Last checked: 23-11-2022

Slovakien - Covidregler för resor, nationella smittskyddsregler och EU:s digitala covidintyg

Informationen på den här sidan kommer från Reopen.eu, där du hittar de senaste uppdateringarna.

Den här sidan är en maskinöversättning av den engelska texten.

För att garantera ett säkert resande har EU-länderna enats om en samordnad strategi för inskränkningar i den fria rörligheten till följd av coronapandemin. EU-reglerna beaktar din covid-19-status enligt uppgifterna i ett giltigt digitalt EU-covidintyg.

På nätet finns information om resor och smittskyddsåtgärder i EU så att resenärerna vet vilka regler som gäller och hur smittläget ser ut.

Se vilka åtgärder som gäller för resor till Slovakien.

Vilka regler gäller för att resa in i det här landet från ett EU-land eller ett Schengenassocierat land?

Reserestriktionerna för covid-19 hävdes i Slovakien. Resenärer behöver inte tillhandahålla bevis på vaccination, återhämtning från covid-19 eller ett negativt testresultat. 

Läs mer:

Folkhälsomyndigheten


___

På IATA:s webbplats hittar du den senaste informationen om reglerna för flygresor i detta land.

Du hittar också information om dina passagerares rättigheter på vår portal för medborgare.

Handlingar du behöver för att resa i Europa
Hälsoskydd för tillfälliga vistelser

Vilka regler gäller för inresa till detta land från ett land utanför EU eller ett Schengenassocierat land?

Reserestriktionerna för covid-19 hävdes i Slovakien. Resenärer behöver inte tillhandahålla bevis på vaccination, återhämtning från covid-19 eller ett negativt testresultat. 

Läs mer:

Folkhälsomyndigheten


___

På IATA:s webbplats hittar du den senaste informationen om reglerna för flygresor i detta land.

Du hittar också information om dina passagerares rättigheter på vår portal för medborgare.

Handlingar du behöver för att resa i Europa
Hälsoskydd för tillfälliga vistelser

Får jag resa genom landet?

Transitering genom Slovakien är tillåten utan ytterligare begränsningar.

Nationella hälsoåtgärder

Alla tjänster och butiker är öppna för alla personer oavsett vaccinationsstatus.

Läs mer: 

Folkhälsomyndigheten

Begränsningar på regional eller lokal nivå

Varje distrikt i Slovakien utvärderas varje vecka i enlighet med sin epidemiologiska situation och färgklassificeras enligt de villkor som anges i Covid Automat.

Den nuvarande situationen i distrikten finns på https://korona.gov.sk

Måste man ha munskydd på offentliga platser?

Att bära respirator är obligatoriskt för patienter och personal på vårdinrättningar och även för kunder på apotek.

Säkerhetsåtgärder i kollektivtrafiken

Inga begränsningar gäller vid användning av kollektivtrafik.

Karantän

Varaktighet för obligatorisk isolering (om det testas positivt):

  • För alla personer med positiva testresultat utan symtom är perioden för obligatorisk isolering 5 dagar (från den tidpunkt då de testar positivt). För personer med symtom kommer varaktigheten att bestämmas av en närvarande läkare.

Det är obligatoriskt att bära en respirator minst 5 dagar efter slutet av isoleringen.

Vid direktkontakt med en positiv person finns ingen obligatorisk karantän. Karantän kan bestämmas av en behandlande läkare.

Läs mer:

Folkhälsomyndigheten

Nationell användning av covid-19-intyg

Information om EU:s digitala covidintyg utfärdade i Slovakien

Uppvisa bevis på vaccination, återhämtning från covid-19 eller ett negativt testresultat krävs inte för att få tillgång till inomhusanläggningar eller offentliga utrymmen. EU:s digitala covidintyg eller motsvarande handlingar krävs inte för inresa. Läs avsnittet Åtgärder för att lära dig mer.

___


EU:sdigitala covidintyg (EUDCC) är digitalt bevis, giltigt i alla EU-länder, att en person antingen har vaccinerats mot covid-19, har återhämtat sig från covid-19 eller fått ett negativt testresultat. De nationella myndigheterna ansvarar för utfärdandet av intyget.

Läs mer:
EUDCC – Frågor och svar
EUDCC – Faktablad

Dela denna sida: