Last checked: 23-11-2022

Hispaania - Reisimine COVIDi puhangu ajal ja riigis kehtivad tervishoiueeskirjad, ELi digitaalne COVID-tõend

Sellel leheküljel esitatud teabe allikas on veebisait Reopen.eu, kus saate lugeda hiljutisi uudiseid.

See leht on tõlgitud masintõlke abil, originaalteksti lugege palun ingliskeelsest versioonist.

Et tagada ohutu reisimine, on ELi riigid leppinud kokku, et koroonaviiruse pandeemiale reageerimiseks vaba liikumise piiranguid kehtestades järgivad nad koordineeritud lähenemisviisi. ELi eeskirjades võetakse nüüd arvesse reisija COVID-19 staatust, mida tõendab kehtiv ELi digitaalne COVID-tõend.

Internetis on esitatud teave ELis kehtivate reisi- ja tervishoiumeetmete kohta. Selle hulgas on ajakohane teave kehtivate erieeskirjade kohta ning andmed nakatumise määra kohta.

Tutvuge kõigi erimeetmetega, mis kehtivad Hispaania reisimisel.

Millised eeskirjad kehtivad, kui sellesse riiki siseneb reisija ELi liikmesriigist või Schengeni lepinguga ühinenud riigist?

Hispaanias kaotati COVID-19 reisipiirangud. Tõendeid vaktsineerimise, COVID-19st tervenemise või negatiivsete testitulemuste kohta ei nõuta.

 

Loe lähemalt:
Hispaania tervishoiuministeerium
Hispaania siseministeerium – kontaktid
Hispaania.info


___

Värskeimat teavet selle riigi lennureiside eeskirjade kohta leiate IATA veebisaidilt.

Teavet oma reisijate õiguste kohta leiate ka meie kodanikele mõeldud portaalist.

Euroopas reisimiseksvajalikud dokumendid
Tervishoiukindlustus ajutiseks viibimiseks

Millised on eeskirjad sellesse riiki sisenemiseks väljastpoolt ELi liikmesriiki või Schengeni riiki?

Hispaaniasse saabuvates sisenemiskohtades ei tehta COVID-19 suhtes tervisekontrolli. Siseministeeriumi kehtestatud sisenemiskriteeriumide täitmiseks peavad ELi mittekuuluvate ja Schengeni alasse mittekuuluvate riikide kodanikud, kes reisivad nendest piirkondadest ja on 12-aastased ja vanemad, omama ühte järgmistest dokumentidest:

 • Tõend täieliku vaktsineerimise kohta
  Kehtivus: 14 kuni 270 päeva pärast esmase vaktsineerimisseeria viimast plaanitud annust või pärast revaktsineerimisannust. Alla 18-aastastel inimestel ei ole täieliku esmase ajakavaga vaktsineerimistõenditel aegumiskuupäeva.
  Aktsepteeritakse ainult Euroopa Liidus ja Maailma Terviseorganisatsioonis (WHO) lubatud vaktsiine. Sertifikaadid koos teiste vaktsiinidega loetakse kehtivaks ka siis, kui viimane annus manustati koos lubatud vaktsiiniga.

 • Lahkumiseelse molekulaartesti (kehtiv 72 tundi) või antigeeni kiirtesti negatiivne tulemus (kehtib 24 tundi ja on lisatud Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud kiirtestide loetellu).

 • Tõend COVID-19st taastumise kohta
  Kehtivus: alates 11. päevast pärast esimest positiivset molekulaaranalüüsi ja kuni 180 päeva pärast proovi võtmise kuupäeva. Kiirtestid on heaks kiidetud Euroopa Komisjoni poolt.

 

Reisijad võivad esitada tõendi vaktsineerimise, COVID-19st tervenemise või negatiivse testitulemuse kohta ühega järgmistest dokumentidest, mis vastavad eespool loetletud nõuetele:

 • „ELi digitaalne COVID-tõend“ (EUDCC) või samaväärsed dokumendid;
 • Muud ametlikud sertifikaadid hispaania, inglise, prantsuse või saksa keeles, mis vastavad samadele EUDCCi puhul loetletud nõuetele. Sel juhul peavad reisijad tervenemise tõendamiseks esitama ka negatiivse testitulemuse, mis kinnitab nende taastumist COVID-19-st.

 

Alla 12 -aastased lapsed on vabastatud nende dokumentide esitamise kohustusest.

 

Kanaari saarte sisenemisreeglid on saadaval aadressil hellocanaryislands.com.

 

Loe lähemalt:
Hispaania tervishoiuministeerium
Hispaania siseministeerium – kontaktid
Reisimine väljastpoolt ELi ja Schengeni ala
Hispaania.info


___

Värskeimat teavet selle riigi lennureiside eeskirjade kohta leiate IATA veebisaidilt.

Teavet oma reisijate õiguste kohta leiate ka meie kodanikele mõeldud portaalist.

Euroopas reisimiseksvajalikud dokumendid
Tervishoiukindlustus ajutiseks viibimiseks

Kas sellest riigist läbisõit on lubatud?

Transiitreisijad ei pea esitama COVID-19 tõendeid.

Riiklikud tervishoiumeetmed

Mõnes Hispaania piirkonnas võib teatavatesse avalikesse kohtadesse, näiteks tervishoiuasutustesse ja hooldekodudesse pääsemiseks nõuda tõendeid vaktsineerimise, COVID-19st taastumise või negatiivse testitulemuse kohta. Hispaania autonoomsed piirkonnad võivad rakendada konkreetseid territoriaalseid eeskirju.

Nende erinõuete täitmiseks soovitatakse reisijatel tungivalt:

Loe lähemalt:
Turvaline reisimine

Kas avalikus kohas peab kandma maski?

Näomaskide kandmine on kohustuslik:

 • ühistranspordi kohta
 • lennukites, rongides ja bussides
 • laevadel ja paatidel, kui 1,5 m pikkuse vahemaa säilitamine ei ole võimalik
 • Tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandekeskustes, haiglates ja apteekides

Erandid:

 • alla 6-aastased lapsed
 • puuetega või hingamisteede haigustega inimesed

Ühistranspordis kehtivad ohutusnõuded

Näomaskide kasutamine on kohustuslik kõikidel ühistranspordivahenditel. Alla 6-aastased lapsed on vabastatud.

Karantiin

Kinnitatud COVID-19 juhtumid peavad minimeerima sotsiaalset suhtlust, kandma näomaski ja säilitama piisava kätehügieeni 10 päeva jooksul pärast sümptomite ilmnemist või positiivse testitulemuse saamist. Eelkõige peaksid nad vältima kokkupuudet haavatavate inimestega ja suurte sündmustega.

Kinnitatud COVID-19 juhtumite lähedaste kontaktide puhul ei ole eneseisolatsioon enam kohustuslik.

Loe lähemalt:
Praktiline informatsioon

COVID-19 tõendite kasutamine riiklikul tasandil

Teave Hispaanias välja antud ELi digitaalsete COVID-tõendite kohta

Mõnes Hispaania piirkonnas võib teatavatesse avalikesse kohtadesse, näiteks tervishoiuasutustesse ja hooldekodudesse pääsemiseks nõuda tõendeid vaktsineerimise, COVID-19st taastumise või negatiivse testitulemuse kohta. Hispaania autonoomsed piirkonnad võivad rakendada konkreetseid territoriaalseid eeskirju. Täpsema teabe saamiseks tutvuge rubriigiga „ Riiklikud tervishoiumeetmed “. Reisijatel soovitatakse tungivalt kanda asjakohaseid sertifikaate kogu aeg.

___

 


ELi digitaalne COVID-tõend(EUDCC) on kõigis ELi riikides kehtiv digitaalne tõend selle kohta, et isik on kas COVID-19 vastu vaktsineeritud, COVID-19st toibunud või saanud negatiivse testitulemuse. Sertifikaadi väljaandmise eest vastutavadriiklikud asutused.

Loe lähemalt:
EUDCC – Küsimused ja vastused
EUDCC – teabeleht

Jaga lehekülge: