Last checked: 23-11-2022

Itālija - Ceļošana Covid-19 apstākļos, valsts noteikumi veselības jomā, ES digitālais Covid sertifikāts

Šajā lapā iekļautā informācija ir ņemta no vietnes Reopen.eu – tajā ir pieejama visa aktuālā informācija.

Šī lapa ir mašīntulkota. Oriģināltekstu varat atrast tās angļu valodas versijā.

Lai garantētu drošu ceļošanu, ES valstis ir vienojušās par koordinētu pieeju brīvas pārvietošanās ierobežojumiem, kas tiek ieviesti, reaģējot uz koronavīrusa pandēmiju. ES noteikumos tagad tiek ņemts vērā jūsu Covid-19 statuss, ko apliecina derīgs ES digitālais Covid sertifikāts.

Tiešsaistē var atrast konkrētu informāciju par ieceļošanu un veselības aizsardzības pasākumiem ES valstīs, kā arī uzzināt, vai tajās tiek piemēroti kādi īpaši noteikumi.

Ja jūsu ceļojuma galamērķis ir Itālija, noskaidrojiet, vai šajā valstī ir spēkā kādi īpaši ieceļošanas noteikumi.

Kādi noteikumi jāievēro, ieceļojot šajā valstī no ES dalībvalsts vai Šengenas asociētās valsts?

Itālijā tika atcelti Covid-19 ceļošanas ierobežojumi. Nav jāsniedz pierādījumi par vakcināciju, pārslimošanu no Covid-19 vai negatīviem testa rezultātiem.

 

Uzzināt vairāk:
Covid-19 — Travellers
Esteri.it
Ievadiet Itāliju — anketa

Itālijas kontaktpunkts:
Covid-19 informācijas līnija
Noderīgi reģionālie kontakti


___

Jaunāko informāciju par šīs valsts gaisa satiksmes noteikumiem varat atrast IATA tīmekļa vietnē.

Informāciju par jūsu pasažieru tiesībām varat atrast arī mūsu pilsoņu portālā.

Dokumenti, kas jums vajadzīgi, lai ceļotu Eiropā
Veselības apdrošināšana pagaidu uzturēšanās gadījumā

Kādi ir noteikumi ieceļošanai šajā valstī no valstīm ārpus ES dalībvalsts vai Šengenas asociētās valsts?

Itālijā tika atcelti Covid-19 ceļošanas ierobežojumi. Nav jāsniedz pierādījumi par vakcināciju, pārslimošanu no Covid-19 vai negatīviem testa rezultātiem.

 

Uzzināt vairāk:
Covid-19 — Travellers
Esteri.it
Ievadiet Itāliju — anketa

Itālijas kontaktpunkts:
Covid-19 informācijas līnija
Noderīgi reģionālie kontakti


Jaunāko informāciju par gaisa satiksmes ierobežojumiem šajā valstī varat atrast IATA mājaslapā.

Informāciju par aviopasažieru tiesībām varat meklēt arī mūsu mājaslapā iedzīvotājiem.

Vai drīkstu šķērsot šo valsti tranzītā?

Itālijā tika atcelti Covid-19 ceļošanas ierobežojumi. Nav jāsniedz pierādījumi par vakcināciju, pārslimošanu no Covid-19 vai negatīviem testa rezultātiem.

Itālijas kontaktpunkts:
Covid-19 informācijas līnija

Valsts veselības aizsardzības pasākumi

Līdz 2022. gada beigām ir jāiesniedz Covid-19 sertifikāti (Itālijas zaļā caurlaide), lai apmeklētu pacientus veselības aprūpes struktūrās un aprūpes namos.

Sīkāka informācija par vajadzīgajiem dokumentiem ir pieejama iedaļā “ Covid-19 sertifikātu izmantošana valstīs”.

Uzzināt vairāk:
Nacionālā tūrisma pārvalde

Aizsargmasku lietošana

Līdz 31. decembrim sejas masku valkāšana ir obligāta veselības struktūrās, slimnīcās un pansionātos.

Izņēmumi:

 • bērni, kas jaunāki par 6 gadiem
 • cilvēki ar invaliditāti vai elpošanas traucējumiem, kā arī viņu aprūpētāji, ja sejas maska padara saziņu starp viņiem neiespējamu.

Drošības pasākumi sabiedriskajā transportā

Sejas masku valkāšana nav nepieciešama sabiedriskajā transportā.

Karantīna

Izolācija attiecas uz personām, kas saskārušās ar Covid-19, saskaņā ar šādiem noteikumiem:

 • Cilvēki, kuriem simptomi nekad nav attīstījušies vai kuriem simptomi nav bijuši vismaz 2 dienas, var pārtraukt pašizolācijas periodu pēc 5 dienām, ja viņi veic negatīvu rezultātu molekulārajā testā vai ātrajā antigēna testā.
 • Cilvēkiem, kuriem Covid-19 testa rezultāti joprojām ir pozitīvi, izolācija var beigties 14 dienas pēc pirmā pozitīvā testa neatkarīgi no testa rezultāta.

 

Ja vesela persona nonāk tuvu, augsta riska saskarsmē ar apstiprinātu Covid-19 gadījumu, tai ir jāievēro “pašnovērošanas” periods. Tas nozīmē, ka 10 dienas viņiem vienmēr jāvalkā FFP2 sejas maskas un jāveic tests, ja rodas simptomi. Ja testa rezultāts ir negatīvs un simptomi turpinās, tiem jāveic vēl viens tests 5 dienas pēc saskares.

 

Uzzināt vairāk:
Veselības ministrija — bieži uzdotie jautājumi (itāļu valodā)

Veselības norādījumi tūrisma pakalpojumiem un tūristiem

Cilvēkiem ar Covid-19 simptomiem nekavējoties jāinformē Vietējās veselības iestādes Profilakses departaments, jāsaglabā izolētība ar absolūtu mobilitātes aizliegumu un jāievēro veselības aprūpes darbinieku norādījumi. Ar profilakses departamentu var sazināties:

 • izmantojot izmitināšanas vietu personālu, kam jāveicina piekļuve veselības aprūpes pakalpojumiem;

 • zvanot uz reģionālajiem bezmaksas numuriem.

Nopietnu simptomu gadījumā sazinieties ar neatliekamās palīdzības dienesta numuru 112.

Covid-19 informācijas līnija
Noderīgi reģionālie kontakti

Covid-19 sertifikātu izmantošana valsts līmenī

Informācija par Itālijā izdotajiem “ES digitālajiem Covid sertifikātiem”

Līdz 2022. gada beigām ir jāiesniedz Covid-19 sertifikāti (Itālijas zaļā caurlaide), lai apmeklētu pacientus veselības aprūpes struktūrās un aprūpes namos. Šajos dokumentos jābūt vienam no šādiem dokumentiem:

 • Pierādījums par pilnīgu vakcināciju ar vienu revakcinācijas devu
 • Pierādījums par pilnīgu vakcināciju (primārā shēma) un turklāt negatīvs molekulārā testa rezultāts (derīgs 72 stundas) vai ātrs antigēna tests (48 stundas)
 • Pierādījums par atveseļošanos no Covid-19 un turklāt negatīvs rezultāts molekulārajā testā (derīgs 72 stundas) vai ātrā antigēna testā (48 stundas).

 

Covid-19 sertifikātus var sniegt kā “ES digitālo Covid sertifikātu” (EUDCC) vai kā citus sertifikātus (sīkāka informācija turpmāk). 

Attiecībā uz “ES digitālā Covid sertifikāta” (EUDCC) derīgumu, lai piekļūtu publiskām vietām Itālijā, lūdzam ņemt vērā:

 • Ceļotājiem no ārvalstīm EUDCC, pamatojoties uz vakcināciju vai pārslimošanu, ir derīgs 6 mēnešus (180 dienas), ja tas satur pilnu primārās vakcinācijas sēriju vai pierādījumu par atveseļošanos no Covid-19.
  Pieņemtās vakcīnas:
  vakcīna, kas atļauta Eiropas Savienībā: Comirnaty (BioNTech un Pfizer), Nuvaxovid (Novavax), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca), Jcovden (COVID19 vaccine Janssen)
  — vakcīnas, ko uzskata par līdzvērtīgām Itālijā: Covishield, Fiocruz, R-Covi.
 • To cilvēku EUDCC, kuriem ievadīta revakcinācijas vakcīnas deva, ir spēkā līdz turpmākam paziņojumam. Tas pats attiecas uz cilvēkiem, kuri atveseļojās no Covid-19 pēc tam, kad viņiem bija ievadīts pilns primārās vakcinācijas cikls.

Ceļotājiem, kuriem nav EUDCC, ir jāiesniedz dokumenti, kas atbilst tiem pašiem kritērijiem:

___

 


ES digitālais Covid sertifikāts” (EUDCC) ir digitāls pierādījums, kas ir derīgs visās ES valstīs, ka persona ir vakcinēta pret Covid-19, ir atveseļojusies no Covid-19 vai saņēmusi negatīvu testa rezultātu. Valsts iestādes ir atbildīgas par sertifikāta izsniegšanu.

Uzzināt vairāk:
EUDCC — jautājumi un atbildes
EUDCC — faktu lapa

Kopīgot šo lapu: