Last checked: 23-11-2022

Spanja - COVID - ivvjaġġar u regoli nazzjonali tas-saħħa, iċ-Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE

L-informazzjoni f’din il-paġna tinkiseb minn Reopen.eu – iċċekkja fiha għall-aħħar aġġornamenti.

Din il-paġna ġiet tradotta b’mod awtomatiku, jekk jogħġbok iċċekkja l-verżjoni bl-Ingliż għat-test oriġinali.

Biex jiġi żgurat ivvjaġġar sikur, il-pajjiżi tal-UE qablu dwar approċċ ikkoordinat għar-restrizzjonijiet fuq il-moviment liberu b’reazzjoni għall-pandemija tal-coronavirus. Ir-regoli tal-UE issa jqisu l-istatus COVID-19 tiegħek kif muri minn Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE validu.

L-informazzjoni dwar il-miżuri tal-ivvjaġġar u tas-saħħa fl-UE hi disponibbli online u tipprovdi lill-vjaġġaturi b’dettalji aġġornati dwar kwalunkwe regola speċjali fis-seħħ kif ukoll data dwar ir-rati ta’ infezzjoni.

Iċċekkja għal kwalunkwe miżura speċifika li tista’ tapplika meta tivvjaġġa lejn Spanja;

X’inhuma r-regoli għad-dħul f’dan il-pajjiż minn Stat Membru tal-UE jew Pajjiż Assoċjat ma’ Schengen?

Ir-restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar tal-COVID-19 tneħħew fi Spanja. L-għoti ta’ prova tat-tilqim, tal-fejqan mill-COVID-19 jew tar-riżultati negattivi tat-testijiet mhuwiex meħtieġ.

 

Tgħallem aktar: Il-Ministeru

Spanjol tas-Saħħa, il-Ministeru tal-Intern Spanjol — jikkuntattja lil
Spanja.info


___

Tista’ ssib l-aħħar informazzjoni dwar ir-regolamenti tal-ivvjaġġar bl-ajru għal dan il-pajjiż fuq is- sit web tal-IATA.

Tista’ ssib ukoll informazzjoni dwar id- drittijiet tiegħek bħala passiġġier fuq il-portal tagħna għaċ-ċittadini.

Dokumenti li għandek bżonn tivvjaġġa fl-Ewropa Il-
kopertura tas-saħħa għal soġġorni temporanji

X’inhuma r-regoli għad-dħul f’dan il-pajjiż minn barra Stat Membru tal-UE jew pajjiż Assoċjat ma’ Schengen?

Ma jitwettqu l-ebda kontrolli tas-saħħa għall-COVID-19 fil-punti tad-dħul mal-wasla fi Spanja. Madankollu, sabiex jiġu ssodisfati l-kriterji tad-dħul stabbiliti mill-Ministeru tal-Intern, ċittadini ta’ pajjiżi mhux tal-UE u pajjiżi li mhumiex fiż-żona Schengen li jivvjaġġaw minn dawn iż-żoni li għandhom 12-il sena jew aktar għandu jkollhom wieħed mid-dokumenti li ġejjin:

 • Prova ta’
  Validità sħiħa tat-tilqima
  : bejn 14 u 270 jum wara li ngħatat l-aħħar doża skedata tas-serje ta’ tilqim primarju, jew wara d-doża booster. Għal persuni iżgħar minn 18-il sena, iċ-ċertifikati tat-tilqim bi skeda primarja sħiħa m’għandhomx data ta’ skadenza.
  Huma aċċettati biss vaċċini awtorizzati fl-Unjoni Ewropea u mill- Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO). Iċ-ċertifikati ma’ vaċċini oħra se jitqiesu validi wkoll jekk l-aħħar doża tkun ġiet amministrata b’vaċċin awtorizzat.

 • Riżultat negattiv għal test molekulari ta’ qabel it-tluq (validu 72 siegħa) jew test rapidu tal-antiġeni (validu 24 siegħa u inkluż fil -lista ta’ testijiet rapidi approvati mill-Kummissjoni Ewropea).

 • Prova ta’ rkupru mill-
  Validità tal-COVID-19
  : mill-11-il jum wara l-ewwel test molekulari pożittiv u sa 180 jum wara d-data tal-kampjun. It-testijiet rapidi aċċettati huma dawk approvati mill-Kummissjoni Ewropea.

 

Il-vjaġġaturi jistgħu jipprovdu prova ta’ tilqim, fejqan mill-COVID-19 jew riżultat negattiv tat-test b’wieħed mid-dokumenti li ġejjin, li jissodisfa r-rekwiżiti elenkati hawn fuq:

 • “Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE” (EUDCC) jew dokumenti ekwivalenti;
 • Ċertifikati uffiċjali oħra bl-Ispanjol, bl-Ingliż, bil-Franċiż jew bil-Ġermaniż, li jissodisfaw l-istess rekwiżiti elenkati għall-EUDCC. F’dan il-każ, għall-prova tal-irkupru, il-vjaġġaturi jridu jipprovdu wkoll ir-riżultat negattiv tat-test li jikkonferma l-irkupru tagħhom mill-COVID-19.

 

It-tfal iżgħar minn 12 -il sena huma eżentati mill-obbligu li jipprovdu dawn id-dokumenti.

 

Ir-Regoli tad-Dħul għall-Gżejjer Kanarji huma disponibbli fuq hellocanaryislands.com.

 

Tgħallem aktar:
Ministeru tas-Saħħa
Spanjol Ministeru tal-Intern Spanjol — kuntatti
Vjaġġi minn barra l-UE u ż-Żona Schengen
Spanja.info


___

Tista’ ssib l-aħħar informazzjoni dwar ir-regolamenti tal-ivvjaġġar bl-ajru għal dan il-pajjiż fuq is- sit web tal-IATA.

Tista’ ssib ukoll informazzjoni dwar id- drittijiet tiegħek bħala passiġġier fuq il-portal tagħna għaċ-ċittadini.

Dokumenti li għandek bżonn tivvjaġġa fl-Ewropa Il-
kopertura tas-saħħa għal soġġorni temporanji

Nista’ ngħaddi minn dan il-pajjiż?

Il-vjaġġaturi fi tranżitu mhumiex meħtieġa jipprovdu ċertifikati COVID-19.

Miżuri nazzjonali tas-saħħa

F’xi reġjuni ta’ Spanja, l-għoti ta’ prova tat-tilqim, l-irkupru mill-COVID-19 jew riżultat negattiv tat-test jista’ jkun meħtieġ għall-aċċess għal ċerti spazji pubbliċi, bħall-faċilitajiet tas-saħħa u d-djar tal-kura. Il-Komunitajiet Awtonomi ta’ Spanja jistgħu jimplimentaw regolamenti territorjali speċifiċi.

Biex jikkonformaw ma’ dawn ir-rekwiżiti speċifiċi, il-vjaġġaturi huma rrakkomandati bil-qawwa li:

Tgħallem aktar:
Ivvjaġġar Sikur

Huwa meħtieġ li tintlibes maskra fil-pubbliku?

L-ilbies tal-maskri tal-wiċċ huwa obbligatorju:

 • dwar it-trasport pubbliku
 • fuq l-ajruplani, il-ferroviji u l-karozzi tal-linja
 • fuq il-bastimenti u d-dgħajjes jekk ma jkunx possibbli li tinżamm distanza ta’ 1.5 m
 • fiċ-ċentri tas-saħħa u tal-kura soċjali, l-isptarijiet u l-ispiżeriji

Eżenzjonijiet:

 • tfal iżgħar minn 6 snin
 • persuni b’diżabilità jew kundizzjonijiet respiratorji

Miżuri ta’ sikurezza għat-trasport pubbliku

L-użu tal-maskri tal-wiċċ huwa obbligatorju fuq il-mezzi kollha tat-trasport pubbliku. It-tfal ta’ inqas minn 6 snin huma eżentati.

Kwarantina

Il-każijiet ikkonfermati tal-COVID-19 iridu jimminimizzaw l-interazzjonijiet soċjali, jilbsu maskra tal-wiċċ u jżommu iġjene tal-idejn adegwata għal 10 ijiem wara l-bidu tas-sintomi jew ir-riżultat pożittiv tat-test. B’mod partikolari, għandhom jevitaw il-kuntatt ma’ persuni vulnerabbli u avvenimenti kbar.

Għal kuntatti mill-qrib ta’ każijiet ikkonfermati tal-COVID-19, l-awtoiżolament ma għadux obbligatorju.

Tgħallem aktar:
Informazzjoni prattika

L-użu nazzjonali taċ-Ċertifikati COVID-19

Informazzjoni dwar “Ċertifikati COVID Diġitali tal-UE” maħruġa fi Spanja

F’xi reġjuni ta’ Spanja, l-għoti ta’ prova tat-tilqim, l-irkupru mill-COVID-19 jew riżultat negattiv tat-test jista’ jkun meħtieġ għall-aċċess għal ċerti spazji pubbliċi, bħall-faċilitajiet tas-saħħa u d-djar tal-kura. Il-Komunitajiet Awtonomi ta’ Spanja jistgħu jimplimentaw regolamenti territorjali speċifiċi. Jekk jogħġbok ikkonsulta t-taqsima Miżuri nazzjonali tas-saħħa għal aktar dettalji. Il-vjaġġaturi huma mħeġġa bil-qawwa li jkollhom iċ-ċertifikati rilevanti l-ħin kollu.

___

 


Iċ-“Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE” (EUDCC) huwa prova diġitali, valida fil-pajjiżi kollha tal-UE, li persuna jew tkun tlaqqmet kontra l-COVID-19, tkun irkuprat mill-COVID-19, jew tkun irċeviet riżultat negattiv tat-test. L-awtoritajiet nazzjonali huma responsabbli għall-ħruġ taċ-ċertifikat.

Tgħallem aktar:
EUDCC — Mistoqsijiet u Tweġibiet
EUDCC — Skeda Informattiva

Ikkondividi din il-paġna: