Last checked: 23-11-2022

Norsko - Pravidla cestování během výskytu COVID-19 a vnitrostátní zdravotní předpisy, digitální COVID certifikát EU

Informace na této stránce čerpáme z aplikace Reopen.eu – vždy si ověřte, zda jsou údaje aktuální.

Tato stránka byla přeložena strojově. Výchozím textem je anglická verze.

V zájmu zajištění bezpečného cestování se země EU v reakci na koronavirovou pandemii dohodly na koordinovaném přístupu a na omezení volného pohybu. Podle pravidel EU se nyní zohledňuje váš status COVID-19, který se dokládá platným digitálním COVID certifikátem EU.

Informace o cestovních a zdravotních opatřeních v EU jsou k dispozici online. Jde o aktuální informace pro cestující o případných zvláštních pravidlech a o počtech nakažených v jednotlivých zemích.

Ověřte si, zda v Norsko nejsou zavedena zvláštní opatření, která by mohla mít dopad na průběh vaší cesty.

Jaká jsou pravidla pro vstup do této země z členského státu EU nebo ze země přidružené k Schengenu?

V Norsku byla zrušena cestovní omezení COVID-19. Předložení důkazu o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo negativních výsledků testů se nevyžaduje.

 

Dozvědět se více:
Cesta do Norska
HelseNorge Coronavirus
Norské ředitelství pro přistěhovalectví


___

Nejnovější informace o předpisech týkajících se letecké dopravy pro tuto zemi naleznete na internetových stránkách IATA.

Informace o svých právech cestujících naleznete také na našem portálu pro občany.

Doklady, které potřebujete k cestování v Evropě
Zdravotní pojištění pro dočasné pobyty

Jaká jsou pravidla pro vstup do této země ze zemí mimo členský stát EU nebo zemi přidruženou k Schengenu?

V Norsku byla zrušena cestovní omezení COVID-19. Předložení důkazu o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo negativních výsledků testů se nevyžaduje.

Dozvědět se více:
Cesta do Norska
HelseNorge Coronavirus
Norské ředitelství pro přistěhovalectví


___

Nejnovější informace o předpisech týkajících se letecké dopravy pro tuto zemi naleznete na internetových stránkách IATA.

Informace o svých právech cestujících naleznete také na našem portálu pro občany.

Doklady, které potřebujete k cestování v Evropě
Zdravotní pojištění pro dočasné pobyty

Lze touto zemí projíždět?

V Norsku byla zrušena cestovní omezení COVID-19. Předložení důkazu o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo negativních výsledků testů se nevyžaduje.

Vnitrostátní zdravotní opatření

V Norsku se pro přístup do veřejných prostor nevyžaduje poskytnutí dokladu o úplném očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo negativního výsledku testu.

 

Dozvědět se více:
Norský institut veřejného zdraví
HelseNorge Coronavirus

Je na veřejnosti povinná rouška?

Nošení masky není nutné.

Karanténa

Lidé s onemocněním COVID-19 by měli zůstat doma. Testování není nutné.

Vnitrostátní používání certifikátů COVID-19

Informace o „digitálních certifikátech EU COVID“ vydaných v Norsku

V Norsku se pro přístup do veřejných prostor nevyžaduje poskytnutí dokladu o úplném očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo negativního výsledku testu.

 

___

 


Digitální certifikát EU COVID“ (EUDCC) je digitálním důkazem platným ve všech zemích EU, že osoba byla buď očkována proti COVID-19, zotavila se z onemocnění COVID-19, nebo obdržela negativní výsledek testu. Za vydání osvědčení odpovídají vnitrostátní orgány.

Dozvědět se více:
EUDCC – Otázky a odpovědi
EUDCC – informativní přehled

Sdílet tuto stránku: