Last checked: 23-11-2022

Nizozemsko - Pravidla cestování během výskytu COVID-19 a vnitrostátní zdravotní předpisy, digitální COVID certifikát EU

Informace na této stránce čerpáme z aplikace Reopen.eu – vždy si ověřte, zda jsou údaje aktuální.

Tato stránka byla přeložena strojově. Výchozím textem je anglická verze.

V zájmu zajištění bezpečného cestování se země EU v reakci na koronavirovou pandemii dohodly na koordinovaném přístupu a na omezení volného pohybu. Podle pravidel EU se nyní zohledňuje váš status COVID-19, který se dokládá platným digitálním COVID certifikátem EU.

Informace o cestovních a zdravotních opatřeních v EU jsou k dispozici online. Jde o aktuální informace pro cestující o případných zvláštních pravidlech a o počtech nakažených v jednotlivých zemích.

Ověřte si, zda v Nizozemsko nejsou zavedena zvláštní opatření, která by mohla mít dopad na průběh vaší cesty.

Jaká jsou pravidla pro vstup do této země z členského státu EU nebo ze země přidružené k Schengenu?

V Nizozemsku byla zrušena všechna cestovní omezení COVID-19. Předložení důkazu o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo negativního výsledku testu se nevyžaduje.

Dozvědět se více:
Cestování do Nizozemska Informace o
onemocnění COVID-19


___

Nejnovější informace o předpisech týkajících se letecké dopravy pro tuto zemi naleznete na internetových stránkách IATA.

Informace o svých právech cestujících naleznete také na našem portálu pro občany.

Doklady, které potřebujete k cestování v Evropě
Zdravotní pojištění pro dočasné pobyty

Jaká jsou pravidla pro vstup do této země ze zemí mimo členský stát EU nebo zemi přidruženou k Schengenu?

V Nizozemsku byla zrušena všechna cestovní omezení COVID-19. Předložení důkazu o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo negativního výsledku testu se nevyžaduje.

Dozvědět se více:

Cestování do Nizozemska Informace o
onemocnění COVID-19


___

Nejnovější informace o předpisech týkajících se letecké dopravy pro tuto zemi naleznete na internetových stránkách IATA.

Informace o svých právech cestujících naleznete také na našem portálu pro občany.

Doklady, které potřebujete k cestování v Evropě
Zdravotní pojištění pro dočasné pobyty

Lze touto zemí projíždět?

V Nizozemsku byla zrušena všechna cestovní omezení COVID-19. Předložení důkazu o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo negativního výsledku testu se nevyžaduje.

Vnitrostátní zdravotní opatření

Všechna zdravotní opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 byla v Nizozemsku zrušena. Pro přístup do veřejných prostor není vyžadován doklad o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo negativním výsledku testu.

 

Dozvědět se více:
Informace o onemocnění COVID-19

Je na veřejnosti povinná rouška?

Nošení masky již není povinné. V některých případech mohou být vyžadovány obličejové masky (zdravotnická zařízení, komunitní centra, místa bohoslužeb, testovací a očkovací střediska, určité lety).

Je povinné sociální distancování?

Opatření k omezení fyzického kontaktu již nejsou zavedena.

Setkání

Již neexistují žádná omezení počtu lidí na shromážděních a akcích.

Bezpečnostní opatření pro veřejnou dopravu

Nošení masky již není povinné.

Karanténa

Osoby s příznaky onemocnění COVID-19 by se měly samoizolovat a provádět sebetest.

Pokud je výsledek testu pozitivní, měli by zůstat doma po dobu nejméně 5 dnů, dokud neměli příznaky po dobu 24 hodin.

Osoby, které byly v kontaktu s potvrzeným případem COVID-19, by se měly vyhnout kontaktu s ohroženými osobami. Pokud se u nich objeví příznaky, musí provést test a v případě pozitivního výsledku sami izolovat doma. Mohou ukončit svou izolaci, pokud uplynulo nejméně 5 dní od doby, kdy měli příznaky, a pokud žádné nemají po dobu 24 hodin.

 

Dozvědět se více:

Kontrolní seznam příznaků onemocnění COVID-19

Vnitrostátní používání certifikátů COVID-19

Informace o „digitálních certifikátech EU COVID“ vydaných v Nizozemsku

V Nizozemsku není pro přístup na veřejná místa vyžadováno předložení dokladu o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo negativního výsledku testu.

 

___

 


Digitální certifikát EU COVID“ (EUDCC) je digitálním důkazem platným ve všech zemích EU, že osoba byla buď očkována proti COVID-19, zotavila se z onemocnění COVID-19, nebo obdržela negativní výsledek testu. Za vydání osvědčení odpovídají vnitrostátní orgány.

Dozvědět se více:
EUDCC – Otázky a odpovědi
EUDCC – informativní přehled

Sdílet tuto stránku: