Last checked: 23-11-2022

Liechtenstein - Covidregler för resor, nationella smittskyddsregler och EU:s digitala covidintyg

Informationen på den här sidan kommer från Reopen.eu, där du hittar de senaste uppdateringarna.

Den här sidan är en maskinöversättning av den engelska texten.

För att garantera ett säkert resande har EU-länderna enats om en samordnad strategi för inskränkningar i den fria rörligheten till följd av coronapandemin. EU-reglerna beaktar din covid-19-status enligt uppgifterna i ett giltigt digitalt EU-covidintyg.

På nätet finns information om resor och smittskyddsåtgärder i EU så att resenärerna vet vilka regler som gäller och hur smittläget ser ut.

Se vilka åtgärder som gäller för resor till Liechtenstein.

Vilka regler gäller för att resa in i det här landet från ett EU-land eller ett Schengenassocierat land?

Reserestriktionerna för covid-19 hävdes i Liechtenstein. Resenärer behöver inte tillhandahålla bevis på vaccination, återhämtning från covid-19 eller ett negativt testresultat.

För mer information, se resereglerna för Schweiz.


___

På IATA:s webbplats hittar du den senaste informationen om reglerna för flygresor i detta land.

Du hittar också information om dina passagerares rättigheter på vår portal för medborgare.

Handlingar du behöver för att resa i Europa
Hälsoskydd för tillfälliga vistelser

Vilka regler gäller för inresa till detta land från ett land utanför EU eller ett Schengenassocierat land?

Reserestriktionerna för covid-19 hävdes i Liechtenstein. Resenärer behöver inte tillhandahålla bevis på vaccination, återhämtning från covid-19 eller ett negativt testresultat. 

För mer information, se resereglerna för Schweiz.


___

På IATA:s webbplats hittar du den senaste informationen om reglerna för flygresor i detta land.

Du hittar också information om dina passagerares rättigheter på vår portal för medborgare.

Handlingar du behöver för att resa i Europa
Hälsoskydd för tillfälliga vistelser

Får jag resa genom landet?

Reserestriktionerna för covid-19 hävdes i Liechtenstein och de vanliga transiteringsreglerna gäller. Resenärer behöver inte tillhandahålla bevis på vaccination, återhämtning från covid-19 eller ett negativt testresultat. 

För mer information, se resereglerna för Schweiz.

Nationella hälsoåtgärder

Reserestriktionerna för covid-19 hävdes i Liechtenstein. Resenärer behöver inte tillhandahålla bevis på vaccination, återhämtning från covid-19 eller ett negativt testresultat. 

För mer information, se resereglerna för Schweiz.

Måste man ha munskydd på offentliga platser?

Ansiktsmasker rekommenderas när du använder kollektivtrafik.

Andra säkerhetsåtgärder

#N/A

Nationell användning av covid-19-intyg

Information om covid-19-intyg i Liechtenstein

Reserestriktionerna för covid-19 hävdes i Liechtenstein. Det är inte nödvändigt att tillhandahålla bevis för vaccination, återhämtning från covid-19 eller ett negativt testresultat för att få tillgång till offentliga platser eller indorplatser. Dessutom hävdes alla inhemska pandemiåtgärder.

Liksom i Schweiz kommer hälsoåtgärder fortfarande att gälla för resenärer som anländer från länder eller områden av varierande betydelse. Alla resenärer påminns om att konsultera listor som upprätthålls av den schweiziska federala folkhälsomyndigheten. För närvarande finns det inget land eller område på listan. 

Nödvändig information om viseringar, resehandlingar m.m. finns på webbplatsen för det schweiziska statssekretariatet för migration. Resenärer kan kontrollera sin resestatus och om de är godkända för inresa på Travelcheck - webbplatsen.

Läs mer:

Schweiz förbundskontor för folkhälsa

Schweiz Statssekretariatet för migration

Resecheck

___


EU:sdigitala covidintyg (EUDCC) är digitalt bevis, giltigt i alla EU-länder, att en person antingen har vaccinerats mot covid-19, har återhämtat sig från covid-19 eller fått ett negativt testresultat. De nationella myndigheterna ansvarar för utfärdandet av intyget.

Läs mer:
EUDCC – Frågor och svar
EUDCC – Faktablad

Dela denna sida: