Last checked: 23-11-2022

Litauen - Covidregler för resor, nationella smittskyddsregler och EU:s digitala covidintyg

Informationen på den här sidan kommer från Reopen.eu, där du hittar de senaste uppdateringarna.

Den här sidan är en maskinöversättning av den engelska texten.

För att garantera ett säkert resande har EU-länderna enats om en samordnad strategi för inskränkningar i den fria rörligheten till följd av coronapandemin. EU-reglerna beaktar din covid-19-status enligt uppgifterna i ett giltigt digitalt EU-covidintyg.

På nätet finns information om resor och smittskyddsåtgärder i EU så att resenärerna vet vilka regler som gäller och hur smittläget ser ut.

Se vilka åtgärder som gäller för resor till Litauen.

Vilka regler gäller för att resa in i det här landet från ett EU-land eller ett Schengenassocierat land?

Reserestriktionerna för covid-19 hävdes i Litauen. Resenärer behöver inte tillhandahålla bevis på vaccination, återhämtning från covid-19 eller ett negativt testresultat.

Läs mer:
Reseportalen


___

På IATA:s webbplats hittar du den senaste informationen om reglerna för flygresor i detta land.

Du hittar också information om dina passagerares rättigheter på vår portal för medborgare.

Handlingar du behöver för att resa i Europa
Hälsoskydd för tillfälliga vistelser

Vilka regler gäller för inresa till detta land från ett land utanför EU eller ett Schengenassocierat land?

Reserestriktionerna för covid-19 hävdes i Litauen. Resenärer behöver inte tillhandahålla bevis på vaccination, återhämtning från covid-19 eller ett negativt testresultat.

Läs mer:
Reseportalen


___

På IATA:s webbplats hittar du den senaste informationen om reglerna för flygresor i detta land.

Du hittar också information om dina passagerares rättigheter på vår portal för medborgare.

Handlingar du behöver för att resa i Europa
Hälsoskydd för tillfälliga vistelser

Får jag resa genom landet?

Det finns inga särskilda covid-19-relaterade restriktioner för transitering av Litauen.

Nationella hälsoåtgärder

Intyg om vaccination, återhämtning eller negativt testresultat krävs inte längre för att komma in inomhus eller delta i evenemang inomhus.

Läs mer:

Reseportalen

Måste man ha munskydd på offentliga platser?

Ansiktsmasker och andningsskydd krävs när du besöker patienter på sjukhus, och de kan krävas för alla inuti enligt reglerna för varje anläggning. Ansiktsmasker rekommenderas också för trånga inomhusutrymmen och för kollektivtrafik.

Sammankomster

Ja

Reserestriktionerna för covid-19 hävdes i Lettland. Det finns inget behov av att uppvisa ett intyg om vaccination, tillfrisknande från covid-19 eller negativa testresultat. 

Läs mer:

Turistportalen

Säkerhetsåtgärder i kollektivtrafiken

Ansiktsmasker och andningsskydd rekommenderas för kollektivtrafik.

Platser för dyrkan

Ja

Ansiktsmasker och andningsskydd rekommenderas för trånga inomhusutrymmen.

Karantän

De reserelaterade karantänreglerna har upphävts.

Är alla affärer öppna (dvs. inte bara apotek och matbutiker)?

Ja

Ansiktsmasker och andningsskydd rekommenderas för trånga inomhusutrymmen.

Turistboende

Ja

Ansiktsmasker och andningsskydd rekommenderas för trånga inomhusutrymmen.

Cateringföretag

Ja

Ansiktsmasker och andningsskydd rekommenderas för trånga inomhusutrymmen.

Personlig vård

Ja

Ansiktsmasker och andningsskydd rekommenderas för trånga inomhusutrymmen.

Finns det hälsoskyddsregler som gäller för turister och turistnäringen?

Ansiktsmasker och andningsskydd rekommenderas för trånga inomhusutrymmen.

Nationell användning av covid-19-intyg

Information om EU:s digitala covidintyg i Litauen.

Det krävs inga bevis för vaccination, återhämtning från covid-19 eller negativa testresultat för att få tillgång till lokaler och utrymmen inomhus eller utomhus. Se avsnittet Åtgärder för mer information.

___


EU:sdigitala covidintyg (EUDCC) är digitalt bevis, giltigt i alla EU-länder, att en person antingen har vaccinerats mot covid-19, har återhämtat sig från covid-19 eller fått ett negativt testresultat. De nationella myndigheterna ansvarar för utfärdandet av intyget.

Läs mer:
EUDCC – Frågor och svar
EUDCC – Faktablad

Dela denna sida: