Last checked: 23-11-2022

Maďarsko - Cestovanie v súvislosti s ochorením COVID-19 a vnútroštátne pravidlá v oblasti zdravia, digitálny COVID preukaz EÚ

Informácie na tejto stránke pochádzajú z portálu Reopen.eu – pozrite si na ňom najnovšie aktualizácie.

Táto stránka bola strojovo preložená. Pozrite si pôvodné anglické znenie.

S cieľom zaistiť bezpečné cestovanie sa krajiny EÚ dohodli na koordinovanom prístupe k obmedzeniam voľného pohybu v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19. V pravidlách EÚ sa teraz zohľadňuje váš stav v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorý sa preukazuje platným digitálnym COVID preukazom EÚ.

Informácie o cestovaní a zdravotných opatreniach v EÚ sú k dispozícii online. Cestujúci tak majú prístup k aktuálnym informáciám o všetkých zavedených osobitných pravidlách, ako aj k údajom o mierach infekcie.

Overte si konkrétne opatrenia, ktoré sa uplatňujú na cestovanie do krajiny Maďarsko.

Aké sú pravidlá vstupu do tejto krajiny z členského štátu EÚ alebo z krajiny pridruženej k schengenskému priestoru?

V Maďarsku boli zrušené cestovné obmedzenia súvisiace s ochorením COVID-19. Poskytnutie dôkazu o očkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívnom výsledku testu sa nevyžaduje.

 

Prečítajte si viac:
Návšteva pohraničnej
polícieMaďarsko

Kontakt: COVID19@MTU.GOV.HU


___

Najnovšie informácie o predpisoch týkajúcich sa leteckej dopravy pre túto krajinu nájdete na webovej stránke IATA.

Informácie o vašich právach cestujúcich nájdete aj na našom portáli pre občanov.

Doklady, ktoré potrebujete na cestovanie v Európe
Zdravotné poistenie pre dočasné pobyty

Aké sú pravidlá vstupu do tejto krajiny z územia mimo členského štátu EÚ alebo krajiny pridruženej k schengenskému priestoru?

V Maďarsku boli zrušené cestovné obmedzenia súvisiace s ochorením COVID-19. Poskytnutie dôkazu o očkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívnom výsledku testu sa nevyžaduje.

 

Prečítajte si viac:
Návšteva pohraničnej
polícieMaďarsko

Kontakt: COVID19@MTU.GOV.HU


___

Najnovšie informácie o predpisoch týkajúcich sa leteckej dopravy pre túto krajinu nájdete na webovej stránke IATA.

Informácie o vašich právach cestujúcich nájdete aj na našom portáli pre občanov.

Doklady, ktoré potrebujete na cestovanie v Európe
Zdravotné poistenie pre dočasné pobyty

Môžem cez túto krajinu uskutočniť tranzit?

V Maďarsku boli zrušené cestovné obmedzenia súvisiace s ochorením COVID-19. Poskytnutie dôkazu o očkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívnom výsledku testu sa nevyžaduje.

 

Prečítajte si viac:
Budapešť Letisko

Vnútroštátne zdravotné opatrenia

Poskytnutie dôkazu o očkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívnom výsledku testu sa nevyžaduje na prístup k verejným miestam v Maďarsku.

Prečítajte si viac:
VisitMaďarsko
Aktuálne opatrenia (v maďarčine)

Vyžaduje sa nosenie rúška na verejnosti?

Používanie rúšok je povinné v zdravotníckych zariadeniach a v opatrovateľských zariadeniach.

Zhromažďovanie ľudí

Poskytnutie dôkazu o očkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívnom výsledku testu sa nevyžaduje na vstup do interných kongresov alebo konferencií, športových a kultúrnych podujatí a podujatí vonku.

Karantény

Cestujúci môžu získať informácie o jednotlivých prípadoch zavolaním na linku pomoci 1812.

Na osoby s pobytom v Maďarsku sa vzťahujú tieto pravidlá:

  • Ľudia s miernymi príznakmi ochorenia COVID-19 by sa mali doma izolovať podľa pokynov svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
  • Potvrdené prípady ochorenia COVID-19 sa musia izolovať doma alebo v nemocnici.
  • Pacienti s ochorením COVID-19, ktorí sa sami izolujú doma, môžu ukončiť karanténu po 7 dňoch, ak príznaky zmiznú. Ak príznaky zmiznú v 4. deň, karanténa môže skončiť na 5. deň po negatívnom výsledku testu.

Kiná, múzeá a vnútorné atrakcie

Áno

Poskytnutie dôkazu o očkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívnom výsledku testu sa nevyžaduje na prístup k športovým a kultúrnym podujatiam alebo hudobným a tanečným festivalom.

Vnútroštátne používanie potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19

Informácie o „digitálnych COVID preukazoch EÚ“ vydaných v Maďarsku

V Maďarsku sa na prístup k verejným miestam nevyžaduje poskytnutie dôkazu o očkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívnom výsledku testu.

___

 


Digitálny COVID preukaz EÚ(EUDCC) je digitálnym dôkazom platným vo všetkých krajinách EÚ, že osoba bola buď zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, zotavila sa z ochorenia COVID-19 alebo dostala negatívny výsledok testu. Za vydanie osvedčenia sú zodpovedné vnútroštátne orgány.

Prečítajte si viac:
EUDCC – Otázky a odpovede
EUDCC – prehľad

Zdieľať túto stránku: