Last checked: 23-11-2022

Испания - Пътуване и национални здравни правила във връзка с COVID, цифров COVID сертификат на ЕС

Информацията на тази страница се извлича от Re-open EU — там ще намерите най-новите данни.

Тази страница е машинно преведена. За оригиналния текст вижте версията на английски език.

С цел осигуряване на условия за безопасно пътуване държавите от ЕС се споразумяха за координиран подход към ограниченията на свободното движение в отговор на пандемията от коронавирус. Сега правилата на ЕС отчитат статуса на хората по отношение на COVID-19, доказан с валиден цифров COVID сертификат на ЕС.

Информация за пътуванията и здравните мерки в ЕС е достъпна онлайн — пътуващите могат да намерят актуални данни за всички въведени специални правила, както и данни за равнищата на заразяване.

Проверете какви мерки, свързани с пътуванията, се прилагат в Испания.

Какви са правилата за влизане в тази държава от държава от ЕС или асоциирана към Шенген държава?

Ограниченията за пътуване във връзка с COVID-19 бяха отменени в Испания. Не се изисква доказателство за ваксинация, възстановяване от COVID-19 или отрицателни резултати от тестове.

 

Научете повече:
Министерство на здравеопазването на
Испания Министерство на вътрешните работи — контакти
Spain.info


___

Най-новата информация за разпоредбите за въздушния транспорт за тази страна можете да намерите на уебсайта на IATA.

Можете също така да намерите информация за вашите права на пътниците на нашия портал за граждани.

Документи, които трябва да пътувате в Европа
Здравно покритие за временен престой

Какви са правилата за влизане в тази държава извън държава — членка на ЕС, или държава, асоциирана към Шенген?

Не се извършват здравни проверки за COVID-19 на входните пунктове при пристигането им в Испания. За да се изпълнят обаче критериите за влизане, определени от Министерството на вътрешните работи, гражданите на държави извън ЕС и на държави извън Шенгенското пространство, пътуващи от тези райони на възраст 12 и повече години, трябва да притежават един от следните документи:

 • Доказателство за пълна
  валидност на ваксинацията
  : между 14 и 270 дни след последната планирана доза от първичната ваксинационна серия или след бустерната доза. За хора под 18-годишна възраст сертификатите за ваксинация с пълен основен график нямат срок на валидност.
  Приемат се само ваксини, разрешени в Европейския съюз и от Световната здравна организация (СЗО). Сертификатите с други ваксини също ще се считат за валидни, ако последната доза е приложена с разрешена ваксина.

 • Отрицателен резултат от молекулярен тест преди заминаване (валиден 72 часа) или бърз тест за антигени (валиден 24 часа и включен в списъка на бързите тестове, одобрен от Европейската комисия).

 • Доказателство за възстановяване от валидността на COVID-19
  : от ден 11 след първия положителен молекулен тест и до 180 дни след датата на пробата. Приетите бързи тестове са одобрените от Европейската комисия.

 

Пътуващите могат да представят доказателство за ваксинация, възстановяване от COVID-19 или отрицателен резултат от тест с един от следните документи, отговарящи на посочените по-горе изисквания:

 • „Цифрово удостоверение на ЕС за COVID“ (EUDCC) или еквивалентни документи;
 • Други официални сертификати на испански, английски, френски или немски език, отговарящи на същите изисквания, изброени за EUDCC. В този случай, за да се докаже възстановяването, пътуващите трябва също така да представят отрицателния резултат от теста, потвърждаващ възстановяването им от COVID-19.

 

Деца под 12 години са освободени от задължението да предоставят тези документи.

 

Правилата за влизане за Канарските острови са достъпни на адрес hellocanaryislands.com.

 

Научете повече:
Министерство на здравеопазването Испанско
Министерство на вътрешните работи — контакти
Пътувания извън ЕС и Шенгенското пространство
Испания.info


___

Най-новата информация за разпоредбите за въздушния транспорт за тази страна можете да намерите на уебсайта на IATA.

Можете също така да намерите информация за вашите права на пътниците на нашия портал за граждани.

Документи, които трябва да пътувате в Европа
Здравно покритие за временен престой

Мога ли да премина транзитно през тази държава?

От пътуващите, преминаващи транзитно, не се изисква да представят сертификати за COVID-19.

Национални здравни мерки

В някои региони на Испания може да се изисква предоставяне на доказателство за ваксинация, възстановяване от COVID-19 или отрицателен резултат от тест за достъп до определени обществени места, като например здравни заведения и домове за възрастни хора. Автономните области на Испания могат да прилагат специфични териториални разпоредби.

За да се съобразят с тези специфични изисквания, на пътниците се препоръчва настоятелно да:

Научете повече:
Безопасно пътуване

Задължително ли е да се носи предпазна маска на обществени места?

Носенето на маски за лице е задължително:

 • за обществения транспорт
 • в самолети, влакове и автобуси
 • на кораби и лодки, ако не е възможно да се поддържа разстояние от 1,5 метра
 • в здравни и социални центрове, болници и аптеки

Изключения:

 • деца под 6 години
 • хора с увреждания или респираторни заболявания

Мерки за безопасност в обществения транспорт

Използването на маски за лице е задължително за всички видове обществен транспорт. Деца под 6 години са освободени.

Карантина

Потвърдените случаи на COVID-19 трябва да сведат до минимум социалните взаимодействия, да носят маска за лице и да поддържат адекватна хигиена на ръцете в продължение на 10 дни след появата на симптомите или положителния резултат от теста. По-специално, те следва да избягват контакт с уязвими хора и големи събития.

За тесни контакти при потвърдени случаи на COVID-19 самоизолацията вече не е задължителна.

Научете повече:
Практическа информация

Използване на сертификати за COVID-19 на национално равнище

Информация относно „Цифрови COVID сертификати на ЕС“, издадени в Испания

В някои региони на Испания може да се изисква предоставяне на доказателство за ваксинация, възстановяване от COVID-19 или отрицателен резултат от тест за достъп до определени обществени места, като например здравни заведения и домове за възрастни хора. Автономните области на Испания могат да прилагат специфични териториални разпоредби. Моля, вижте раздела „Национални здравни мерки“ за повече подробности. Настоятелно се препоръчва на пътуващите да носят съответните удостоверения по всяко време.

___

 


Цифровият сертификат на ЕС за COVID(EUDCC) е цифрово доказателство, валидно във всички държави от ЕС, че дадено лице е било ваксинирано срещу COVID-19, е било възстановено от COVID-19 или е получило отрицателен резултат от теста. Националните органи отговарят за издаването на удостоверението.

Научете повече:
EUDCC — Въпроси и отговори
EUDCC — информационен документ

Споделяне на страницата: