Last checked: 23-11-2022

Rumänien - Covidregler för resor, nationella smittskyddsregler och EU:s digitala covidintyg

Informationen på den här sidan kommer från Reopen.eu, där du hittar de senaste uppdateringarna.

Den här sidan är en maskinöversättning av den engelska texten.

För att garantera ett säkert resande har EU-länderna enats om en samordnad strategi för inskränkningar i den fria rörligheten till följd av coronapandemin. EU-reglerna beaktar din covid-19-status enligt uppgifterna i ett giltigt digitalt EU-covidintyg.

På nätet finns information om resor och smittskyddsåtgärder i EU så att resenärerna vet vilka regler som gäller och hur smittläget ser ut.

Se vilka åtgärder som gäller för resor till Rumänien.

Vilka regler gäller för att resa in i det här landet från ett EU-land eller ett Schengenassocierat land?

Reserestriktionerna för covid-19 hävdes i Rumänien. Det krävs inga bevis för vaccination, återhämtning från covid-19 eller negativa testresultat.

 

Läs mer:
Nationell plattform för krisberedskap


___

På IATA:s webbplats hittar du den senaste informationen om reglerna för flygresor i detta land.

Du hittar också information om dina passagerares rättigheter på vår portal för medborgare.

Handlingar du behöver för att resa i Europa
Hälsoskydd för tillfälliga vistelser

Vilka regler gäller för inresa till detta land från ett land utanför EU eller ett Schengenassocierat land?

Reserestriktionerna för covid-19 hävdes i Rumänien. Det krävs inga bevis för vaccination, återhämtning från covid-19 eller negativa testresultat.

Informationsmaterial för personer som reser in i Rumänien från Ukraina finns på ukrainska och engelska.

 

Läs mer:
Nationell plattform för krisberedskap


___

På IATA:s webbplats hittar du den senaste informationen om reglerna för flygresor i detta land.

Du hittar också information om dina passagerares rättigheter på vår portal för medborgare.

Handlingar du behöver för att resa i Europa
Hälsoskydd för tillfälliga vistelser

Får jag resa genom landet?

Reserestriktionerna för covid-19 hävdes i Rumänien. Det krävs inga bevis för vaccination, återhämtning från covid-19 eller ett negativt testresultat.

Nationella hälsoåtgärder

Covid-19-hälsoåtgärderna hävdes i Rumänien och covid-19-intyg krävs inte för att få tillgång till offentliga platser.

Följande åtgärder är inte obligatoriska, men rekommenderas fortfarande:

  • bära ansiktsmasker i trånga öppna utrymmen, i kollektivtrafik, i slutna utrymmen (inklusive hälso- och sjukvård, dagis, skolor...)
  • undvik trånga utrymmen
  • tvätta och desinficera händerna regelbundet
  • utföra ett test om covid-19-symptom uppstår

Läs mer:
Nationell plattform för krisberedskap

Måste man ha munskydd på offentliga platser?

Det är inte nödvändigt att bära ansiktsmasker.

Sammankomster

Inga covid-19-restriktioner gäller.

Karantän

Bekräftade covid-19-fall måste isoleras i 5 dagar om de vaccinerats eller har återhämtat sig från sjukdomen under de senaste sex månaderna. Annars varar karantänen 7 dagar.

Inga ytterligare negativa testresultat krävs för att avsluta karantänen.

Karantän för personer som har varit i direkt kontakt med ett bekräftat covid-19-fall är inte nödvändigt.

Vägledning om karantän (på rumänska
) testcentraler

Nationell användning av covid-19-intyg

Information om EU:s digitala covidintyg som utfärdats i Rumänien

Det är inte nödvändigt att tillhandahålla bevis för fullständig vaccination, återhämtning från covid-19 eller ett negativt testresultat för att få tillgång till offentliga platser i Rumänien.

___

 


EU:sdigitala covidintyg (EUDCC) är digitalt bevis, giltigt i alla EU-länder, att en person antingen har vaccinerats mot covid-19, har återhämtat sig från covid-19 eller fått ett negativt testresultat. De nationella myndigheterna ansvarar för utfärdandet av intyget.

Läs mer:
EUDCC – Frågor och svar
EUDCC – Faktablad

Dela denna sida: