Last checked: 23-11-2022

Luxemburg - Covidregler för resor, nationella smittskyddsregler och EU:s digitala covidintyg

Informationen på den här sidan kommer från Reopen.eu, där du hittar de senaste uppdateringarna.

Den här sidan är en maskinöversättning av den engelska texten.

För att garantera ett säkert resande har EU-länderna enats om en samordnad strategi för inskränkningar i den fria rörligheten till följd av coronapandemin. EU-reglerna beaktar din covid-19-status enligt uppgifterna i ett giltigt digitalt EU-covidintyg.

På nätet finns information om resor och smittskyddsåtgärder i EU så att resenärerna vet vilka regler som gäller och hur smittläget ser ut.

Se vilka åtgärder som gäller för resor till Luxemburg.

Vilka regler gäller för att resa in i det här landet från ett EU-land eller ett Schengenassocierat land?

Reserestriktionerna för covid-19 har hävts i Luxemburg. Resenärer behöver inte tillhandahålla bevis på vaccination, återhämtning från covid-19 eller ett negativt testresultat.

Läs mer:

Luxemburg – Coronavirus


___

På IATA:s webbplats hittar du den senaste informationen om reglerna för flygresor i detta land.

Du hittar också information om dina passagerares rättigheter på vår portal för medborgare.

Handlingar du behöver för att resa i Europa
Hälsoskydd för tillfälliga vistelser

Vilka regler gäller för inresa till detta land från ett land utanför EU eller ett Schengenassocierat land?

Reserestriktionerna för covid-19 har hävts i Luxemburg. Resenärer som är bosatta utanför Europeiska unionen eller Schengenområdet kan återigen resa in utan att behöva ansöka om resebefrielse – icke nödvändiga resor av turistskäl eller andra skäl är tillåtna. De behöver inte tillhandahålla bevis på vaccination, återhämtning från covid-19 eller ett negativt testresultat. De vanliga inträdeskraven gäller fortfarande.

 

Läs mer:

Luxemburg – Coronavirus


___

På IATA:s webbplats hittar du den senaste informationen om reglerna för flygresor i detta land.

Du hittar också information om dina passagerares rättigheter på vår portal för medborgare.

Handlingar du behöver för att resa i Europa
Hälsoskydd för tillfälliga vistelser

Får jag resa genom landet?

Transitering genom Luxemburgs flygplats är tillåten för alla nationaliteter. De vanliga transiteringsreglerna gäller.

Nationella hälsoåtgärder

I Luxemburg är det inte nödvändigt att tillhandahålla bevis för fullständig vaccinering, återhämtning från covid-19 eller ett negativt testresultat för att få tillgång till offentliga utrymmen.

 

Läs mer:

Luxemburg –
Sanitära åtgärdermot coronaviruset

Måste man ha munskydd på offentliga platser?

Att bära ansiktsmask är obligatoriskt på sjukhus, äldreboenden och andra vårdinrättningar.

Undantag:

  • barn under 6 år
  • personer med funktionsnedsättning eller patologi med läkarintyg.

Finns det regler om fysisk distansering?

Fysisk distansering gäller fortfarande i vissa fall – inom kollektivtrafik, sjukhus och äldreboenden.

Säkerhetsåtgärder i kollektivtrafiken

Ansiktsmasker är inte längre obligatoriska.

Karantän

Isolering

Isolering gäller personer som har bekräftats vara smittade med covid-19.

Vid isolering kan den vanliga perioden på 7 dagar förkortas om den infekterade personen utför 2 snabba antigen SARS-CoV-2-tester inom 24 timmar efter varandra med negativt resultat. Isoleringsreglerna gäller för alla personer, oavsett deras vaccinationsstatus.

 

Karantän

Karantän gäller personer som har haft kontakt med en smittad person. Hälsodirektoratet rekommenderar att du gör följande i 7 dagar efter kontakten:

  • Undvik kontakt med utsatta människor.
  • Begränsa dina kontakter (undvik fester och sammankomster).
  • Använd en mask under denna period, om möjligt en FFP2-mask.
  • Testa dig själv regelbundet. Vi rekommenderar att du utför ett snabbt antigen självtest i 5 dagar efter den sista högriskkontakten.

 

Läs mer:

Isolering och karantän

Test

Nationell användning av covid-19-intyg

Information om EU:s digitala covidintyg som utfärdats i Luxemburg

 

I Luxemburg är det inte nödvändigt att tillhandahålla bevis för fullständig vaccinering, återhämtning från covid-19 eller ett negativt testresultat för att få tillgång till offentliga utrymmen. Det är dock obligatoriskt för sjukhus, äldreboenden och andra vårdinrättningar.

 

När det gäller giltigheten för EU:s digitala covidintyg (EUDCC), observera:

  • Vaccinationsintyget är giltigt i 270 dagar efter den sista dosen (fullständig vaccination), eller för obegränsad tid vid boosterdos.

Godkända vacciner: BioNTech Pfizer/Comirnaty, Moderna/Spikevax, AstraZeneca/Vaxzevria, Jcovden (Janssen), Covishield (Serum Institute of India Pvt. Ltd (SII)), R-Covi (R-Pharm), Covid-19 vaccin (rekombinant) (FIOCRUZ).

  • Återställningsintyget är giltigt mellan den elfte och 180:e dagen efter dagen för resultatet av det positiva PCR-testet.
  • Ett negativt covid-19-intyg är giltigt i 48 timmar (PCR-test) eller 24 timmar (certifierad snabbantigentest).

Läs de nationella hälsoåtgärderna för mer information.

___


EU:sdigitala covidintyg (EUDCC) är digitalt bevis, giltigt i alla EU-länder, att en person antingen har vaccinerats mot covid-19, har återhämtat sig från covid-19 eller fått ett negativt testresultat. De nationella myndigheterna ansvarar för utfärdandet av intyget.

Läs mer:
EUDCC – Frågor och svar
EUDCC – Faktablad

Dela denna sida: