Last checked: 23-11-2022

L-Italja - COVID - ivvjaġġar u regoli nazzjonali tas-saħħa, iċ-Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE

L-informazzjoni f’din il-paġna tinkiseb minn Reopen.eu – iċċekkja fiha għall-aħħar aġġornamenti.

Din il-paġna ġiet tradotta b’mod awtomatiku, jekk jogħġbok iċċekkja l-verżjoni bl-Ingliż għat-test oriġinali.

Biex jiġi żgurat ivvjaġġar sikur, il-pajjiżi tal-UE qablu dwar approċċ ikkoordinat għar-restrizzjonijiet fuq il-moviment liberu b’reazzjoni għall-pandemija tal-coronavirus. Ir-regoli tal-UE issa jqisu l-istatus COVID-19 tiegħek kif muri minn Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE validu.

L-informazzjoni dwar il-miżuri tal-ivvjaġġar u tas-saħħa fl-UE hi disponibbli online u tipprovdi lill-vjaġġaturi b’dettalji aġġornati dwar kwalunkwe regola speċjali fis-seħħ kif ukoll data dwar ir-rati ta’ infezzjoni.

Iċċekkja għal kwalunkwe miżura speċifika li tista’ tapplika meta tivvjaġġa lejn L-Italja;

X’inhuma r-regoli għad-dħul f’dan il-pajjiż minn Stat Membru tal-UE jew Pajjiż Assoċjat ma’ Schengen?

Ir-restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar tal-COVID-19 tneħħew fl-Italja. L-għoti ta’ prova tat-tilqim, tal-fejqan mill-COVID-19 jew tar-riżultati negattivi tat-testijiet mhuwiex meħtieġ.

 

Tgħallem aktar:
COVID-19 — Travellers
Esteri.it
Enter Italy — kwestjonarju

Punt ta’ Kuntatt għall-Italja: Linja ta’informazzjoni dwar il-
COVID
-
19 Kuntatti reġjonali utli


___

Tista’ ssib l-aħħar informazzjoni dwar ir-regolamenti tal-ivvjaġġar bl-ajru għal dan il-pajjiż fuq is- sit web tal-IATA.

Tista’ ssib ukoll informazzjoni dwar id- drittijiet tiegħek bħala passiġġier fuq il-portal tagħna għaċ-ċittadini.

Dokumenti li għandek bżonn tivvjaġġa fl-Ewropa Il-
kopertura tas-saħħa għal soġġorni temporanji

X’inhuma r-regoli għad-dħul f’dan il-pajjiż minn barra Stat Membru tal-UE jew pajjiż Assoċjat ma’ Schengen?

Ir-restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar tal-COVID-19 tneħħew fl-Italja. L-għoti ta’ prova tat-tilqim, tal-fejqan mill-COVID-19 jew tar-riżultati negattivi tat-testijiet mhuwiex meħtieġ.

 

Tgħallem aktar:
COVID-19 — Travellers
Esteri.it
Enter Italy — kwestjonarju

Punt ta’ Kuntatt għall-Italja: Linja ta’informazzjoni dwar il-
COVID
-
19 Kuntatti reġjonali utli


___

Tista’ ssib l-aħħar informazzjoni dwar ir-regolamenti tal-ivvjaġġar bl-ajru għal dan il-pajjiż fuq is- sit web tal-IATA.

Tista’ ssib ukoll informazzjoni dwar id- drittijiet tiegħek bħala passiġġier fuq il-portal tagħna għaċ-ċittadini.

Dokumenti li għandek bżonn tivvjaġġa fl-Ewropa Il-
kopertura tas-saħħa għal soġġorni temporanji

Nista’ ngħaddi minn dan il-pajjiż?

Ir-restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar tal-COVID-19 tneħħew fl-Italja. L-għoti ta’ prova tat-tilqim, tal-fejqan mill-COVID-19 jew tar-riżultati negattivi tat-testijiet mhuwiex meħtieġ.

Punt ta’ Kuntatt għall-Italja:
Linja ta’ informazzjoni dwaril-
COVID-19

Miżuri nazzjonali tas-saħħa

Sal-aħħar tal-2022, il-forniment ta’ ċertifikati tal-COVID-19 (imsejjaħ “green pass” fl-Italja) huwa meħtieġ iżur lill-pazjenti fl-istrutturi tas-saħħa u fid-djar tal-kura.

Id-dettalji dwar id-dokumenti meħtieġa huma disponibbli fit- taqsima Użu nazzjonali taċ-Ċertifikati COVID-19.

Tgħallem aktar: Bord
Nazzjonali tat-Turiżmu

Huwa meħtieġ li tintlibes maskra fil-pubbliku?

Sal-31 ta’ Diċembru, l-ilbies tal-maskri tal-wiċċ huwa obbligatorju fl-istrutturi tas-saħħa, l-isptarijiet u d-djar tal-kura.

Eżenzjonijiet:

 • tfal iżgħar minn 6 snin
 • persuni b’diżabilità jew kundizzjonijiet respiratorji, kif ukoll dawk li jieħdu ħsiebhom jekk il-maskra tal-wiċċ tagħmilha impossibbli li jkun hemm komunikazzjoni bejniethom.

Miżuri ta’ sikurezza għat-trasport pubbliku

L-ilbies tal-maskri tal-wiċċ mhuwiex meħtieġ fit-trasport pubbliku.

Kwarantina

L-iżolament japplika għal persuni li kkuntrattaw il-COVID-19 skont ir-regoli li ġejjin:

 • Persuni li qatt ma żviluppaw sintomi jew li ma kellhomx sintomi għal mill-inqas jumejn jistgħu jtemmu l-perjodu ta’ awtoiżolament tagħhom wara 5 ijiem, jekk iwettqu riżultat negattiv għal test molekulari jew għal test rapidu tal-antiġeni.
 • Għall-persuni li jkomplu jittestjaw pożittivi għall-COVID-19, l-iżolament jista’ jintemm 14-il jum wara l-ewwel test pożittiv, irrispettivament mir-riżultat tat-test.

 

Jekk persuna b’saħħitha tiġi f’ kuntatt mill-qrib u ta’ riskju għoli ma’ każ ikkonfermat tal-COVID-19, din trid tirrispetta perjodu ta’ “awtosorveljanza”. Dan ifisser li, għal 10 ijiem, huma għandhom dejjem jilbsu maskri tal-wiċċ FFP2 u jwettqu test jekk jinqalgħu sintomi. Jekk ir-riżultat tat-test ikun negattiv u s-sintomi jkomplu, għandhom jagħmlu test ieħor 5 ijiem wara l-kuntatt.

 

Tgħallem aktar:
Ministeru tas-Saħħa — mistoqsijiet frekwenti (bit-Taljan)

Protokolli tas-saħħa għas-servizzi tat-turiżmu u għat-turisti

Il-persuni b’sintomi tal-COVID-19 iridu jinnotifikaw lid-Dipartiment tal-Prevenzjoni tal-Awtorità Lokali tas-Saħħa minnufih, jibqgħu iżolati bi projbizzjoni assoluta fuq il-mobbiltà, u jsegwu l-istruzzjonijiet tal-persunal tas-saħħa. Id-Dipartiment tal-Prevenzjoni jista’ jiġi kkuntattjat:

 • permezz tal-persunal tal-faċilitajiet ta’ akkomodazzjoni, li huma meħtieġa jinkoraġġixxu l-aċċess għas-servizzi tas-saħħa;

 • billi jċempel in-numri reġjonali mingħajr ħlas.

F’każ ta’ sintomi severi, ikkuntattja n-numru ta’ emerġenza 112.

Linja ta’informazzjoni dwar il-COVID-
19 Kuntatti reġjonali utli

L-użu nazzjonali taċ-Ċertifikati COVID-19

Informazzjoni dwar “Ċertifikati COVID Diġitali tal-UE” maħruġa fl-Italja

Sal-aħħar tal-2022, il-forniment ta’ ċertifikati tal-COVID-19 (imsejjaħ “green pass” fl-Italja) huwa meħtieġ iżur lill-pazjenti fl-istrutturi tas-saħħa u fid-djar tal-kura. Dawn id-dokumenti għandu jkun fihom wieħed minn dawn li ġejjin:

 • Prova ta’ tilqim sħiħ b’doża booster waħda
 • Prova ta’ tilqim sħiħ (skeda primarja) u, barra minn hekk, riżultat negattiv għal test molekulari (validu 72 siegħa) jew għal test rapidu tal-antiġeni (48 siegħa)
 • Prova ta’ rkupru mill-COVID-19 u, barra minn hekk, riżultat negattiv għal test molekulari (validu 72 siegħa) jew għal test rapidu tal-antiġeni (48 siegħa).

 

Iċ-ċertifikati COVID-19 jistgħu jiġu pprovduti bħala “Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE” (EUDCC) jew ċertifikati oħra (dettalji hawn taħt). 

Rigward il -validità taċ-“Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE” (EUDCC) għall-aċċess ta’ postijiet pubbliċi fl-Italja, jekk jogħġbok innota:

 • Għal vjaġġaturi minn barra l-pajjiż, EUDCC ibbażata fuq it-tilqim jew l-irkupru hija valida għal 6 xhur (180 jum) jekk ikun fiha serje sħiħa ta’ tilqim primarju jew prova ta’ rkupru mill-COVID-19.
  Vaċċini aċċettati:
  - vaċċini awtorizzati fl-Unjoni Ewropea: Comirnaty (BioNTech u Pfizer), Nuvaxovid (Novavax), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca), Jcovden (vaċċin kontra l-COVID-19 Janssen)
  — vaċċini meqjusa ekwivalenti fl-Italja: Covishield, Fiocruz, R-Covi.
 • L-EUDCC ta’ persuni li ngħataw id-doża tal-vaċċin booster hija valida sakemm ikun hemm avviż ieħor. L-istess japplika għal persuni li rkupraw mill-COVID-19 wara li ngħataw iċ-ċiklu ta’ tilqim primarju sħiħ.

Il-vjaġġaturi li ma jkollhomx EUDCC iridu jipprovdu dokumenti li jissodisfaw l-istess kriterji:

___

 


Iċ-“Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE” (EUDCC) huwa prova diġitali, valida fil-pajjiżi kollha tal-UE, li persuna jew tkun tlaqqmet kontra l-COVID-19, tkun irkuprat mill-COVID-19, jew tkun irċeviet riżultat negattiv tat-test. L-awtoritajiet nazzjonali huma responsabbli għall-ħruġ taċ-ċertifikat.

Tgħallem aktar:
EUDCC — Mistoqsijiet u Tweġibiet
EUDCC — Skeda Informattiva

Ikkondividi din il-paġna: