Last checked: 23-11-2022

Maďarsko - Pravidla cestování během výskytu COVID-19 a vnitrostátní zdravotní předpisy, digitální COVID certifikát EU

Informace na této stránce čerpáme z aplikace Reopen.eu – vždy si ověřte, zda jsou údaje aktuální.

Tato stránka byla přeložena strojově. Výchozím textem je anglická verze.

V zájmu zajištění bezpečného cestování se země EU v reakci na koronavirovou pandemii dohodly na koordinovaném přístupu a na omezení volného pohybu. Podle pravidel EU se nyní zohledňuje váš status COVID-19, který se dokládá platným digitálním COVID certifikátem EU.

Informace o cestovních a zdravotních opatřeních v EU jsou k dispozici online. Jde o aktuální informace pro cestující o případných zvláštních pravidlech a o počtech nakažených v jednotlivých zemích.

Ověřte si, zda v Maďarsko nejsou zavedena zvláštní opatření, která by mohla mít dopad na průběh vaší cesty.

Jaká jsou pravidla pro vstup do této země z členského státu EU nebo ze země přidružené k Schengenu?

V Maďarsku byla zrušena cestovní omezení COVID-19. Předložení důkazu o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo negativního výsledku testu se nevyžaduje.

 

Dozvědět se více:
Návštěva pohraniční
policieMaďarsko

Kontaktní údaje: COVID19@MTU.GOV.HU


___

Nejnovější informace o předpisech týkajících se letecké dopravy pro tuto zemi naleznete na internetových stránkách IATA.

Informace o svých právech cestujících naleznete také na našem portálu pro občany.

Doklady, které potřebujete k cestování v Evropě
Zdravotní pojištění pro dočasné pobyty

Jaká jsou pravidla pro vstup do této země ze zemí mimo členský stát EU nebo zemi přidruženou k Schengenu?

V Maďarsku byla zrušena cestovní omezení COVID-19. Předložení důkazu o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo negativního výsledku testu se nevyžaduje.

 

Dozvědět se více:
Návštěva pohraniční
policieMaďarsko

Kontaktní údaje: COVID19@MTU.GOV.HU


___

Nejnovější informace o předpisech týkajících se letecké dopravy pro tuto zemi naleznete na internetových stránkách IATA.

Informace o svých právech cestujících naleznete také na našem portálu pro občany.

Doklady, které potřebujete k cestování v Evropě
Zdravotní pojištění pro dočasné pobyty

Lze touto zemí projíždět?

V Maďarsku byla zrušena cestovní omezení COVID-19. Předložení důkazu o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo negativního výsledku testu se nevyžaduje.

 

Dozvědět se více:
Budapešť Letiště

Vnitrostátní zdravotní opatření

Pro přístup na veřejná místa v Maďarsku se nevyžaduje předložení důkazu o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo negativním výsledku testu.

Dozvědět se více:
VisitMaďarsko
Současná opatření (v maďarštině)

Je na veřejnosti povinná rouška?

Použití roušek je povinné ve zdravotnických zařízeních a v pečovatelských domech.

Setkání

Poskytnutí důkazu o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo negativním výsledku testu se nevyžaduje pro přístup k vnitřním kongresům nebo konferencím, sportovním a kulturním akcím a venkovním akcím.

Karanténa

Cestující mohou získat informace o jednotlivých případech voláním na linku pomoci 1812.

Pro rezidenty v Maďarsku platí tato pravidla:

  • Osoby s mírnými příznaky onemocnění COVID-19 by se měly doma samoizolovat podle pokynů svého poskytovatele zdravotní péče.
  • Potvrzené případy onemocnění COVID-19 musí být izolovány doma nebo v nemocnici.
  • Pacienti s onemocněním COVID-19, kteří se sami izolují doma, mohou po 7 dnech dokončit karanténu, pokud příznaky zmizí. Pokud příznaky zmizely 4. den, karanténa může skončit 5. den po negativním výsledku testu.

Kina, muzea a vnitřní atrakce

Ano

Pro přístup ke sportovním a kulturním akcím nebo hudebním a tanečním festivalům se nevyžaduje prokázání očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo negativního výsledku testu.

Vnitrostátní používání certifikátů COVID-19

Informace o „digitálních certifikátech EU COVID“ vydaných v Maďarsku

V Maďarsku se pro přístup na veřejná místa nevyžaduje poskytnutí dokladu o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo negativního výsledku testu.

___

 


Digitální certifikát EU COVID“ (EUDCC) je digitálním důkazem platným ve všech zemích EU, že osoba byla buď očkována proti COVID-19, zotavila se z onemocnění COVID-19, nebo obdržela negativní výsledek testu. Za vydání osvědčení odpovídají vnitrostátní orgány.

Dozvědět se více:
EUDCC – Otázky a odpovědi
EUDCC – informativní přehled

Sdílet tuto stránku: