Last checked: 23-11-2022

Унгария - Пътуване и национални здравни правила във връзка с COVID, цифров COVID сертификат на ЕС

Информацията на тази страница се извлича от Re-open EU — там ще намерите най-новите данни.

Тази страница е машинно преведена. За оригиналния текст вижте версията на английски език.

С цел осигуряване на условия за безопасно пътуване държавите от ЕС се споразумяха за координиран подход към ограниченията на свободното движение в отговор на пандемията от коронавирус. Сега правилата на ЕС отчитат статуса на хората по отношение на COVID-19, доказан с валиден цифров COVID сертификат на ЕС.

Информация за пътуванията и здравните мерки в ЕС е достъпна онлайн — пътуващите могат да намерят актуални данни за всички въведени специални правила, както и данни за равнищата на заразяване.

Проверете какви мерки, свързани с пътуванията, се прилагат в Унгария.

Какви са правилата за влизане в тази държава от държава от ЕС или асоциирана към Шенген държава?

Ограниченията за пътуване във връзка с COVID-19 бяха премахнати в Унгария. Не се изисква доказателство за ваксинация, възстановяване от COVID-19 или отрицателен резултат от тест.

 

Научете повече:
Посещение на гранична
полицияУнгария

За връзка: COVID19@MTU.GOV.HU


___

Най-новата информация за разпоредбите за въздушния транспорт за тази страна можете да намерите на уебсайта на IATA.

Можете също така да намерите информация за вашите права на пътниците на нашия портал за граждани.

Документи, които трябва да пътувате в Европа
Здравно покритие за временен престой

Какви са правилата за влизане в тази държава извън държава — членка на ЕС, или държава, асоциирана към Шенген?

Ограниченията за пътуване във връзка с COVID-19 бяха премахнати в Унгария. Не се изисква доказателство за ваксинация, възстановяване от COVID-19 или отрицателен резултат от тест.

 

Научете повече:
Посещение на гранична
полицияУнгария

За връзка: COVID19@MTU.GOV.HU


___

Най-новата информация за разпоредбите за въздушния транспорт за тази страна можете да намерите на уебсайта на IATA.

Можете също така да намерите информация за вашите права на пътниците на нашия портал за граждани.

Документи, които трябва да пътувате в Европа
Здравно покритие за временен престой

Мога ли да премина транзитно през тази държава?

Ограниченията за пътуване във връзка с COVID-19 бяха премахнати в Унгария. Не се изисква доказателство за ваксинация, възстановяване от COVID-19 или отрицателен резултат от тест.

 

Научете повече:
Летище Будапеща

Национални здравни мерки

Предоставянето на доказателство за ваксинация, възстановяване от COVID-19 или отрицателен резултат от тест не се изисква за достъп до обществени места в Унгария.

Научете повече:
ПосещениеУнгария
Текущи мерки (на унгарски език)

Задължително ли е да се носи предпазна маска на обществени места?

Използването на маски за лице е задължително в здравните заведения и в старческите домове.

Събирания

Предоставянето на доказателство за ваксинация, възстановяване от COVID-19 или отрицателен резултат от тест не се изисква за достъп до конгреси или конференции на закрито, спортни и културни прояви и прояви на открито.

Карантина

Пътниците могат да получат информация за отделни случаи, като се обадят на телефон за помощ 1812.

По отношение на пребиваващите в Унгария лица се прилагат следните правила:

  • Хората с леки симптоми на COVID-19 следва да се самоизолират у дома, следвайки инструкциите на своя доставчик на здравно обслужване.
  • Потвърдените случаи на COVID-19 трябва да се самоизолират у дома или в болницата.
  • Пациентите с COVID-19, които се самоизолират у дома, могат да завършат карантината след 7 дни, ако симптомите са изчезнали. Ако симптомите са изчезнали на ден 4, карантината може да приключи на ден 5 след отрицателен резултат от теста.

Кина, музеи и вътрешни атракции

Да

Предоставянето на доказателство за ваксинация, възстановяване от COVID-19 или отрицателен резултат от тест не се изисква за достъп до спортни и културни събития или музикални и танцови фестивали.

Използване на сертификати за COVID-19 на национално равнище

Информация относно „Цифрови COVID сертификати на ЕС“, издадени в Унгария

В Унгария не се изисква предоставяне на доказателство за ваксинация, възстановяване от COVID-19 или отрицателен резултат от тест за достъп до обществени места.

___

 


Цифровият сертификат на ЕС за COVID(EUDCC) е цифрово доказателство, валидно във всички държави от ЕС, че дадено лице е било ваксинирано срещу COVID-19, е било възстановено от COVID-19 или е получило отрицателен резултат от теста. Националните органи отговарят за издаването на удостоверението.

Научете повече:
EUDCC — Въпроси и отговори
EUDCC — информационен документ

Споделяне на страницата: