Last checked: 23-11-2022

Швеция - Пътуване и национални здравни правила във връзка с COVID, цифров COVID сертификат на ЕС

Информацията на тази страница се извлича от Re-open EU — там ще намерите най-новите данни.

Тази страница е машинно преведена. За оригиналния текст вижте версията на английски език.

С цел осигуряване на условия за безопасно пътуване държавите от ЕС се споразумяха за координиран подход към ограниченията на свободното движение в отговор на пандемията от коронавирус. Сега правилата на ЕС отчитат статуса на хората по отношение на COVID-19, доказан с валиден цифров COVID сертификат на ЕС.

Информация за пътуванията и здравните мерки в ЕС е достъпна онлайн — пътуващите могат да намерят актуални данни за всички въведени специални правила, както и данни за равнищата на заразяване.

Проверете какви мерки, свързани с пътуванията, се прилагат в Швеция.

Какви са правилата за влизане в тази държава от държава от ЕС или асоциирана към Шенген държава?

Ограниченията за пътуване във връзка с COVID-19 бяха премахнати в Швеция. Не се изисква доказателство за ваксинация, възстановяване от COVID-19 или отрицателни резултати от тестове.

 

Научете повече:
COVID-19: въвеждане на Швеция
Krisinformation


___

Най-новата информация за разпоредбите за въздушния транспорт за тази страна можете да намерите на уебсайта на IATA.

Можете също така да намерите информация за вашите права на пътниците на нашия портал за граждани.

Документи, които трябва да пътувате в Европа
Здравно покритие за временен престой

Какви са правилата за влизане в тази държава извън държава — членка на ЕС, или държава, асоциирана към Шенген?

Ограниченията за пътуване във връзка с COVID-19 бяха премахнати в Швеция. Не се изисква доказателство за ваксинация, възстановяване от COVID-19 или отрицателни резултати от тестове.

 

Научете повече:
COVID-19: въвеждане на Швеция
Krisinformation


___

Най-новата информация за разпоредбите за въздушния транспорт за тази страна можете да намерите на уебсайта на IATA.

Можете също така да намерите информация за вашите права на пътниците на нашия портал за граждани.

Документи, които трябва да пътувате в Европа
Здравно покритие за временен престой

Мога ли да премина транзитно през тази държава?

Ограниченията за пътуване във връзка с COVID-19 бяха премахнати в Швеция. Не се изисква доказателство за ваксинация, възстановяване от COVID-19 или отрицателни резултати от тестове.

Национални здравни мерки

В Швеция бяха отменени здравните мерки във връзка с COVID-19. Предоставянето на доказателство за ваксинация, възстановяване от COVID-19 или отрицателни резултати от тестове не се изисква за достъп до обществени места.

 

Научете повече:
Агенция за обществено здравеопазване Krisinformation

Задължително ли е да се носи предпазна маска на обществени места?

Маските за лице не са необходими.

Мерки за безопасност в обществения транспорт

Маските за лице не се изискват в обществения транспорт.

Карантина

Хората със симптоми на COVID-19 следва да останат у дома, за да предотвратят разпространението на инфекцията.

Хората, които се нуждаят от помощ, за да оценят симптомите си или съвети къде да потърсят медицинска помощ, могат да се обадят на 1177.

 

Научете повече:
Какво да се направи в случай на симптоми на COVID-19

Използване на сертификати за COVID-19 на национално равнище

Информация относно „Цифрови сертификати на ЕС за COVID“, издадени в Швеция

В Швеция не се изисква предоставяне на доказателство за ваксинация, възстановяване от COVID-19 или отрицателни резултати от тестове за достъп до обществени места.

 

___


Цифровият сертификат на ЕС за COVID(EUDCC) е цифрово доказателство, валидно във всички държави от ЕС, че дадено лице е било ваксинирано срещу COVID-19, е било възстановено от COVID-19 или е получило отрицателен резултат от теста. Националните органи отговарят за издаването на удостоверението.

Научете повече:
EUDCC — Въпроси и отговори
EUDCC — информационен документ

Споделяне на страницата: