Last checked: 23-11-2022

Malta - Pravidla cestování během výskytu COVID-19 a vnitrostátní zdravotní předpisy, digitální COVID certifikát EU

Informace na této stránce čerpáme z aplikace Reopen.eu – vždy si ověřte, zda jsou údaje aktuální.

Tato stránka byla přeložena strojově. Výchozím textem je anglická verze.

V zájmu zajištění bezpečného cestování se země EU v reakci na koronavirovou pandemii dohodly na koordinovaném přístupu a na omezení volného pohybu. Podle pravidel EU se nyní zohledňuje váš status COVID-19, který se dokládá platným digitálním COVID certifikátem EU.

Informace o cestovních a zdravotních opatřeních v EU jsou k dispozici online. Jde o aktuální informace pro cestující o případných zvláštních pravidlech a o počtech nakažených v jednotlivých zemích.

Ověřte si, zda v Malta nejsou zavedena zvláštní opatření, která by mohla mít dopad na průběh vaší cesty.

Jaká jsou pravidla pro vstup do této země z členského státu EU nebo ze země přidružené k Schengenu?

Na Maltě byla zrušena cestovní omezení COVID-19. Předložení důkazu o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo negativních výsledků testů se nevyžaduje.

 

Dozvědět se více:
Traveltomalta.gov.mt

Kontaktní místa pro Maltu:
Linka pomoci v oblasti veřejného zdraví v souvislosti s
onemocněním COVID-19: 111. +35621324086
MTA TOURISM COVID-19 helpline tel: +356 2169 2447 E-mail:
covid19.health@gov.mt a tourismcovid-19helpline@visitmalta.com


___

Nejnovější informace o předpisech týkajících se letecké dopravy pro tuto zemi naleznete na internetových stránkách IATA.

Informace o svých právech cestujících naleznete také na našem portálu pro občany.

Doklady, které potřebujete k cestování v Evropě
Zdravotní pojištění pro dočasné pobyty

Jaká jsou pravidla pro vstup do této země ze zemí mimo členský stát EU nebo zemi přidruženou k Schengenu?

Na Maltě byla zrušena cestovní omezení COVID-19. Předložení důkazu o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo negativních výsledků testů se nevyžaduje.

 

Dozvědět se více:
Traveltomalta.gov.mt

Kontaktní místa pro Maltu:
Linka pomoci v oblasti veřejného zdraví v souvislosti s
onemocněním COVID-19: 111. +35621324086
MTA TOURISM COVID-19 helpline tel: +356 2169 2447 E-mail:
covid19.health@gov.mt a tourismcovid-19helpline@visitmalta.com


___

Nejnovější informace o předpisech týkajících se letecké dopravy pro tuto zemi naleznete na internetových stránkách IATA.

Informace o svých právech cestujících naleznete také na našem portálu pro občany.

Doklady, které potřebujete k cestování v Evropě
Zdravotní pojištění pro dočasné pobyty

Lze touto zemí projíždět?

Na Maltě byla zrušena cestovní omezení COVID-19. Předložení důkazu o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo negativních výsledků testů se nevyžaduje.

Vnitrostátní zdravotní opatření

Pro účast na akcích již není nutné předložit doklad o úplném očkování.

Dozvědět se více:
Visitmalta.com
COVID19health.gov.mt

Je na veřejnosti povinná rouška?

Nošení masky je nutné ve zdravotnických zařízeních, v nemocnicích a v pečovatelských domech.

Výjimky:

  • Děti do 3 let
  • Osoby se závažnými zdravotními potížemi (včetně duševních, kognitivních a neurovývojových poruch a poruch dýchacích cest) a jsou držiteli příslušných lékařských osvědčení.

Je povinné sociální distancování?

Omezení fyzického kontaktu (2 metry) a další opatření v oblasti veřejného zdraví, jako je hygiena rukou a používání roušek, jsou vyžadovány podle specifických odvětvových pokynů.

Karanténa

Potvrzené případy onemocnění COVID-19 musí být izolovány po dobu 10 dnů. Karanténa může být zkrácena s negativním výsledkem na rychlý test na antigen 7. den za předpokladu, že osoba v izolaci neměla během předchozích 3 dnů žádné příznaky.

Pro karanténu se nevyžaduje úzké kontakty v případě potvrzených případů onemocnění COVID-19, včetně kontaktů s domácnostmi.

Dozvědět se více:
Karanténa

Služby osobní péče

Ano

Kadeřníci, holiči, kosmetické salony, nehtoví technici a tetéři jsou otevřeni.

Vnitrostátní používání certifikátů COVID-19

Maltští občané a rezidenti, kteří byli očkováni na Maltě, mohou získat certifikát o očkování proti COVID-19 14 dní po úplném očkování: https://certifikatvaccin.gov.mt/

Na Maltě již není pro přístup k událostem nutné předložit doklad o úplném očkování. Cestujícím se důrazně doporučuje, aby měli vždy příslušné certifikáty.

Certifikáty o očkování vydané mimo Maltu se považují za platné podle pravidel platných ve vydávající zemi a za předpokladu, že poslední dávka byla podána nejméně od 14 dnů. Přijaté dokumenty:

Certifikáty o očkování vydané na Maltě jsou platné podle těchto pravidel:

  • U osob ve věku 18 let a starších, po dobu 3 měsíců po dokončení primární vakcinační série a po dobu 9 měsíců po podání posilovací dávky.
  • U osob mladších 18 let, po dokončení primárního očkování.

___

 


Digitální certifikát EU COVID“ (EUDCC) je digitálním důkazem platným ve všech zemích EU, že osoba byla buď očkována proti COVID-19, zotavila se z onemocnění COVID-19, nebo obdržela negativní výsledek testu. Za vydání osvědčení odpovídají vnitrostátní orgány.

Dozvědět se více:
EUDCC – Otázky a odpovědi
EUDCC – informativní přehled

Sdílet tuto stránku: