Last checked: 23-11-2022

Slovensko - Pravidla cestování během výskytu COVID-19 a vnitrostátní zdravotní předpisy, digitální COVID certifikát EU

Informace na této stránce čerpáme z aplikace Reopen.eu – vždy si ověřte, zda jsou údaje aktuální.

Tato stránka byla přeložena strojově. Výchozím textem je anglická verze.

V zájmu zajištění bezpečného cestování se země EU v reakci na koronavirovou pandemii dohodly na koordinovaném přístupu a na omezení volného pohybu. Podle pravidel EU se nyní zohledňuje váš status COVID-19, který se dokládá platným digitálním COVID certifikátem EU.

Informace o cestovních a zdravotních opatřeních v EU jsou k dispozici online. Jde o aktuální informace pro cestující o případných zvláštních pravidlech a o počtech nakažených v jednotlivých zemích.

Ověřte si, zda v Slovensko nejsou zavedena zvláštní opatření, která by mohla mít dopad na průběh vaší cesty.

Jaká jsou pravidla pro vstup do této země z členského státu EU nebo ze země přidružené k Schengenu?

Na Slovensku byla zrušena cestovní omezení COVID-19. Cestující nejsou povinni předložit důkaz o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo o negativním výsledku testu. 

Dozvědět se více:

Úřad pro veřejné zdraví


___

Nejnovější informace o předpisech týkajících se letecké dopravy pro tuto zemi naleznete na internetových stránkách IATA.

Informace o svých právech cestujících naleznete také na našem portálu pro občany.

Doklady, které potřebujete k cestování v Evropě
Zdravotní pojištění pro dočasné pobyty

Jaká jsou pravidla pro vstup do této země ze zemí mimo členský stát EU nebo zemi přidruženou k Schengenu?

Na Slovensku byla zrušena cestovní omezení COVID-19. Cestující nejsou povinni předložit důkaz o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo o negativním výsledku testu. 

Dozvědět se více:

Úřad pro veřejné zdraví


___

Nejnovější informace o předpisech týkajících se letecké dopravy pro tuto zemi naleznete na internetových stránkách IATA.

Informace o svých právech cestujících naleznete také na našem portálu pro občany.

Doklady, které potřebujete k cestování v Evropě
Zdravotní pojištění pro dočasné pobyty

Lze touto zemí projíždět?

Tranzit přes Slovensko je povolen bez dalších omezení.

Vnitrostátní zdravotní opatření

Všechny služby a obchody jsou otevřeny všem osobám bez ohledu na jejich očkovací status.

Další informace: 

Úřad pro veřejné zdraví

Omezení na regionální nebo místní úrovni

Každý okres na Slovensku je hodnocen každý týden podle epidemiologické situace a je barevně klasifikován podle podmínek stanovených v Covid Automatu.

Současná situace v okresech je k dispozici na adrese https://korona.gov.sk

Je na veřejnosti povinná rouška?

Nošení respirátoru je povinné pro pacienty a personál ve zdravotnických zařízeních a také pro zákazníky v lékárnách.

Bezpečnostní opatření pro veřejnou dopravu

Při používání veřejné dopravy se neuplatňují žádná omezení.

Karanténa

Doba trvání povinné izolace (v případě pozitivního testu):

  • Pro všechny osoby s pozitivními výsledky testů bez příznaků je doba povinné izolace 5 dnů (od okamžiku, kdy jsou pozitivní). U osob s příznaky rozhodne o délce trvání lékař, který se účastní.

Je povinné nosit respirátor nejméně 5 dní po skončení izolace.

V případě přímého kontaktu s pozitivní osobou neexistuje povinná karanténa. O karanténě může rozhodnout ošetřující lékař.

Dozvědět se více:

Úřad pro veřejné zdraví

Vnitrostátní používání certifikátů COVID-19

Informace o „digitálních certifikátech EU COVID“ vydaných na Slovensku

Předložení dokladu o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo negativního výsledku testu se nevyžaduje pro vstup do vnitřních prostor nebo veřejných prostor. Pro vstup se nevyžaduje „digitální certifikát EU COVID“ (EUDCC) nebo rovnocenné dokumenty. Přečtěte si sekci Opatření a dozvíte se více.

___


Digitální certifikát EU COVID“ (EUDCC) je digitálním důkazem platným ve všech zemích EU, že osoba byla buď očkována proti COVID-19, zotavila se z onemocnění COVID-19, nebo obdržela negativní výsledek testu. Za vydání osvědčení odpovídají vnitrostátní orgány.

Dozvědět se více:
EUDCC – Otázky a odpovědi
EUDCC – informativní přehled

Sdílet tuto stránku: