Last checked: 23-11-2022

Island - Pravidla cestování během výskytu COVID-19 a vnitrostátní zdravotní předpisy, digitální COVID certifikát EU

Informace na této stránce čerpáme z aplikace Reopen.eu – vždy si ověřte, zda jsou údaje aktuální.

Tato stránka byla přeložena strojově. Výchozím textem je anglická verze.

V zájmu zajištění bezpečného cestování se země EU v reakci na koronavirovou pandemii dohodly na koordinovaném přístupu a na omezení volného pohybu. Podle pravidel EU se nyní zohledňuje váš status COVID-19, který se dokládá platným digitálním COVID certifikátem EU.

Informace o cestovních a zdravotních opatřeních v EU jsou k dispozici online. Jde o aktuální informace pro cestující o případných zvláštních pravidlech a o počtech nakažených v jednotlivých zemích.

Ověřte si, zda v Island nejsou zavedena zvláštní opatření, která by mohla mít dopad na průběh vaší cesty.

Jaká jsou pravidla pro vstup do této země z členského státu EU nebo ze země přidružené k Schengenu?

Na Islandu byla zrušena cestovní omezení COVID-19. Cestující nemusí předložit důkaz o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo o negativním výsledku testu.

 

Dozvědět se více:

Oficiální internetové stránky o informacích o onemocnění COVID-19

Návštěva Islandu


___

Nejnovější informace o předpisech týkajících se letecké dopravy pro tuto zemi naleznete na internetových stránkách IATA.

Informace o svých právech cestujících naleznete také na našem portálu pro občany.

Doklady, které potřebujete k cestování v Evropě
Zdravotní pojištění pro dočasné pobyty

Jaká jsou pravidla pro vstup do této země ze zemí mimo členský stát EU nebo zemi přidruženou k Schengenu?

Na Islandu byla zrušena cestovní omezení v souvislosti s onemocněním COVID-19. Cestující nejsou povinni předložit důkaz o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo o negativním výsledku testu.

 

Dozvědět se více:

Oficiální internetové stránky o informacích o onemocnění COVID-19

Návštěva Islandu


___

Nejnovější informace o předpisech týkajících se letecké dopravy pro tuto zemi naleznete na internetových stránkách IATA.

Informace o svých právech cestujících naleznete také na našem portálu pro občany.

Doklady, které potřebujete k cestování v Evropě
Zdravotní pojištění pro dočasné pobyty

Lze touto zemí projíždět?

Na Islandu byla zrušena cestovní opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19. Cestující nejsou povinni předložit důkaz o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo o negativním výsledku testu.

Vnitrostátní zdravotní opatření

Na Islandu se pro přístup do veřejných prostor nevyžaduje poskytnutí dokladu o úplném očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo negativního výsledku testu.

Dozvědět se více:
Oficiální internetové stránky o informacích o COVID-19 Návštěva
Islandu

Je na veřejnosti povinná rouška?

Nošení masky není nutné.

Je povinné sociální distancování?

Omezení fyzického kontaktu není povinné.

Setkání

Ano

Vnitřní a venkovní akce se mohou konat bez omezení.

Bezpečnostní opatření pro veřejnou dopravu

Masky nejsou povinné, ale doporučují se.

Místa uctívání

Ano

Bohoslužby jsou otevřeny bez omezení.

Karanténa

Karanténa byla zrušena.

Izolace již není povinná, pokud je diagnostikována onemocnění COVID-19. Doporučuje se však, aby se lidé izolovali po dobu nejméně 5 dnů, nebo dokud jsou příznaky závažné, a poté dodržovali pravidla pro zvláštní opatření po dobu dalších 2 dnů.

Dozvědět se více:

Izolace

Jsou otevřené nepodstatné obchody (jiné než lékárny a potraviny)?

Ano

Všechny obchody a servisní místa jsou otevřeny bez omezení.

Ubytování pro turisty

Ano

Ubytování pro turisty je otevřeno bez omezení.

Restaurační zařízení

Ano

Stravovací zařízení jsou otevřena bez omezení.

Kina, muzea a vnitřní atrakce

Ano

Kina, muzea a další kulturní instituce jsou otevřeny bez omezení.

Služby osobní péče

Ano

Služby osobní péče jsou otevřeny bez omezení.

Venkovní plochy a pláže

Venkovní prostory a pláže jsou otevřené bez omezení.

Vnitrostátní používání certifikátů COVID-19

Informace o „digitálních certifikátech EU COVID“ vydaných na Islandu

Na Islandu se pro přístup do veřejných prostor nevyžaduje poskytnutí dokladu o úplném očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo negativního výsledku testu.

___


Digitální certifikát EU COVID“ (EUDCC) je digitálním důkazem platným ve všech zemích EU, že osoba byla buď očkována proti COVID-19, zotavila se z onemocnění COVID-19, nebo obdržela negativní výsledek testu. Za vydání osvědčení odpovídají vnitrostátní orgány.

Dozvědět se více:
EUDCC – Otázky a odpovědi
EUDCC – informativní přehled

Sdílet tuto stránku: