Last checked: 23-11-2022

Irland - Covidregler för resor, nationella smittskyddsregler och EU:s digitala covidintyg

Informationen på den här sidan kommer från Reopen.eu, där du hittar de senaste uppdateringarna.

Den här sidan är en maskinöversättning av den engelska texten.

För att garantera ett säkert resande har EU-länderna enats om en samordnad strategi för inskränkningar i den fria rörligheten till följd av coronapandemin. EU-reglerna beaktar din covid-19-status enligt uppgifterna i ett giltigt digitalt EU-covidintyg.

På nätet finns information om resor och smittskyddsåtgärder i EU så att resenärerna vet vilka regler som gäller och hur smittläget ser ut.

Se vilka åtgärder som gäller för resor till Irland.

Vilka regler gäller för att resa in i det här landet från ett EU-land eller ett Schengenassocierat land?

Reserestriktionerna för covid-19 hävdes. Resenärer behöver inte tillhandahålla bevis på vaccination, återhämtning från covid-19 eller ett negativt PCR-testresultat. 

Resenärer rekommenderas att samråda med Irlands regering och medborgarinformation.


___

På IATA:s webbplats hittar du den senaste informationen om reglerna för flygresor i detta land.

Du hittar också information om dina passagerares rättigheter på vår portal för medborgare.

Handlingar du behöver för att resa i Europa
Hälsoskydd för tillfälliga vistelser

Vilka regler gäller för inresa till detta land från ett land utanför EU eller ett Schengenassocierat land?

Reserestriktionerna för covid-19 hävdes. Resenärer behöver inte tillhandahålla bevis på vaccination, återhämtning från covid-19 eller ett negativt PCR-testresultat. 

Resenärer rekommenderas att samråda med Irlands regering och medborgarinformation.


___

På IATA:s webbplats hittar du den senaste informationen om reglerna för flygresor i detta land.

Du hittar också information om dina passagerares rättigheter på vår portal för medborgare.

Handlingar du behöver för att resa i Europa
Hälsoskydd för tillfälliga vistelser

Får jag resa genom landet?

De vanliga transiteringsreglerna gäller. Reserestriktionerna för covid-19 hävdes i Irland. Resenärer behöver inte tillhandahålla bevis på vaccination, återhämtning från covid-19 eller ett negativt PCR-testresultat. Det finns inga krav på karantän eller testning efter ankomsten.

Nationella hälsoåtgärder

De flesta folkhälsoåtgärderna för att hantera pandemin hävdes i Irland. Det krävs inte längre att det finns bevis för vaccination, återhämtning från covid-19 eller ett negativt testresultat för att få tillgång till alla platser/aktiviteter i hemmet.

Mer information om situationen i Irland förklaras om Reframing the Challenge, Continuing Our Recovery and Reconnecting Platform som värd för Taoiseachs Office och Department of Health.

Läs mer:

www.gov.ie

www.citizensinformation.ie

Måste man ha munskydd på offentliga platser?

Ansiktsmasker rekommenderas när du använder kollektivtrafik, och även i vårdhem och vårdinrättningar. 

Säkerhetsåtgärder i kollektivtrafiken

Ansiktsmasker rekommenderas när du använder kollektivtrafik.

Karantän

Resenärer ombeds självisolera om:

  • De har symtom på coronaviruset.
  • De väntar på provtid och testresultat.
  • De har fått ett positivt testresultat för coronaviruset.
  • De har några förkylnings- eller influensaliknande symtom, såsom feber (hög temperatur – 38 grader Celsius eller högre), hosta och förlust eller förändring av luktsinne eller smak.

De kan sluta självisolera om de inte har feber i 5 dagar och det har gått 10 dagar sedan de först utvecklade symtom.

De bör begränsa sina rörelser i 14 dagar om de testas som en nära kontakt med ett bekräftat fall av coronavirus och inte har några symtom, eller om de bor med någon som har symtom på coronavirus men mår bra.

Om du utvecklar symtom på covid-19, vänligen självisolera och ring en lokal läkare för ytterligare råd.

Finns det hälsoskyddsregler som gäller för turister och turistnäringen?

För turistoperatörer har Failte Ireland (Irlands nationella turistutvecklingsmyndighet) offentliggjort en uppsättning operativa riktlinjer för att hjälpa dem att på ett säkert sätt öppna igen.

Nationell användning av covid-19-intyg

Information om EU:s digitala covidintyg som utfärdats i Irland

Det krävs inte längre några bevis för vaccination, återhämtning från covid-19 eller ett negativt testresultat för att få tillgång till offentliga platser. Mer information finns i avsnittet Åtgärder.

___


EU:sdigitala covidintyg (EUDCC) är digitalt bevis, giltigt i alla EU-länder, att en person antingen har vaccinerats mot covid-19, har återhämtat sig från covid-19 eller fått ett negativt testresultat. De nationella myndigheterna ansvarar för utfärdandet av intyget.

Läs mer:
EUDCC – Frågor och svar
EUDCC – Faktablad

Dela denna sida: