidla cestování během výskytu COVID-19 a vnitrostátní zdravotní předpisy, digitální COVID certifikát EU

Informace na této stránce čerpáme z aplikace Reopen.eu – vždy si ověřte, zda jsou údaje aktuální.

Tato stránka byla přeložena strojově. Výchozím textem je anglická verze.

V zájmu zajištění bezpečného cestování se země EU v reakci na koronavirovou pandemii dohodly na koordinovaném přístupu a na omezení volného pohybu. Podle pravidel EU se nyní zohledňuje váš status COVID-19, který se dokládá platným digitálním COVID certifikátem EU.

Informace o cestovních a zdravotních opatřeních v EU jsou k dispozici online. Jde o aktuální informace pro cestující o případných zvláštních pravidlech a o počtech nakažených v jednotlivých zemích.

Ověřte si, zda v Švýcarsko nejsou zavedena zvláštní opatření, která by mohla mít dopad na průběh vaší cesty.

Jaká jsou pravidla pro vstup do této země z členského státu EU nebo ze země přidružené k Schengenu?

Cestovní omezení COVID-19 byla ve Švýcarsku zrušena. Cestující nemusí předložit důkaz o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo o negativním výsledku testu. Kromě toho byla zrušena všechna domácí opatření pro pandemii.

Zdravotní opatření se budou nadále vztahovat na cestující přijíždějící ze zemí nebo oblastí, které se týkají variant. Všem cestujícím je připomenuto, aby nahlíželi na seznamy vedené Spolkovým úřadem pro veřejné zdraví. V současné době na seznamu není žádná země ani oblast.


___

Nejnovější informace o předpisech týkajících se letecké dopravy pro tuto zemi naleznete na internetových stránkách IATA.

Informace o svých právech cestujících naleznete také na našem portálu pro občany.

Doklady, které potřebujete k cestování v Evropě
Zdravotní pojištění pro dočasné pobyty

Jaká jsou pravidla pro vstup do této země ze zemí mimo členský stát EU nebo zemi přidruženou k Schengenu?

Cestovní omezení COVID-19 byla ve Švýcarsku zrušena. Cestující nemusí předložit důkaz o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo o negativním výsledku testu. Kromě toho byla zrušena veškerá domácí pandemická opatření.

Zdravotní opatření se budou nadále vztahovat na cestující přijíždějící ze zemí nebo oblastí, které se týkají variant. Všem cestujícím je připomenuto, aby nahlíželi na seznamy vedené Spolkovým úřadem pro veřejné zdraví. V současné době na seznamu není žádná země ani oblast.

 


___

Nejnovější informace o předpisech týkajících se letecké dopravy pro tuto zemi naleznete na internetových stránkách IATA.

Informace o svých právech cestujících naleznete také na našem portálu pro občany.

Doklady, které potřebujete k cestování v Evropě
Zdravotní pojištění pro dočasné pobyty

Lze touto zemí projíždět?

Cestovní omezení COVID-19 byla zrušena i ve Švýcarsku. Cestující nemusí předložit důkaz o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo o negativním výsledku testu. Kromě toho byla zrušena veškerá domácí pandemická opatření.

Zdravotní opatření se budou nadále vztahovat na cestující přijíždějící ze zemí nebo oblastí, které se týkají variant. Všem cestujícím je připomenuto, aby nahlíželi na seznamy vedené Spolkovým úřadem pro veřejné zdraví. V současné době na seznamu není žádná země ani oblast.

 

Vnitrostátní zdravotní opatření

Již neexistuje požadavek na předložení certifikátu COVID-19 pro vstup do veřejných zařízení a míst, jako jsou obchody, kina, divadla a restaurace, nebo pro účast na akcích. 

Švýcarské orgány budou i nadále vydávat certifikáty o onemocnění COVID-19 uznané EU. Uvědomte si, že mohou platit zvláštní kantonální pravidla.

Omezení na regionální nebo místní úrovni

Seznamte se s příslušným kantonem a zjistěte, která kantonální opatření se použijí. Pokud jsou kantonální opatření přísnější než vnitrostátní opatření, musí být tato opatření dodržena. Odkazy na informace poskytnuté kantony naleznete na internetových stránkách www.ch.ch ( v němčině, francouzštině nebo italštině).

Je na veřejnosti povinná rouška?

Neexistuje žádný vnitrostátní požadavek na nošení roušek. Kantony však mají možnost zavést vlastní pravidla.

Bezpečnostní opatření pro veřejnou dopravu

Veřejná doprava funguje jako obvykle. 

Karanténa

V současné době na povinném karanténním seznamu nejsou žádné země s variantami. Cestujícím ze zemí mimo EU/Schengenský prostor se však připomíná, aby nahlíželi na seznamy vedené Spolkovým úřadem pro veřejné zdraví a Státním sekretariátem pro migraci, aby ověřili svůj národní status vstupu.

 

Dozvědět se více:

Federální úřad pro veřejné zdraví

Vnitrostátní používání certifikátů COVID-19

Informace o certifikátech COVID-19 ve Švýcarsku

Předložení dokladu o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo negativního výsledku testu se nevyžaduje pro přístup do veřejných prostor nebo vnitřních prostor. Pravidla pro kantony se mohou lišit, ale obecně byla zrušena veškerá opatření související s pandemií v oblasti zdraví.

Zdravotní opatření se budou nadále vztahovat na cestující přijíždějící ze zemí nebo oblastí, které se týkají variant. Všem cestujícím je připomenuto, aby nahlíželi na seznamy vedené Spolkovým úřadem pro veřejné zdraví. V současné době na seznamu není žádná země ani oblast. 

Potřebné informace o vízech, cestovních dokladech atd. naleznete na internetových stránkách Státního sekretariátu pro migraci. Cestující si mohou zkontrolovat svůj cestovní status a zda jsou schváleni ke vstupu na stránkách Travelcheck.

Švýcarské orgány budou i nadále vydávat certifikáty týkající se onemocnění COVID uznané EU. Kantony budou moci i nadále ukládat své vlastní požadavky na certifikát.

Dozvědět se více:

Federální úřad pro veřejné zdraví

Státní sekretariát pro migraci

Cestovní kontrola

___


Digitální certifikát EU COVID“ (EUDCC) je digitálním důkazem platným ve všech zemích EU, že osoba byla buď očkována proti COVID-19, zotavila se z onemocnění COVID-19, nebo obdržela negativní výsledek testu. Za vydání osvědčení odpovídají vnitrostátní orgány.

Dozvědět se více:
EUDCC – Otázky a odpovědi
EUDCC – informativní přehled

Sdílet tuto stránku: